Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.

  List otwarty do Radnych Gminy Rzezawa. Wnosimy  aby Przewodnicząca Rady Gminy  Rzezawa Barbara Kwiecińska odczytała ten list w punkcie porządku obrad - bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania zmian do MPZP Gminy Rzezawa.   My niżej podpisani niniejszy pismem wyrażamy kategoryczny sprzeciw propozycji zmiany do MPZP dla miejscowości Krzeczów oznaczonej jako sekcja nr 20.   Umiejscowienie na błoniach krzeczowskich terenu 7.K.2 przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków, w naszej oceni

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 121 117
24 godzin 1 1

PETYCJA w sprawie zagospodarowania terenu zieleni w okolicy ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego w OLEŚNICY

Oleśnica, 24 listopada 2020 r.     Sz. P.                             Jan Bronś                     Burmistrz Miasta Oleśnicy    oraz Rada Miasta Oleśnicy    Rynek Ratusz               56-400 Oleśnica                   PETYCJA w sprawie zagospodarowania terenu zieleni w okolicy ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego               My, mieszkańcy ulicy Spacerowej, Bocznej i Łowieckiej, mając świadomość planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu u zbiegu ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego oraz zacho

Utworzone: 2020-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 8 8
24 godzin 1 1

SPRZECIW WOBEC POSTULOWANEJ ZMIANY NAZWY ULICY PRYMASA AUGUSTA HLONDA W WARSZAWIE

Mieszkańcy Warszawy                                                                          Rada m.st. Warszawy                                                                   ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa                     Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ewentualnej zmiany nazwy ulicy Prymasa Augusta Hlonda w dzielnicy Wilanów i wnosimy o niedokonywanie zmiany nazwy tej ulicy.   UZASADNIENIE:                   Grupa mieszkańców Miasteczka Wilanów wystąpiła z inicjatywą zbierania podpis

Utworzone: 2020-11-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 554 530
24 godzin 1 1

Uwzględnienie w Tarczy 6.0 branży kateringowej PKD - 56.21Z

PETYCJA   My polscy przedsiębiorcy i pracownicy BRANŻY KATERINGOWEJ PKD 56.21Z, dotkniętej utratą zamówień z powodu Pandemii COVID-19, domagamy się poprawienia zapisów Tarczy 6.0, procedowanej obecnie w Parlamencie, poprzez dopisanie kateringu PKD 56.21.Z do działalności objętych wsparciem.   Tarcza 6.0 ma objąć całą gastronomię, czyli dział PKD 56, z pominięciem kateringu PKD 56.21.Z.   Wiele firm ma określoną jako przeważającą działalność PKD 56.21.Z i prowadzi szeroko pojęty katering, obej

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 433 429
24 godzin 1 1

Petycja o ochronę konserwatorską parku w Zamieniu

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niżej podpisani mieszkańcy Zamienia i okolicznych miejscowości apelujemy o skuteczne przeprowadzenie procedur wpisu terenów Folwarku Zamienie i położonych na tym terenie zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków, będącego wyższą formą ochrony konserwatorskiej. Teren ten jest nierozerwalnie związany swoimi niemal 150-letnimi dziejami z historią całego Zamienia, które po raz pierwszy na mapach pokazało się w 1738 rok

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 329 328
24 godzin 1 1

(Sopot) Przenieśmy tron papieski z urzędu miasta do kościoła

My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, w trosce o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich oraz ład ustrojowy i wizerunek międzynarodowy naszego Państwa, sprzeciwiamy się klerykalizacji życia publicznego i uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym. Naszym celem jest budowa demokratycznego, świeckiego państwa prawa, gdzie urzędy miast nie stanowią miejsca stałych ekspozycji relikwii, lub innych przedmiotów religijnych.  Dodatkowo

Utworzone: 2020-11-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 33 32
24 godzin 1 1

O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE

    PETYCJA O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE   Zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowanie zawodu kosmetologa. Obecny stan prawny   Środowisko kosmetologiczne zgłasza potrzebę nadrobienia zaległości legislacyjnych. Obecna sytuacja prawna nie odzwierciedla aktualnej sytuacji rynku estetycznego oraz tempa jego rozwoju. Od ponad 20 lat kosmetolodzy w Polsce kształceni są w ramach studiów wyższych, niejednokrotnie na renomowanych uczelniach medycznych. W Polsce jest aż 70

Utworzone: 2020-11-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1503 1482
24 godzin 1 1

PETYCJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PROGRAMU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

         PETYCJA   w sprawie przywrócenia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego      W imieniu własnym oraz Obywateli Rzeczpospolitej dotkniętych niepłodnością wnoszę o przywrócenie Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego,chcemy zapewnienia równego dostępu i możliwości korzystania z tej metody,bez podziału osób cierpiących na zamożnych i mniej zamożnych,u których stwierdzona została niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się wszelk

Utworzone: 2020-11-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1930 1892
24 godzin 1 1

Wycofanie z dystrybucji płyt i utworów Ariany Grande

Panie ministrze Piotrze Gliński,prosiłbym o zakazanie dystrybucji płyt terrorystki Ariany Grande, która jest odpowiedzialna za śmierć dwóch obywateli Polski. 22 maja 2017 roku wspomniana Grande podłożyła ładunek wybuchowy na swoim koncercie, a w wyniku eksplozji zmarły 23 osoby. Naszym zdaniem państwo polskie nie powinno zezwalać na promocję terroryzmu i zbrodni.  

Utworzone: 2020-11-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 5
24 godzin 1 1

NIE dla Rewitalizacji Pańskiej Góry

Andrychów, dnia 17.11.2020 r. Szanowny PanTomasz ŻakBurmistrz Andrychowa   PETYCJAmieszkańców Andrychowa, okolic i innych związanych emocjonalnie z tym miastem osóbdotycząca Rewitalizacji Pańskiej Góry.   Szanowny Panie Burmistrzu,               My niżej podpisani mieszkańcy Andrychowa, okolic, a także osoby związane emocjonalnie z tym miastem, zwracamy się do Pana z gorącą prośbą o zrobienie wszystkiego, co w Pańskiej mocy, by wstrzymać realizację inwestycji "Rewitalizacja Pańskiej Góry".     

Utworzone: 2020-11-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 28 22
24 godzin 1 1