Petycja przeciw budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w dzielnicy Lipowica

Podmiot wnoszący Petycję:                                                                                      

Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica”, Przemyśl lipowica.obwodnica@op.pl    

Adresat Petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów      

 

PETYCJA w sprawie budowy obwodnicy PRZEMYŚLA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK28/77  

Podstawa Prawna: Art.63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.  

Treść petycji:

Komitet Społeczny „Lipowica - Obwodnica” reprezentowany przez Elżbieta Gaweł, ul. Wołodyjowskiego 9a, 37-700 Przemyśl, działający w imieniu mieszkańców miasta Przemyśla i dzielnicy Lipowica, których podpisy są złożone poniżej, wyraża sprzeciw wobec realizacji inwestycji, polegającej na budowie obwodnicy w części miejskiej dzielnicy Lipowica, która obecnie przedstawiana jest w trzech wariantach (2, 3 i 4 wraz z podpunktami).

Wnioskujemy o budowę obwodnicy w części sąsiadującej z terenem miejskim, przedstawionej jako wariant 1. Jednocześnie wnosimy o rozważenie modyfikacji wariantów 2, 3 i 4 (wraz z podpunktami) tak, by finalnie w miejscu początku łącznika wariantu 2 i 3 (km 0+000) wyznaczyć wariant 5 łączący się z końcowym odcinkiem wariantu 1 (km 23+400).  

Uzasadnienie petycji:

1. Podstawowym zadaniem obwodnicy jest ominięcie obszaru miejskiego, tak aby ruch tranzytowy był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Proponowane warianty 2, 3 i 4 obwodnicy przebiegają w poprzek osiedla domów jednorodzinnych. Budowa obwodnicy w tej lokalizacji sprawi, że wielu mieszkańców będzie mieć ją bardzo blisko istniejących już domów, co zdecydowanie stanie się uciążliwe. Miasto kończy się zaledwie kilkaset metrów dalej, a planowana trasa wariantu 1 omija wszelkie zabudowania i związaną z nimi infrastrukturę dodatkową, w tym ścieżki rowerowe, trasy piesze, mniejsze ciągi komunikacyjne itp. Dodatkowo obwodnica w wariancie 1 jest oddzielona lasem od najbliższych zabudowań, co stanowi naturalną barierę od hałasu przejeżdżających samochodów. Niestety brak tego w propozycjach 2, 3 i 4 - wręcz przeciwnie, w całości odcinka miejskiego Lipowica biegnie wzdłuż zabudowań jedno i wielorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wysockiego będzie sąsiadowało z blokami mieszkalnymi oraz nowopowstałymi osiedlami domów jednorodzinnych. Przecięcie z ulicą Wołodyjowskiego sąsiaduje z domami jednorodzinnymi, planowanymi inwestycjami budowlanymi i działkami zakupionymi w celach budowlanych. Obwodnica w wariancie 1 mniej ingeruje w skupiska ludzkie. 

2. Obwodnica powinna maksymalnie odciążyć ulice miasta od ruchu tranzytowego, a więc powinna być również dobrze skomunikowana z innymi drogami tranzytowymi. Budowa obwodnicy przechodząca przez ulicę Wysockiego i Wołodyjowskiego spowoduje natężenie ruchu nie tylko na całości ulicy Wysockiego, ale także na ulicach doprowadzających - czyli Armii Krajowej, Paderewskiego, Kochanowskiego i Bielskiego. Przede wszystkim w żaden sposób nie odciąży ruchu tranzytowego na obszarze miejskim, a takie jest założenie planowanej obwodnicy – cyt. za GDDKiA: Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę Przemyśla. Dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Realizując wariant 2, 3 i 4, przede wszystkim RUCH TRANZYTOWY zostanie POZOSTAWIONY w obszarze miejskim. Pozostanie także w zabudowie Przemyśla, nie odciąży miasta - wręcz przeciwnie, spowoduje natężenie ruchu na ulicach wcześniej wymienionych. Tu należy także dodać, że jeden z odcinków ul. Wysockiego na chwilę obecną z trudem przyjmuje ruch dwustronny, czeka na realizację przebudowy. Ul. Bielskiego jest w trakcie przebudowy. Znaczny odcinek ul. Armii Krajowej biegnie wzdłuż parku miejskiego – te ulice nie będą w stanie przyjąć zwiększonego natężenia ruchu. To rzutuje nie tylko na kwestie mieszkaniowe, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Lipowica i użytkowników wskazanych dróg.

