Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie poprawy jakości sygnału telefonii komórkowej w miejscowościach Celiny, Korzenno, Smyków, Papiernia, Głuchów, Lasy Głuchów, Rudki, Drugnia i okolicach.

Szanowni mieszkańcy, wiek XXI to rozwój technologii i poprawa mobilności oraz równy dostęp do usług świadczonych przy wykorzystaniu naajnowocześniejszych technologii. Niestety, my mieszkańcy miejscowości wymienionych w tytule petycji z powodu słabej jakości sygnału GSM w telefonach komórkowych nie możemy korzystać z wielu usług oferowanych nie tylko przez prywatne podmioty ale również przez administrację samorządową czy państwową.  Z powodu fatelnago zasięgu nie możemy: ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON,

Utworzone: 2021-02-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 266 261
7 dni 2 2

Eutanazja na życzenie - legalna i bezpłatna

Celem petycji jest zalegalizowanie bezpłatnej eutanazji, w imię wolnego wyboru zapewnionego przez konstytucję RP. Ze względu na fakt, iż w naszym kraju wciąż istnieje problem ubóstwa i bezdomności, często powodowany niepełnosprawnością i brakiem pracy, a systemowa pomoc państwa nie dociera do wszystkich według faktycznych potrzeb, często tacy obywatele nie mają już sił aby walczyć i odbierają sobie życie w drastyczny sposób aby zakończyć wegetacje.  W związku z powyższym, istnieje potrzeba udost

Utworzone: 2021-02-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 9 9
7 dni 2 2

Żądamy otwarcia kin 5 marca! KINO JEST WAŻNE

W obliczu notorycznego pomijania kultury, w tym kultury filmowej, jako elementu życia, do którego potrzebujemy dostępu także w okolicznościach falującej pandemii - mówimy: KINO JEST WAŻNE! A branża filmowa to tysiące stanowisk pracy, to ludzie, których byt został już prawie rok temu zawieszony. Żądamy otwarcia kin 5 marca 2021! Oraz wydania stosownego rozporządzenia minimum 3 tygodnie przed terminem otwarcia kin. Żądamy kin, które będą mogły działać przy obłożeniu sali min.50%. Kina są bezpieczn

Utworzone: 2021-02-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1269 1257
7 dni 2 2

Stop zmianom nazw ulic bez konsultacji społecznych - wniosek do Rady Miejskiej w Kartuzach

Wniosek do Rady Miejskiej w Kartuzach Szanowni Państwo,w ostatnim czasie przetoczyła się przez naszą gminę dyskusja na temat zmiany historycznych nazw dwóch kartuskich ulic: podziału ul. Wzgórza Wolności i Kolejowej oraz przemianowania ich części na odpowiednio ulicę Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jako mieszkańcy gminy Kartuzy uważamy zarówno format, jak i czas owej dyskusji za niewłaściwe. Trwa obecnie pandemia koronawirusa. Wiele mikro i małych przedsiębiorstw w naszym regionie

Utworzone: 2021-02-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 191 189
7 dni 2 2

PETYCJA W OBRONIE PRAWA DO SĄDU

Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego obywatela jast prawo do sądu, którego niezbędnym elementem jest prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu sądowym. Każdy uczestnik wymiaru sprawiedliwościma prawo do takiego ukształtowania zasad jego funkcjonowania, aby gwarantowały one prawo do urlopu, prawo do odpoczynku, prawa do choroby i opieki nad bliskimi, prawo do wykonywania zawodu w sposób zorganizowany, zaplanowany i bezpieczny. Prawa te w sposób oczywisty narusza projekt ustawy o zmia

Utworzone: 2021-01-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4241 4223
7 dni 2 2

Petycja o zmianę nazwy „zdublowanej” ulicy Grunwaldzkiej na ulicę Praw Kobiet.

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa o podjęcie działań mających na celu przemianowanie fragmentu ulicy Grunwaldzkiej, który od bieżącego roku znalazł się w granicach Krosna, na ulicę Praw Kobiet. Walka, którą kobiety podejmowały przez setki i tysiące lat, mająca na celu doprowadzenie do pełnej emancypacji, miała niewątpliwie charakter globalny i uniwersalny, nie obeszła się również bez ofiar. Prawa kobiet wciąż są gorącym tematem na całym świecie, a bohaterskie czyny kobiet walczących o sw

Utworzone: 2021-01-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1283 1268
7 dni 2 2

Propozycja optymalizacji pracy Urzędu do spraw cudzoziemców

Najważniejsze rezultaty wdrożenia niniejszej propozycji: 1. Zwiększenie przychodów skarbu Państwa o miliardy złotych rocznie, zaczynając już od pierwszego miesiąca po wdrożeniu niniejszej propozycji, dzięki umożliwieniu podejmowania legalnego zatrudnienia. 2. Skrócenie terminów wydania decyzji w sprawach o wydaniu zezwoleń na pobyt czasowy do 1-2 godzin od momentu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Tyle trwa faktycznie weryfikacja dokumentów, sprawdzenie osoby w bazie SIS, oraz wprowadz

Utworzone: 2021-01-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16 16
7 dni 2 2

NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie

Szanowny Panie Prezydencie, Gmina Miasto Szczecin planuje remont ulicy Broniewskiego. Projekt przewiduje wycinkę 16 drzew. Tylko wycinka 4 sztuk jest podyktowana złym stanem zdrowotnym. Reszta drzew ma być wycięta ponieważ ich lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją.   Jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy zaniepokojeni, że kolejna inwestycja drogowa, która z założenia ma polepszyć codzienne życie mieszkańców, wymaga wycinki aż tylu drzew. Drzewa są elementem miejskiej zieleni, który jest klucz

Utworzone: 2021-01-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 557 552
7 dni 2 2

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na terenie Sulejówka

Do:Burmistrza Miasta SulejówekRady Miasta SulejówekDworcowa 5505-070 SulejówekMy, Mieszkańcy Sulejówka, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań antysmogowych, w celu ochrony naszego zdrowia i życia.Nasza petycja spowodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Sulejówku (występującym w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. niskiej emisji z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie Mieszkańców oraz ze względu na

Utworzone: 2021-01-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 183 183
7 dni 2 2

Zmiana Statutu 1LO w Jaśle

Władze naszej szkoły w sposób bezprawny ograniczają nasze prawa i przywileje- statutowa regulacja uczniowskiej fryzury i biżuterii jest niezgodna z Prawem Oświatowym i powinna zostać niezwłocznie usunięta ze statutu. Petycja kierowana jest do dyrekcji i grona nauczycielskiego 1LO w Jaśle i jest głosem sprzeciwu wobec tyranicznej polityce szkoły. Walczmy o swoje prawa zgodnie z odwieczną polską tradycją umiłowania wolnosci.

Utworzone: 2021-01-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 11 11
7 dni 2 2