Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ochrona drzewek na Słonecznym Wzgórzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczne Wzgórze" zamierza wystąpić do Urzędu Miasta w Kielcach o zgodę na wycięcie około 30 szt. drzewek owocowych, rosnących obok placu zabaw oraz między ul. Dobrowolskiej i ul. Orzeszkowej nr 24 nazywając je "suchymi i połamanymi". Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie trwają do 22 maja. Podpisanie petycji da nam szansę na uratowaniek drzewek prze bezsensowną wycinką, nasze osiedle jest jednym z najbardziej zielonych miejsc w Kielcach i trzeba zadbać, aby było t

Utworzone: 2021-05-13 Statystyki

Zatrzymanie wycinki drzew nad Rawką w okolicy Joachimów-Mogiły (wydzielenie 137h)

W obrębie tzw. Puszczy Bolimowskiej w najbliższych latach planowane są prace związane zapewnieniem ciągłości funkcjonowania lasu. Prace te wiążą się z wycinką istniejących drzew i zasadzeniem nowych. Istnieją argumenty za i przeciw takiej gospodarce leśnej w które nie będę się zagłębiał.  Ta petycja ma na celu uchronienie konkretnego obszaru lasu - wydzielnie 137h, o pow. 3ha)  przed całkowitą i jednorazową wycinką. Obszar ten jest zaplanowany do wycięcia w obowiązującym Planie Urządzania Lasu,

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

NIE dla rasizmu i homofobii na Uniwersytecie Jagiellońskim

My, niżej podpisani apelujemy do J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o interwencję w sprawie skandalicznych wypowiedzi o charakterze rasistowskim i homofobicznym pani Łucji Dzidek, doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zapoznawszy się z postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów UJ, dr Pawła Czarneckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie pani Łucji Dzidek, z przykrością stwierdzam

Utworzone: 2022-01-20 Statystyki

Budowa ulicy Mościckiego i połączenie jej z ulicą 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

  Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski ul. Słonimska 1 15-950 Białystok   Z-ca Prezydenta Pan Przemysław Tuchliński ul. Słonimska 1 15-950 Białystok     Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku ul. Składowa 11 15-399 Białystok   Radni miejscy     Szanowni Państwo     W imieniu mieszkańców osiedla Bagnówka , Wygoda oraz mieszkańców Białegostoku, których podpisy przedstawiamy w załączeniu, składamy poniższe pismo zbiorowe. Prosimy by w ramach inwestycji z budżetu miasta Białystok na 202

Utworzone: 2021-02-21 Statystyki

Nadanie Międzynarodowemu Dworcowi Autobusowemu w Katowicach patronatu Kazimierza Juliana Kutza

Niedawno pojawiła się propozycja nadania Międzynarodowemu Dworcowi Autobusowemu w Katowicach patronatu Romana Dmowskiego, który nie miał żadnego związku z miastem. Postanowiliśmy wystąpić z alternatywną propozycją człowieka zasłużonego dla Katowic i regionu - Kazimierza Juliana Kutza. Zachęcamy wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania do podpisywania petycji, gdyż każdy głos się liczy. Petycja zostanie złożona do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. Poniżej właściwa treść petycji:  My,

Utworzone: 2022-01-20 Statystyki

Legalizacja infrastryktury MTB Sopot/Gdańsk

Tytułem wprowadzenia... Jako rowerzyści górscy korzystający z Trójmiejskiego leśnego obszaru TPK chcielibyśmy móc poprzez legalizację naszej obecnej infrastruktury rowerowej zapewnić bezpieczeństwo wszystkich bywalców w tym regionie TPK poprzez oznaczenia naszych tras rowerowych, a także ukierunkować korzystanie z niej przez rowerzystów MTB. Petycja jest kierowana do Dyrekcji Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  w intencji wykreślenia niekorzystnych dla rowerzystów górskich zapisów, jaki

Utworzone: 2021-12-20 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE UWZGLĘDNIENIA W TARCZY 9.0

Petycja skierowana do: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - pan Adam Abramowicz Premier - pan Mateusz Marowiecki  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii   W imieniu przedsiębiorców wykluczonych z programów pomocowych tarczy 9.0 zwracamy się z ogromną prośbą o uwzględnienie nas - czyli osób pracujących w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, branżach ściśle współpracujących z branżą Beauty (często na wyłączność) mających zarejestrowaną firmę pod innym głównym kodem PKD niż te uwzględnione

Utworzone: 2021-05-01 Statystyki

Petycja dotycząca sprzeciwu w zakresie budowy uzupełniającego układu komunikacyjnego – ulicy KWD.5

Kraków, dnia 01.02.2021     Do: 1)    Prezydent Miasta Krakowa Pan prof. Jacek Majchrowski 2)    Przewodniczący Rady IX Dzielnicy Pan Bogusław Gołas 3)    Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie Pan Łukasz Szewczyk 4)    Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Małgorzata  Mrugała 5)    Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMK Pani Elżbieta Szczepińska 6)    Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Pan Marcin Hanczakowski 7)    Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Pan Wacław Sku

Utworzone: 2021-02-06 Statystyki

Petycja sprzeciwu mieszkańcow Bytomia Łagiewnik,wobec sprzedaży budynku i terenów,byłego klubu sportowego ŁKSu.

 Do  Mariusza Wołosza, Prezydenta miasta Bytom,oraz szanownych Radnych Bytomia. Jako mieszkańcy dzielnicy Łagiewniki ,nie zgadzamy się na sprzedaż obiektu byłego klubu LKSu ,znajdującego się w Bytomiu Łagiewnikach przy ul. Krzyżowej 3a.Miasto już wcześniej swoimi działaniami , doprowadziło do likwidacji w Łagiewnikach bardzo lubianego przez mieszkańców basenu.Miejsca które do dziś tylko z sentymentem każdy wspomina ,bo tak łatwo przychodzi u nas likwidowanie i sprzedaż wszystkiego co dobre.Likwi

Utworzone: 2022-01-09 Statystyki

Wspieramy Operę Wrocławską!

  List otwarty do redakcji portalu wyborcza.pl   W trosce o niezbywalną wartość, jaką jest prawo do kultury, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie publikacji medialnych szkalujących dobre imię Opery Wrocławskiej i jej Zarządu. Takie działania znacznie utrudniają realizację strategii Opery, dzięki której ma ona szansę zostać liczącą się w świecie instytucją kultury.   Medialne doniesienia inicjowane przez redakcję portalu wyborcza.pl, mogą finalnie doprowadzić do zniszczenia wyjątkowego projekt

Utworzone: 2021-01-11 Statystyki