Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Odwołanie z funkcji prezesa spółki Szpital Barlinek p. M. Stankiewicza!!

W związku z groźbą likwidacji kluczowych oddziałów medycznych lub całkowitego zamknięcia spółki Szpital Barlinek Sp. z o o żądamy od władz Gminy Barlinek jako udziałowca większościowego w spółce odwołania prezesa spółki pana Marka Stankiewicza. Uzasadnieniem w/w petycji jest brak zdecydowanych działań menedżerskich w celu utrzymania płynności pracy szpitala w m. Barlinek. Mimo wielu prób i szans prezes nie przejawia wiedzy ani kompetencji w kierowaniu placówką medyczną, która nieuchronnie popada

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 16
24 godzin 1 1

APEL STOWARZYSZENIA PACJENTÓW JEDNYM TCHEM! w sprawie poprawy jakości i dostępności do wentylacji domowej

Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Wentylacji Oddechowej JEDNYM TCHEM! zwraca się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o określenie oficjalnego stanowiska odnośnie uregulowania dostępu do wentylacji domowej, która ma udowodniony wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.   Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że osób korzystających ze świadczenia pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej jest w Polsce obecnie prawie 9 tysięcy chorych. Liczba potrzebujących stale rośnie, m. in. ze względu na rosną

Utworzone: 2021-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 104 102
24 godzin 1 1

Skwer Praw Kobiet w Miliczu

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Myślmy” oraz wszyscy, którym na sercu leżą Prawa Kobiet, występujemy z inicjatywą nadania nazwy nienazwanemu dotąd miejscu przed Urzędem Miejskim w Miliczu pomiędzy ulicami Trzebnicką a Dworcową nazwy, która brzmiałaby „skwer Praw Kobiet”. Nazwanie administracyjnie centralnego miejsca w Miliczu, bo przed Urzędem Miejskim – siedzibą władz samorządowych gminy Milicz – skwerem Praw Kobiet wskazywałoby na to, jak ważne jest dla samorządu mil

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 77 75
24 godzin 1 1

Remont Pomorskiej TAK! Kostka brukowa NIE!

Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara Nowak-Obelinda     Szanowna Pani Konserwator, Wnioskujemy o zmianę decyzji dotyczącej pozostawienia kostki brukowej na ulicy Pomorskiej. Przez wiele lat jako mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy zabiegaliśmy o jej remont. W 2017 roku złożyliśmy do miasta petycję podpisaną przez ponad 3000 osób w sprawie remontu - zaangażowane były ruchy miejskie - Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Nowe Nadodrze. Zależało nam wtedy na tak podstawowy

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 555 554
24 godzin 1 1

Petycja o odłączenie Andrzejowa od Łodzi i włączenie do gminy Andrespol.

My mieszkańcy Andrzejowa(Andrzejówa, Sąsieczna, Przylesia, Bolesławowa, Feliksina, Nerów, Huty Szklanej oraz Zalesia- Las) jesteśmy blisko kulturowo i historycznie związani z gminą Andrespol. Dołączając do m. Łodzi popełniliśmy ogromny błąd, który kosztował nas zapomnieniem przez rządzących. W gminie Andrespol znajduje się dużo sklepów i zieleni czego brakuje w Łodzi. Będąc w składzie gminy Andrespol, Andrzejów zyskałby niezależny budżet i możliwość wpływu na rozwój. W chwili obecnej ten wpływ j

Utworzone: 2021-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 93 92
24 godzin 1 1

Zatrzymanie germanizacji w dwujce

Musimy zakonczyc ten rygor i zaprzestac jezyka niemieckiego w dwujce.

Utworzone: 2021-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 15 12
24 godzin 1 1

Chcemy Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich!

                                                                Szanowni Posłowie i Senatorowie RPMy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie i poparcie kandydatury pana Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że wieloletnie społeczne zaangażowanie po stronie zwykłych obywateli jest gwarantem obrony nie tylko praw socjalnych i lokatorskich, z których Piotr Ikonowicz jest powszechnie znany, ale także całego pakietu praw człowieka i obywatela, któ

Utworzone: 2021-02-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 253 248
24 godzin 1 1

Petycja o utworzenie drugiej specjalizacji tj. ,,Kadra kierownicza organów ochrony prawa"

W związku ze stworzeniem jednej specjalizacji na kierunku kryminologia studia II stopnia bez możliwości wyboru przez studentów, zwracamy się z prośbą o utworzenie drugiej specjalizacji tj. ,,Kadra kierownicza organów ochrony prawa" lub zmianę aktualnie wybranej tj. ,,Kurator" na wspomnianą już i pominiętą ,,Kadrę kierowniczą (...)". 

Utworzone: 2021-02-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 21 21
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie Zakładu im. Ossolińskich

Rada Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich    Wrocław, 23.02.2021 My, sympatycy, goście, użytkownicy, widzowie i obserwatorzy działalności wrocławskiego Ossolineum, którym leży na sercu dobro instytucji, wyrażamy głębokie zaniepokojenie polityką prowadzoną przez dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Pana Adolfa Juzwenkę. Polityką, która wyklucza zaangażowanie Ossolineum w obronę ważnych dla instytucji postaci, takich jak Władysław Bartoszewski i która staje się niepokojąco zbie

Utworzone: 2021-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 465 453
24 godzin 1 1

Podaj dalej! Bezpieczna kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Łabuńką w Zamościu. Łączmy osiedla.

  Chcesz nowej bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej w 2022 roku? Łączącej dwa Osiedla Orzeszkowej-Reymonta z Osiedlem Janowice. (teren przy ulicy ppłk Lisa-Kuli stara drewniana kładka) Przekonaj nas do podjęcia wspólnych działań.     Mamy czas do ogłoszenia rozporządzenia przez Prezydenta Miasta Zamość!!! Podpisz petycję do zawarcia porozumienia. W sprawie połączenie środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (około 100 tyś złotych na osiedle). Mamy czas pandemii zróbmy to online. Musimy potwierd

Utworzone: 2021-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 44 44
24 godzin 1 1