Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETYCJA do Wojewody Wielkopolskiego przeciwko przyjętemu rozwiązaniu w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 skutkującym masową wycinką blisko 600 drzew w tym ok. 300 tworzącym aleje

Szanowny Panie Wojewodo, zwracamy się w bardzo pilnej dla nas wszystkich sprawie. My, mieszkańcy powiatu średzkiego i wrzesińskiego oraz osoby zainteresowane tym tematem z całej Polski nie zgadzamy się na rozwiązanie projektowe przyjęte w planowanej rozbudowie drogi nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice, wobec którego w dniu 14 lutego 2020 r. wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji dla realizacji tego przedsięwzięcia. Domagamy się narzucenia projektantom drogi wprowadzenia zmian w pro

Utworzone: 2020-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 616 602
24 godzin 1 1

Petycja do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o pomoc Agentom Turystycznym i Organizatorom Turystyki oraz Pilotom, Przewoźnikom i Przewodnikom w sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem

Szanowny Panie Premierze,   w dobie zagrożenia epidemią koronawirusa Covid-19, my jako branża turystyczna jesteśmy narażeni na ogromne straty finansowe. Branża przetrwała wiele z ciężkich sytuacji, ale jeszcze żadna nie była tak krytyczna jak ta, z którą się aktualnie spotkaliśmy. Wszelkie instytucje jak UOKIK, GIS etc., odradzają wyjazdów i radzą zwroty kosztów klientom. Klienci żądają zwrotów na podstawie art. 47 "Ustawy o Turystyce" - Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach t

Utworzone: 2020-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1699 1677
24 godzin 1 1

NIE DLA OBWODNICY AGLOMERACJI W-WSKIEJ CPK PRZEZ LAS MŁOCHOWSKI (ARKUSZ 7)

PROTEST Jako mieszkańcy gmin bezpośrednio dotkniętych planami autostrady wnosimy sprzeciw wobec planowanego wariantu zielono-fioletowego (wariant 3 i 4), zawartego w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ze stycznia 2020 r. Sprzeciw swój motywujemy protestem przeciwko niszczeniu środowiska zieleni w rejonie bliskiego otoczenia już teraz bardzo zanieczyszczonej stolicy. Zwracamy uwagę na następujące argumenty: 1.     Rezerwaty W najbliższej okolicy auto

Utworzone: 2020-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 304 302
24 godzin 1 1

STOP odstrzałom psów w Kirgistanie! Zastąpmy je przez sterylizacje!

Zwracamy się do Rządu Republiki Kirgiskiej o ZAPRZESTANIE masowego odstrzału psów i ZASTĄPIENIE ich zabiegami sterylizacji i kastracji. Jesteśmy lekarzami weterynarii, wolontariuszami fundacji Veterinary Foundation Poland. Od 2018r. we współpracy z Kirgiską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną Vetpalata prowadzimy szkolenia z zakresu sterylizacji i kastracji psów. Nie zgadzamy się na kontynuowanie odstrzału psów jako metody kontroli ich populacji. Jest to metoda niehumanitarna i nieskuteczna. Przetrzebi

Utworzone: 2020-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 121 114
24 godzin 1 1

NIE!!! przebiegowi A50 przez gminę Prażmów

Petycja do Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, GDDKIA i GDOŚ przeciw przebiegowi autostrady A50 przez gminę Prażmów (arkusz 6). Protestuję przeciw przeprowadzeniu autostrady A50 przez gminę Prażmów. Ta inwestycja nie jest uwzględniona ani w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, ani też powiatu, czy województwa. Przebieg A50 przez gminę spowoduje zanieczyszczenie środowiska hałasem i spalinami, zrujnuje dotychczasowy ład przestrzenny, znacząco pogorszy jakość życia mieszkańców i o

Utworzone: 2020-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 321 315
24 godzin 1 1

Sprzeciw wobec wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami przy ul. Spółdzielczej w Studziankach

My, niżej podpisani mieszkańcy Studzianek, Horodnianki, Dąbrówek, Wasilkowa i Województwa Podlaskiego wyrażamy stanowczy sprzeciw i zwracamy się do Pana Marszałka o podjęcie decyzji w sprawie niedopuszczenia do dalszej działalności sortowni odpadów w Studziankach. Uzasadnienie Stanowczo nie zgadzamy się na dalsze łamanie wydanych pozwoleń oraz decyzji umożliwiających wytwarzanie i odzysk odpadów w ilościach znacznie przekraczających potrzeby gminy czy całego województwa podlaskiego. Dotychczasow

Utworzone: 2020-03-01

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 600 586
24 godzin 1 1

Chcemy XXVIII Festiwalu Sztuka Ulicy w 2020 roku.

Petycja do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy! Panie Prezydencie prosimy o zweryfikowanie decyzji komisji konkursowej działającej w obszarze kultury w sprawie odrzucenia wniosku o dotację na XXVIII Festiwal Sztuka Ulicy i przywrócenie jego finansowania w tym roku.Festiwal Sztuka Ulicy odbywa się w Warszawie od 1993 roku, od początku tworzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Scena 96. Przez lata zgromadził rzeszę fanów i ma uznaną markę w skali kraju. To tu debiutowało wiel

Utworzone: 2020-02-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 350 341
24 godzin 1 1

Petycja ws. zmian w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty

Warszawa 27.02.2020   Szanowny Pan Maciej Miłkowski  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia   Jako farmaceuta pracująca w aptece otwartej z dużym zainteresowaniem śledzę losy ustawy o zawodzie farmaceuty. Skierowanie projektu do komisji zdrowia powitałam z radością, jednak po wnikliwej analizie projektu, pragnę zgłosić kilka uwag. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wnoszę o obowiązkowe umieszczanie na receptach numeru kontaktowego do pacjenta. Jesteśmy tylko ludźmi, a człowi

Utworzone: 2020-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1364 1363
24 godzin 1 1

Petycja do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o wycofanie się z budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

PETYCJA     Działając w imieniu mieszkańców Torunia w oparciu o ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) składamy na Pańskie ręce petycję, jako obywatelski głos sprzeciwu. Sprzeciwu wobec ignorowania naszych praw i narażania nas i naszego miasta na niebezpieczeństwo związane z utratą płynności finansowej. Wywiązanie się z zapisów umowy o powołaniu nowej instytucji kultury „Europejskie Centrum Filmowe Camerimage” grozi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i zad

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 211 210
24 godzin 1 1

Walczymy o most PKP Balin

Proszę o podpisanie petycji o przywrócenie mostu, który służył mieszkańcom Balina, Luszowice i Okradziejówki. Most  został usunięty bez konsultacji społecznych w nocy 19:02.2020r.  Łączy nas most PKP Balin! Balin.pl - PowiatChrzanowski.pl

Utworzone: 2020-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 360 358
24 godzin 1 1Facebook