Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do Rady Miasta Torunia ws Centrum Filmowego Camerimage

PETYCJA do Radnych Rady Miejskiej w Toruniu w sprawie uchwalenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Torunia odnośnie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu Gminy. My niżej podpisani mieszkańcy Torunia, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnioskujemy o podjęcie uchwały zmierzającej do przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu gminy. UZA

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 97 96
24 godzin 1 1

Ratujmy ferie!

Panie Premierze, Państwo Posłowie i Senatorowie. W imieniu mieszkańców terenów górskich i przedsiębiorcy z branży turystycznej wyrażamy głębokie oburzenie i rozczarowanie zapowiedziami Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącymi zamknięcia obiektów noclegowych oraz skrócenia okresu ferii zimowych. Planowane ograniczenia spowodują, że będą „umierać” nasze rodzinne działalności, na które pracowaliśmy przez lata. Zamknięcie kwater prywatnych, pensjonatów i hoteli w sezonie zimowym oznaczać będ

Utworzone: 2020-11-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3172 3132
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

Miejskie parki to oazy wśród betonu. Miejsca, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od problemów dnia codziennego. Drzewa schładzają otoczenie, tłumią hałas, a także walczą ze smogiem. Naszym zdaniem samorządy powinny stawiać na tworzenie nowych miejsc zielonych. Stąd nasza propozycja urządzania nowych parków w Nowym Sączu, w pierwszej kolejności na Osiedlu Nawojowska.   Dla Nowego Sącza to już ostatni dzwonek, by można było utworzyć nowe tereny parkowe – rekreacyjne. Widzimy jeszcze takie przestrzenie

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 740 735
24 godzin 1 0

SPRZECIW WOBEC POSTULOWANEJ ZMIANY NAZWY ULICY PRYMASA AUGUSTA HLONDA W WARSZAWIE

Mieszkańcy Warszawy                                                                          Rada m.st. Warszawy                                                                   ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa                     Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ewentualnej zmiany nazwy ulicy Prymasa Augusta Hlonda w dzielnicy Wilanów i wnosimy o niedokonywanie zmiany nazwy tej ulicy.   UZASADNIENIE:                   Grupa mieszkańców Miasteczka Wilanów wystąpiła z inicjatywą zbierania podpis

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 553 529
24 godzin 1 1

Uwzględnienie w Tarczy 6.0 branży kateringowej PKD - 56.21Z

PETYCJA   My polscy przedsiębiorcy i pracownicy BRANŻY KATERINGOWEJ PKD 56.21Z, dotkniętej utratą zamówień z powodu Pandemii COVID-19, domagamy się poprawienia zapisów Tarczy 6.0, procedowanej obecnie w Parlamencie, poprzez dopisanie kateringu PKD 56.21.Z do działalności objętych wsparciem.   Tarcza 6.0 ma objąć całą gastronomię, czyli dział PKD 56, z pominięciem kateringu PKD 56.21.Z.   Wiele firm ma określoną jako przeważającą działalność PKD 56.21.Z i prowadzi szeroko pojęty katering, obej

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 432 428
24 godzin 1 1

Petycja o ochronę konserwatorską parku w Zamieniu

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niżej podpisani mieszkańcy Zamienia i okolicznych miejscowości apelujemy o skuteczne przeprowadzenie procedur wpisu terenów Folwarku Zamienie i położonych na tym terenie zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków, będącego wyższą formą ochrony konserwatorskiej. Teren ten jest nierozerwalnie związany swoimi niemal 150-letnimi dziejami z historią całego Zamienia, które po raz pierwszy na mapach pokazało się w 1738 rok

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 329 328
24 godzin 1 1

(Sopot) Przenieśmy tron papieski z urzędu miasta do kościoła

My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, w trosce o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich oraz ład ustrojowy i wizerunek międzynarodowy naszego Państwa, sprzeciwiamy się klerykalizacji życia publicznego i uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym. Naszym celem jest budowa demokratycznego, świeckiego państwa prawa, gdzie urzędy miast nie stanowią miejsca stałych ekspozycji relikwii, lub innych przedmiotów religijnych.  Dodatkowo

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 33 32
24 godzin 1 1

Wycofanie z dystrybucji płyt i utworów Ariany Grande

Panie ministrze Piotrze Gliński,prosiłbym o zakazanie dystrybucji płyt terrorystki Ariany Grande, która jest odpowiedzialna za śmierć dwóch obywateli Polski. 22 maja 2017 roku wspomniana Grande podłożyła ładunek wybuchowy na swoim koncercie, a w wyniku eksplozji zmarły 23 osoby. Naszym zdaniem państwo polskie nie powinno zezwalać na promocję terroryzmu i zbrodni.  

Utworzone: 2020-11-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 5
24 godzin 1 1

NIE dla Rewitalizacji Pańskiej Góry

Andrychów, dnia 17.11.2020 r. Szanowny PanTomasz ŻakBurmistrz Andrychowa   PETYCJAmieszkańców Andrychowa, okolic i innych związanych emocjonalnie z tym miastem osóbdotycząca Rewitalizacji Pańskiej Góry.   Szanowny Panie Burmistrzu,               My niżej podpisani mieszkańcy Andrychowa, okolic, a także osoby związane emocjonalnie z tym miastem, zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o zrobienie wszystkiego, co w Pańskiej mocy, by wstrzymać realizację inwestycji "Rewitalizacja Pańskiej Góry".     

Utworzone: 2020-11-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 22
24 godzin 1 1

Niech dawna ulica Walki Młodych znów będzie Walki Młodych!

Petycja w interesie publicznym Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku, o petycjach (Dz,U. z 5.09.2014 r. Poz.1195) wnoszę o: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (alei) z „Aleja Jana Pawła II” na „Aleja Walki Młodych”. Uzasadnienie: W sierpniu 2017 roku nazwa „Aleja Walki Młodych”, na wniosek Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu, została zmieniona na „Aleja Jana Pawła II”. Wówczas było wiele głosów przeciwnych w sprawie tego patrona, zwrac

Utworzone: 2020-11-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30 30
24 godzin 1 1