Petycja przeciw budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w dzielnicy Lipowica

Podmiot wnoszący Petycję:                                                                                      

Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica”, Przemyśl lipowica.obwodnica@op.pl    

Adresat Petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów      

 

PETYCJA w sprawie budowy obwodnicy PRZEMYŚLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK28/77  

Podstawa Prawna: Art.63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.  

Treść petycji:

Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica” reprezentowany przez Elżbieta Gaweł, ul. Wołodyjowskiego 9a, 37-700 Przemyśl, działający w imieniu mieszkańców miasta Przemyśla i dzielnicy Lipowica, których podpisy są złożone poniżej, wyraża sprzeciw wobec realizacji inwestycji, polegającej na budowie obwodnicy w części miejskiej dzielnicy Lipowica, która obecnie przedstawiana jest w trzech wariantach (2, 3 i 4 wraz z podpunktami).

Wnioskujemy o budowę obwodnicy w części sąsiadującej z terenem miejskim, przedstawionej jako wariant 1. Jednocześnie wnosimy o rozważenie modyfikacji wariantów 2, 3 i 4 (wraz z podpunktami) tak, by finalnie w miejscu początku łącznika wariantu 2 i 3 (km 0+000) wyznaczyć wariant 5 łączący się z końcowym odcinkiem wariantu 1 (km 23+400).  

Uzasadnienie petycji:

1. Podstawowym zadaniem obwodnicy jest ominięcie obszaru miejskiego, tak aby ruch tranzytowy był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Proponowane warianty 2, 3 i 4 obwodnicy przebiegają w poprzek osiedla domów jednorodzinnych. Budowa obwodnicy w tej lokalizacji sprawi, że wielu mieszkańców będzie mieć ją bardzo blisko istniejących już domów, co zdecydowanie stanie się uciążliwe. Miasto kończy się zaledwie kilkaset metrów dalej, a planowana trasa wariantu 1 omija wszelkie zabudowania i związaną z nimi infrastrukturę dodatkową, w tym ścieżki rowerowe, trasy piesze, mniejsze ciągi komunikacyjne itp. Dodatkowo obwodnica w wariancie 1 jest oddzielona lasem od najbliższych zabudowań, co stanowi naturalną barierę od hałasu przejeżdżających samochodów. Niestety brak tego w propozycjach 2, 3 i 4 - wręcz przeciwnie, w całości odcinka miejskiego Lipowica biegnie wzdłuż zabudowań jedno i wielorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wysockiego będzie sąsiadowało z blokami mieszkalnymi oraz nowopowstałymi osiedlami domów jednorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wołodyjowskiego sąsiaduje z domami jednorodzinnymi, planowanymi inwestycjami budowlanymi i działkami zakupionymi w celach budowlanych. Obwodnica w wariancie 1 mniej ingeruje w skupiska ludzkie. 

2. Obwodnica powinna maksymalnie odciążyć ulice miasta od ruchu tranzytowego, a więc powinna być również dobrze skomunikowana z innymi drogami tranzytowymi. Budowa obwodnicy przechodząca przez ulicę Wysockiego i Wołodyjowskiego spowoduje natężenie ruchu nie tylko na całości ulicy Wysockiego, ale także na ulicach doprowadzających - czyli Armii Krajowej, Paderewskiego, Kochanowskiego i Bielskiego. Przede wszystkim w żaden sposób nie odciąży ruchu tranzytowego na obszarze miejskim, a takie jest założenie planowanej obwodnicy – cyt. za GDDKiA: Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę Przemyśla. Dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Realizując wariant 2, 3 i 4, przede wszystkim RUCH TRANZYTOWY zostanie POZOSTAWIONY w obszarze miejskim. Pozostanie także w zabudowie Przemyśla, nie odciąży miasta - wręcz przeciwnie, spowoduje natężenie ruchu na ulicach wcześniej wymienionych. Tu należy także dodać, że jeden z odcinków ul. Wysockiego na chwilę obecną z trudem przyjmuje ruch dwustronny, czeka na realizację przebudowy. Ul. Bielskiego jest w trakcie przebudowy. Znaczny odcinek ul. Armii Krajowej biegnie wzdłuż parku miejskiego – te ulice nie będą w stanie przyjąć zwiększonego natężenia ruchu. To rzutuje nie tylko na kwestie mieszkaniowe, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Lipowica i użytkowników wskazanych dróg.

