Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stacjonarny punkt poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia RCKiK w Gdańsku)

Celem realizacji tego projektu jest utworzenie: Stacjonarnego punktu poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku) przy ulicy: Mariana Raciborskiego 2A w miejscu dotychczasowego pogotowia ratunkowego, które mogłoby w końcu przydać się dla dobra mieszkańców miasta udostępniając i przeznaczając jedno ze swoich pomieszczeń na punkt poboru krwi, gdyż mobilny punkt poboru krwi, który odwiedza nasze miasto cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem

Utworzone: 2021-04-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 252 251
7 dni 2 2

Przejście dla pieszych Dębiny

   Petycja jest skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego.               Petycja – przejście dla pieszych               Szanowny Panie Marszałku,               Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), działając w interesie publicznym, składam Panu, w imieniu grupy mieszkańców sołectwa Dębiny w gminie Łubianka i innych mieszkańców tej gminy, petycję dotyczącą wybudowania oznakowanego

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 54 54
7 dni 2 2

Apel o dalsze dotowanie najstarszego festiwalu literackiego w Polsce

Piotr Gliński  Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu    Szanowny Panie Ministrze,   my, niżej podpisane i podpisani, apelujemy o dalsze dotowanie najstarszego festiwalu literackiego w Polsce, dawnego Fortu, Portu, a obecnie Stacji Literatura, która rok temu obchodziła swoje 25-lecie.    Festiwale organizowane przez Biuro Literackie w Legnicy, Wrocławiu oraz Stroniu Śląskim były od zawsze jednymi z najważniejszych wydarzeń w kalendarium polskiego życia literackiego. Co chyba najistotn

Utworzone: 2021-04-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 898 847
7 dni 2 2

Tak dla komunikacji miejskiej do Gdowa

Próba przekonania władz gminy Gdów do zrobienia komunikacji miejskiej trwa wiele lat. Listy, pisma, telefony, rozliczanie z obietnic wyborczych. Nic nie pomogło. Ta petycja jest rozwiązaniem ostatecznym. Jeżeli się zjednoczymy i zbierzemy podpisy, władze zobaczą nasz zapał i zaczną liczyć się z naszym zdaniem. Jako jedyna gmina w Wieliczce nie posiadamy jeszcze transportu miejskiego. Tylko u nas jeżdżą prywatni przewoźnicy, którzy liczą sobie stawki 2 razy droższe od komunikacji miejskiej. Pamię

Utworzone: 2021-04-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 605 599
7 dni 2 2

Do władz: Ograniczać ilość odpadów komunalnych

Ruch Obywatelski, kwiecień 2021r. Szanowny Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowny Panie Ministrze Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie ilości „powstających” w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych w postaci opakowań, a tym samym ograniczenie problemów z ich odbiorem do przerobu i utylizacji, zaleganiem na przepełnionych składowiskach, częstymi pożarami powstającymi na tych skł

Utworzone: 2021-04-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 27
7 dni 2 2

Walczymy o darmowe zajęcia Zumba na Żoliborzu

Mieszkańcy Warszawy                                           Warszawa, 30.03.2021                      reprezentowani przez: Aleksander Peszel                                                                                                                                                 Szanowny Pan                                                                            Paweł Michalec                                                                            Burmistrz dzielnicy Warszawa-Żolib

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 455 451
7 dni 2 2

Upamiętnienie miejsca ludobójstwa Polaków zamordowanych przez nazistów niemieckich podczas II wojny światowej w lasach Dąbrówki Szlacheckiej na Białołęce

25.03.2021r odkryto miejsce śmierci ofiar systemu nazistowskiego, w dzielnicy Białołęka. Znajduje się wśród zalesionych wydm Dąbrówki Szlacheckiej między ul. Skierdowską a Modlińską(lokalizacja podana na końcu). W zbiorowej mogile odkryto szczątki kilkudziesięciu osób, w tym kobiet i dzieci. Na chwilę obecną bilans odnalezionych przekroczył 30 osób.Wydobyte szczątki mają być poddane oględzinom antropologicznym, a następnie zostanie podjęta próba identyfikacji genetycznej. O dalszym ich losie jes

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 39 38
7 dni 2 2

WALCZYMY O PRAWO I DOBRO DZIECI - nie dla druku 63

PETYCJA W OBRONIE POSZANOWANIA PRAW DZIECI DO WZRASTANIA W BEZPIECZEŃSTWIE I MIŁOŚCI - nie dla druku 63   Druk 63 jest projektem bliźniaczym do druku 776 senatu poprzedniej kadencji. Petycja rozpatrywana pod drukiem 776 przez Senat poprzedniej kadencji zebrała negatywne opinie, w tym Sądu Najwyższego, który zalecił aby dalej nad tym drukiem nie procedować. Sprzeciwiam się zmianom w prawie rodzinnym jakie zawiera druk 63 i narzucaniu Opieki Naprzemiennej. Opieka Naprzemienna ma sens tylko j

Utworzone: 2021-03-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 533 512
7 dni 2 2

Żądamy darmowych żłobków na północnym Ursynowie

Prezydent m.st. Warszawy Sz. P. Rafał Trzaskowski Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa   Petycja w sprawie wykupu miejsc żłobkowych przez UM na osiedlu Central Park Ursynów   Szanowny Panie Prezydencie,   zwracamy się do Pana w imieniu mieszkańców osiedla Central Park Ursynów i okolic, którzy są rodzicami dzieci do lat trzech, bądź planujących powiększenie rodziny. Niniejszym prosimy o wykupienie przez  Urzędu Miasta min. 95 miejsc w lokalnym żłobku Harmony Montessori Park, przy ul. Pieskowa Skała 7.

Utworzone: 2021-03-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 141 140
7 dni 2 2

Połączenie kolejowe Lublin - Radom - Łódź - Poznań/Wrocław

    Sz. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze! My niżej podpisani, wnosimy o utworzenie bezpośrednich przyspieszonych połączeń kolejowych relacji Lublin – Radom – Łódź  - Poznań/Wrocław zapewniających zadowalającą obsługę linii kolejowych. Najkrótsze połączenia kolejowe Lublina oraz Polski środkowo-wschodniej z centrum (Łódź) i południem kraju (Katowice, Kraków) wiodą przez Radom. Obecnie region radomski nie posiada bezpośredniego połączenia kolejowego z Łodzią, k

Utworzone: 2021-03-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1468 1458
7 dni 2 2