Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

SPRZECIW WOBEC DZIAŁAŃ POLICJI NA TERENIE KOŚCIOŁA W CZATACHOWEJ

   Jako katolicy - ludzie wierzący - wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań policji, które miały miejsce w ubiegłą niedzielę na terenie kościoła w miejscowości Czatachowa.Zgromadzeni na Mszy Świętej wierni, zgromadzeni byli na placu przed kościołem.   Modlitwy zostały zakłócone pojawieniem się kordonu policji w ilości: 7 radiowozów policyjnych oznakowanych i nieoznakowanych oraz co najmniej 15 funkcjonariuszy policji kryminalnej i cywilnej. To siły, jakimi został osaczony kościół z powodu obe

Utworzone: 2020-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 523 485
24 godzin 1 1

Gastronomia mówi stanowcze NIE!

My polscy przedsiębiorcy, pracownicy BRANŻY GASTRONOMICZNEJ, dotkniętejrestrykcjami sanitarnymi, ludzie chcący żyć godnie i uczciwie domagamy się od rządu, abypomógł nam przetrwać trudny czas. Tak, jak my naszymi podatkami od lat zasilamy wspólny, narodowy budżet.Żądamy:1. Natychmiastowego zwolnienia objętych restrykcjami branż obowiązkowych opłatskładek ZUS do czasu zniesienia ograniczeń sanitarnych nałożonych na nasze branże.2. Zwolnienia z opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do momen

Utworzone: 2020-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1303 1290
24 godzin 1 1

List Otwarty Lekarek i Lekarzy Psychiatrów oraz Psycholożek i Psychologów Polskich

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci i Pacjentki, W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wykluczył przyczyny embriopatologiczne jako przesłanki do legalnego i bezpiecznego zakończenia ciąży, przypominamy, iż naszym zadaniem jako lekarek i lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów, jest czuwać nad stanem zdrowia Pacjentek i Pacjentów. Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym elementem zdrowia człowieka. Przymus prawny kontynuowania ciąży przy świadomości ciężkiego uszkodzenia płodu,

Utworzone: 2020-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2601 2550
24 godzin 1 1

Wycofać totalitaryzm pod pozorem epidemii

Do polskich władz: Rady Ministrów, Parlamentu, a zwłaszcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  Wycofać totalitaryzm pod pozorem epidemii!  Żądamy wycofania łamiącej prawa człowieka i wprowadzającej totalitaryzm Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Oraz wszelkich przepisów tzw. covidowych oraz nakładających obowiązkowe szczepienia. Tysiące lekarzy i naukowców oraz innych specjalistów z całego świata przedstawiają

Utworzone: 2020-10-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 19038 17691
24 godzin 1 1

Petycja do Prezydenta RP o nadanie Dawidowi Szewczuk "Medal za Ofiarność i Odwagę".

W dniu 20-10-2020 w okolicach Lubina Dawid Szewczuk z narażeniem swojego życia obezwładnił i rozbroił bandytę atakującego siekierą jego ojca Romana Szewczuk uderzając go tym narzędziem w twarz w okolice lewego oka.

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 26 25
24 godzin 1 1

PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, dnia 26 października 2020 r.   prof.dr hab. Krzysztof Bielawski p.o. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego   prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego   prof. dr. hab. Jakub Stelina     PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego   My, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, absolwenci tej uczelni, obywatele wzywamy władze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu G

Utworzone: 2020-10-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3075 3002
24 godzin 1 1

Petycja o zniesienie zakazu sprzedaży alkoholu na wynos / w dostawie dla przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

Monika Liszczak- Roehr                                                              Warszawa, 26.10.2020 bar Wieczorny ul. Wiśniowa 46 02-520 Warszawa                                               Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX Kadencji   W imieniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gastronomicznym proszę o zniesienie na czas pandemii zapisów Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko

Utworzone: 2020-10-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1298 1282
24 godzin 1 1

Wezwanie Sejmu RP do skrócenia kadencji w trybie art. 98 Konstytucji RP.

My niżej podpisani Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze rosnące napięcia społeczne, coraz liczniejsze protesty obywateli oraz konfrontacyjną politykę Rządu RP,  działając w obawie przed dalszą eskalacją konfliktu i przenoszenia na ulicę dialogu społecznego w istotnych dla obywateli kwestiach takich jak: prawo regulujące aborcję, niejasną politykę związaną ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, kontrowersyjną politykę rolną oraz pochopne i nieprzemyślane stanowienie prawa przez więk

Utworzone: 2020-10-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2226 2064
24 godzin 1 1

Petycja o udzielenie zgody na montaż oświetlenia na wybiegu dla psów w Lasku Marcelińskim

Jesteśmy grupą osób, których psy korzystają z wybiegu w Lasku Marcelińskim. Jesteśmy tam praktycznie codziennie. Niestety tryb pracy nie pozwala nam na korzystanie z wybiegu w ciągu dnia.  Możemy to robić dopiero wieczorem.  Obecnie robi się wcześnie ciemno. Nie chcielibyśmy rezygnować w okresie zimowym z możliwości korzystania z wybiegu. W ciemności trudno jednak kontrolować proces zabawy naszych pupilów. Obawiamy się również, że w ciemności ktoś z nas może zrobić sobie krzywdę, np. potykając s

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8 8
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie budowy nowej drogi w Gminie Skawina, pomiędzy drogą na Oświęcim (droga krajowa DK 44) a drogą na Bielsko (droga krajowa DK 52)

  Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   Szanowny Panie Marszałku!   Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i kierując się ważnym interesem publicznym, my - mieszkańcy Gminy Skawina oraz gmin ościennych, niniejszym składamy do Pana petycję – prośbę o podjęcie działań, zmierzających do powstania w najblizszej przyszłości przedłużenia obwodnicy Skawiny aż do drogi krajowej DK 52 na terenie

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 383 381
24 godzin 1 1