Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie objęcia ul. Gocławskiej na Warszawskim Kamionku strefą uspokojonego ruchu

My mieszkańcy Kamionka, rodzice, zwracamy się z prośbą o poparcie inicjatywy objęcia ul. Gocławskiej na Warszawskim Kamionku strefą uspokojonego ruchu. Codziennie setki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym poruszają się wzdłuż ul. Kamionkowskiej w obu kierunkach na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Grochowskiej i z powrotem, gdyż jest to trasa dla uczniów przedszkoli i szkoły podstawowej z licznych osiedli SOHO FACTORY. W tym samym czasie większość samochodów poruszających się ul. Gocław

Utworzone: 2021-04-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 141 141
24 godzin 1 1

Droga,Oświetlenie Br.Mieroszewskich tkz łąki

Sosnowiec Zagórze ul. Br. Mieroszewskich (tkz łąki) obok stacji bp.  Zwracam się z prośbą o poparcie inicjatywy związaną z budową drogi oraz oświetlenia.  Brak drogi utwardzonej oraz oświetlenia to problem który trwa ok 35 lat wtedy też zostały wybudowane pawilony. Od początku aż do teraz w tym miejscu nic się nie zmienia. Rządzący miastem Sosnowiec  nie robią nic by pomóc mieszkańcom Zagórza jak również najemcą i nie tylko.  Miejsce woła o pomoc ok trzydzieści pięć lat. Dziwi mnie to że plany o

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 19 19
24 godzin 1 1

Wycinki lasów w obszarze Puszczy Wkrzańskiej, w szczególności w rejonie Nowego Warpna i Miroszewa

Jesteśmy zanipokojeni skalą przyrostu rębni w Puszczy Wkrzańskiej w ostatnim okresie. W obszarze od Pilchowa do Nowego Warpna można zaobserwować kolejne rębnie całkowite pojawiające się  wzdłuż drogi prowadzącej przez Dobieszczyn do Nowego Warpna, a także w głębi lasów. W/w rejony stanowią miejsce odpoczynku i spacerów leśnych dla mieszkańców Szczecina, Pilchowa, Tanowa,  Polic, Jasienicy, Trzebieży i  Nowego Warpna i łączą się płynnie z lasami miejskimi od  południa i Zalewem Szczecińskim od pó

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 24 23
24 godzin 1 1

Nie dla Obwodnicy Wschodniej przez Bażantarnię

Miasto Elbląg pozyskało środki na budowę tzw. Obwodnicy Wschodniej, realizowanej w dwóch etapach i mającej odciążyć z ruchu kołowego ul. Bema. Rozumiemy konieczność rozwiązania istniejącego problemu, nie zgadzamy się jednak z proponowanym jedynym rozwiązaniem, które nową drogę prowadzi na terenach rekreacyjnych, będących dla elblążan miejscem odpoczynku i uprawiania sportu - parku Bażantarni i okolicach Góry Chrobrego, jednocześnie oczekując od miasta wypracowania w drodze konsultacji społecznyc

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3106 3024
24 godzin 1 1

Sprzeciw wobec drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim w Sosnowcu

My, niżej podpisani Mieszkańcy i Bywalcy wymienionych terenów nie wyrażamy zgody na wykonanie drogi asfaltowej w Lesie Zagórskim. W związku z wizytą przedstawicieli MZUK na terenie Lasu Zagóskiego oraz przedstawieniem w Prezydium Urzędu Miejskeigo trzech koncepcji "szlaku rowerowego" wyrażamy sprzeciw koncepcji, która przewiduje położenie asfaltu w środku lasu. Lasu, który ulega zagładzie ze względu na masową wycinkę drzew. Tak, ze względu na zniszczenia występujące na tym terenie (spowodowane g

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 243 242
24 godzin 1 1

Nowa szkoła i przedszkole na dzielnicy Weglin Południowy

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Lublina Kwestią czasu jest, że szkoła na Berylowej i przedszkole na Berylowej/Onyskowej będą za małe dla naszej dzielnicy. W tym roku bardzo wiele dzieci nie dostało się do przedszkola na Berylowej/Onyskowej  ze względu na brak miejsc. Co roku w naszej dzielnicy przybywa kilkaset mieszkań i tym samym mieszkańców. Nowa szkoła i przedszkole są koniecznością, gdyż obecna powoli staje się za mała. Zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie poniższej petycji dotyczącej bu

Utworzone: 2021-04-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 195 195
24 godzin 1 1

Apel o utworzenie Państwowej Służby Ochrony Przyrody

My niżej podpisani, zwracamy się do polskiego Rządu, posłów i senatorów, do polityków, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody z apelem o utworzenie w Polsce profesjonalnej państwowej służby ochrony przyrody. Uzasadnienie: Ostatnie wydarzenia z udziałem wilków, nie tylko te nagłośnione przez media sprawy w Poznaniu, Swarzędzu, Białowieży i Brzozowie, ale też alarmujący wzrost nielegalnych odstrzałów tych drapieżników i nieskuteczność policji w ściganiu sprawców, obnażyły dotkliwy brak profe

Utworzone: 2021-04-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3085 2976
24 godzin 1 1

Petycja w sprawie kontynuacji refundacji leku SOLIRIS w leczeniu rzadkiej choroby Nocnej Napadowej Hemoglobinurii dla wszystkich pacjentów

Warszawa, dnia 21.07.2021   ADRESACI PETYCJI: Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki Minister Zdrowia Adam Niedzielski Prezes NFZ Filip Nowak Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP Firma Alexion  Pharmaceutic   Przedmiot petycji: Podtrzymanie dofinansowania leku SOLIRIS – zmiana decyzji w zakresie usunięcia lekuSOLIRIS z listy leków refundowanych.   PETYCJA Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) – działając w interesie publicznym

Utworzone: 2021-04-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9440 8982
24 godzin 1 1

Protest przeciwko sprzedaży parku przy szpitalu na Spartańskiej pod bloki i biurowce

Prezydent m.st. Warszawy  Rafał Trzaskowski Szanowny Panie Prezydencie, Jako mieszkańcy Wyględowa, będącego częścią dzielnicy Mokotów, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań, mających na celu uratowanie parku należącego aktualnie do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy ul. Spartańskiej. Teren ten, będący jedyną już enklawą zieleni w naszej okolicy, ma zostać sprzedany i zabudowany osiedlem mieszkaniowym, co pozbawi nas możliwości korzystania z je

Utworzone: 2021-04-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1433 1422
24 godzin 1 1

"NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”)

      Petycja do: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marszałka Województwa Małopolskiego   PETYCJA "NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”) w sprawie odstąpienia od wariantowania obwodnicy Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach w Cholerzynie oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o

Utworzone: 2021-04-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2338 2286
24 godzin 1 1