Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Psze znerfić CHI-RI w trybie na już, natychmiast.

 Dzień dobry, W popularnej grze sieciowej Word Of Tanks istnieje maszyna nienormalna, znacznie odbiegająca statystykami od pojazdów na jego poziomie rozwoju. Mowa tu o CHi-Ri, mediumie, a raczej monstrum na siódmym poziomie Japońskeigo drzewka rozwoju. Ten wybitny czołg można opisać prostą nierównością, [ Perfection < CHI-RI ] . Czołg ma wszystko. Doskonałą mobilność, wybitny pancerz (aż 7,5 cm litej stali! ), smukłą, aerodynamiczną, trudną w trafieniu sylwetkę, brudno-zielony odcień pomocny

Utworzone: 2020-12-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 3
24 godzin 1 1

Petycja mieszkańcow miasta i gminy Dzierzgoń w sprawie narodowego programu szczepień

DO BURMISTRZA PANI JOLANTY SZEWCZUN ORAZ RADY MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ                                                       PETYCJA     Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Dzierzgoń do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej. Rząd RP planuje ogólnopolską akcję szczep

Utworzone: 2020-12-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 35 34
24 godzin 1 0

Rekomendacje dolnośląskich NGO w sprawie przygotowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027

Szanowne organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska! Zwracamy się z prośbą o poparcie grupy roboczej przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych i związków podmiotów w składzie:1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej2. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych3. Forum Aktywności Lokalnej4. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”5. Fundacja EkoRozwoju6. Fundacja Eudajmonia7. Fundacja Przestrzeń dla Obywateli8. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej9. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla

Utworzone: 2020-12-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 83 83
24 godzin 1 1

Żądamy usunięcia Komunistycznego Pomnika

Działając na podstawie Art. 5b. ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki żądamy niezwłocznego podjęcia działań prawnych (w tym ewentualnego wykonania zastępczego) zmierzających do usunięcia pomnika upamiętniającego powstanie KPRP we Włocławku – głazu z tablicą stojącego we Włocławku przy ulicy Kiliń

Utworzone: 2020-12-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 12 12
24 godzin 1 1

Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

Szanowny Panie Marszałku!!!   My niżej podpisani - Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego oraz sąsiadujących powiatów zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji połączeń kolejowych z dniem 1 stycznia 2021 roku na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek. Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy wiadomość o kuriozalnej decyzji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podpisaniu z Polregio niekorzystnej umowy na przewóz pasażerów, która oznacza radykalne cięcia przewozów kolejowych na w

Utworzone: 2020-12-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 731 727
24 godzin 1 1

Nie dla szybkiej kolei CPK przez Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy

Petycja do zarządu spółki CPK, GDDKi, GDOŚ oraz pełnomocnika rządu ds. CPK, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury oraz posłów na sejm RP stanowiąca protest przeciwko planom przebiegu kolei dużych prędkości przez miejscowość Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy (woj. łódzkie) ciąg nr 9, linia kolejowa 85, ark. nr 2. Propozycja poprowadzenia kolei dużych prędkości  jest nie do przyjęcia, gdyż: prowadzi do dewastacji rezerwatów przyrody na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 183 180
24 godzin 1 1

Pilnej budowy Obwodnicy Nowego Korczyna

Zwracam sie w imieniu mieszkańców Nowego Korczyna z apelem do samorządu województwa świętokrzyskiego o wybudowanie obwodnicy Nowego Korczyna zwlaszcza po wybudowaniu mostu na Wiśle w Nowym Korczynie (wzdłuż drogi wojewódzkiej 973 w kierunku autostrady A4).  Bez obwodnicy, miejscowość Nowy Korczyn zostanie rozjechana przez tranzyt samochodów ciężarowych.  

Utworzone: 2020-12-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 38 37
24 godzin 1 1

Umieszczenie luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Piaseczne

Petycja skierowana do: Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasza Lewandowskiego ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa   oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno   Petycja Mieszkańców gminy Piaseczno, wolontariuszy ruchu Polska 2050 dotycząca umieszczenia luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Piaseczne   Niniejszym zwracamy się z wnioskiem obywatelskim dotyczącym umieszczenia przy skrzyżowaniu drogi wo

Utworzone: 2020-12-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 63 63
24 godzin 1 1

Powiedz NIE ⛔️ upartyjnieniu pomocy dla małych Ojczyzn!

Sz. P. Mateusz MorawieckiPrezes Rady Ministrów    Szanowny Panie premierze! Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, który miał w zamyśle i założeniu wesprzeć samorządy, których budżety zostały mocno nadszarpnięte przez kryzys gospodarczy, spowodowany pandemią koronawirusa. 12 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia miało zostać przeznaczonych na rozwój infrastruktury, edukacji czy opieki zdrowotnej i pomóc lokalnym gospodarkom w przezwyciężeniu finansowych i inwestycyjnych trudności.  N

Utworzone: 2020-12-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 251 248
24 godzin 1 1

Dofinansowanie do biletów na lodowisko w Milanówku w okresie ferii zimowych

Radni odebrali dofinansowanie lodowiska. Apel rodziców o szansę na zdrowe ferie! Radni Milanówka zdecydowali o braku dofinansowania lodowiska w Milanówku!! Ceny biletów są kosmiczne (dla dziecka 12 złotych, dla dorosłego 15). Dwa wejścia w tygodniu dla opiekuna z pociechą to wydatek minimum 54 złotych. W czasie pandemii sport i aktywność to nie tylko walka o zdrowie i odporność organizmów dzieci, ale także poprawa samopoczucia, radość i być może jedyna namiastka normalności w tym trudnym czasie

Utworzone: 2020-12-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 136 136
24 godzin 1 1