3. Przebudowana część ulicy Wysockiego jest bardzo często uczęszczana przez spacerowiczów, turystów rowerowych, biegaczy, rodziny z dziećmi. Stanowi doskonałe połączenie do wielu ścieżek historyczno – turystycznych, biegnących drogami fortecznymi, terenami zielonymi. Przecięcie aż dwóch ulic w tej okolicy obwodnicą zaburzy możliwości rekreacyjne, wpłynie na komfort i bezpieczeństwo.

4. Warianty 2, 3 i 4 obwodnicy przecinają dzielnicę Lipowica w terenie mieszkaniowym, a to oznacza liczne kolizje z liniami gazu, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a przede wszystkim z linią wysokiego napięcia biegnącą dokładnie w proponowanej lokalizacji. Przebudowa istniejących sieci i węzłów zdecydowanie utrudnia budowę, ponadto podniesie koszty inwestycji, narazi mieszkańców i wykonawców na znaczne utrudnienia i nieprzewidziane sytuacje.

5. Proponowany wariant 1 wraz z podpunktami lub sugerowana przez mieszkańców modyfikacja wariantów 2, 3 i 4 jest korzystna ekonomicznie. Zdecydowana większość gruntów to tereny leśne, co zdecydowanie wpływa na aspekt ekonomiczny – mniej wywłaszczeń, nie trzeba przebudowywać istniejącej infrastruktury. Dodatkowo omawiany odcinek obwodnicy w części miejskiej wymagałby kosztownych rozwiązań, np. w postaci estakady, gdyż teren jest niezwykle zróżnicowany pod względem wysokości. Z kolei w wariancie 1 lub przy modyfikacji pozostałych - czyli przy poprowadzeniu obwodnicy terenem leśnym istnieje szersze pole możliwości celem zaprojektowania najlepszego rozwiązania. 

6. Wzdłuż nowej obwodnicy posadowione są domy jedno i wielorodzinne, które ze względu na ukształtowanie terenu będą na różnych wysokościach względem planowanego odcinka. Akustyka tak zróżnicowanej powierzchni jest nietypowa. Dużo mniejsze i krótkotrwałe inwestycje w poprzednich latach jasno pokazały, że ten teren potęguje hałas i roznosi go na znaczne odległości. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego – czyli natężenie ruchu będzie całodobowe. Należy pamiętać, że planowana obwodnica to droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Dopuszczalna prędkość na drodze tej klasy w terenie zabudowanym wynosi 60 i 70 km/h, a terenie niezabudowanym jak wyżej oraz 80 i 

100 km/h. W praktyce oznacza to, że 24/7 na tej trasie samochody, głównie wielkogabarytowe, będą się poruszać ze znaczną prędkością.

7. Obwodnice to drogi intensywnie oświetlone, także przez całą noc. Proponowany wariantem 2, 3 i 4 przebieg obwodnicy spowoduje zanieczyszczenie świetlne, które wywiera negatywny wpływ na środowisko oraz na zdrowie psychofizyczne człowieka, zwiększając ryzyko wystąpienia wielu chorób.

Mając treść Petycji i powyższe uzasadnienie na względzie, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków w taki sposób, aby wybudowano obwodnicę zachodnią Przemyśla zgodną z interesem publicznym.

1626428399477.jpg

1626428399457.jpg

1626428399472.jpg

 

1626412549829.jpg