3. Przebudowana część ulicy Wysockiego jest bardzo często uczęszczana przez spacerowiczów, turystów rowerowych, biegaczy, rodziny z dziećmi. Stanowi doskonałe połączenie do wielu ścieżek historyczno – turystycznych, biegnących drogami fortecznymi, terenami zielonymi. Przecięcie aż dwóch ulic w tej okolicy obwodnicą zaburzy możliwości rekreacyjne, wpłynie na komfort i bezpieczeństwo.

4. Warianty 2, 3 i 4 obwodnicy przecinają dzielnicę Lipowica w terenie mieszkaniowym, a to oznacza liczne kolizje z liniami gazu, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a przede wszystkim z linią wysokiego napięcia biegnącą dokładnie w proponowanej lokalizacji. Przebudowa istniejących sieci i węzłów zdecydowanie utrudnia budowę, ponadto podniesie koszty inwestycji, narazi mieszkańców i wykonawców na znaczne utrudnienia i nieprzewidziane sytuacje.

5. Proponowany wariant 1 wraz z podpunktami lub sugerowana przez mieszkańców modyfikacja wariantów 2, 3 i 4 jest korzystna ekonomicznie. Zdecydowana większość gruntów to tereny leśne, co zdecydowanie wpływa na aspekt ekonomiczny – mniej wywłaszczeń, nie trzeba przebudowywać istniejącej infrastruktury. Dodatkowo omawiany odcinek obwodnicy w części miejskiej wymagałby kosztownych rozwiązań, np. w postaci estakady, gdyż teren jest niezwykle zróżnicowany pod względem wysokości. Z kolei w wariancie 1 lub przy modyfikacji pozostałych - czyli przy poprowadzeniu obwodnicy terenem leśnym istnieje szersze pole możliwości celem zaprojektowania najlepszego rozwiązania. 

6. Wzdłuż nowej obwodnicy posadowione są domy jedno i wielorodzinne, które ze względu na ukształtowanie terenu będą na różnych wysokościach względem planowanego odcinka. Akustyka tak zróżnicowanej powierzchni jest nietypowa. Dużo mniejsze i krótkotrwałe inwestycje w poprzednich latach jasno pokazały, że ten teren potęguje hałas i roznosi go na znaczne odległości. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego – czyli natężenie ruchu będzie całodobowe. Należy pamiętać, że planowana obwodnica to droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Dopuszczalna prędkość na drodze tej klasy w terenie zabudowanym wynosi 60 i 70 km/h, a terenie niezabudowanym jak wyżej oraz 80 i 

100 km/h. W praktyce oznacza to, że 24/7 na tej trasie samochody, głównie wielkogabarytowe, będą się poruszać ze znaczną prędkością.

7. Obwodnice to drogi intensywnie oświetlone, także przez całą noc. Proponowany wariantem 2, 3 i 4 przebieg obwodnicy spowoduje zanieczyszczenie świetlne, które wywiera negatywny wpływ na środowisko oraz na zdrowie psychofizyczne człowieka, zwiększając ryzyko wystąpienia wielu chorób.

Mając treść Petycji i powyższe uzasadnienie na względzie, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków w taki sposób, aby wybudowano obwodnicę zachodnią Przemyśla zgodną z interesem publicznym.

1626428399477.jpg

1626428399457.jpg

1626428399472.jpg

 

1626412549829.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Elżbieta Gaweł do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...