CAŁKOWITY ZAKAZ PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z FAJERWERKÓW I PETARD HUKOWYCH W POLSCE

Huk oraz zanieszyczenie środowiska naturalnego czynią potężne spustoszenie w obszarze ekologii, stanowiąc szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego i powietrza, które są już wyjątkowo obciążone zanieszczyszczeniami oraz smogiem czyniącymi je niezwykle szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Hałas jest równocześnie nader niebezpieczny dla zwierząt będących kluczowym elementem ekosystemu. 

Rownocześnie hałas powodowany przez petardy hukowe i fajerwerki stanowi potężne zagrożenie dla osób z zespołem Aspergera, spektrum Autyzmu oraz innymi schorzeniami układu nerwowego

Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie do końca 2022 roku na terenie całej Polski całkowitego, kategorycznego zakazu produkcji, importu, dystrubucji, sprzedaży oraz używania materiałów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, petard hukowych oraz tym podobnych produktów.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ksenia Buglewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...