List otwarty w sprawie Centrum Administracyjnego Kombinatu

Kraków, 5 kwietnia 2016 r.  

 

List otwarty w sprawie Centrum Administracyjnego Kombinatu w Krakowie-Nowej Hucie  

 

 Centrum Administracyjne Kombinatu w Krakowie-Nowej Hucie, zwane także „Pałacami Dożów” lub „Watykanami”, wybudowane zostało w latach 1950-1955 według projektu Marty Ingarden, Janusza Ingardena oraz Janusza Ballenstedta. Za projekt wnętrz odpowiadał zespół kierowany przez Mariana Sigmunda. W skład założenia wchodzą bliźniacze budynki S i Z, których ważnym i cennym elementem są bogato zdobione elewacje i wnętrza, a także specjalnie projektowane wyposażenie oraz wystrój. Pod budynkami zlokalizowane są obiekty związane z Obroną Cywilną Kombinatu: zachowane stanowisko dowodzenia oraz schron.

Budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu są istotnym elementem założenia urbanistycznego oraz architektonicznego Nowej Huty i stanowią jeden z najważniejszych przykładów stylu realizmu socjalistycznego na terenie Krakowa - jako takie posiadają istotne znaczenie dla dziejów społeczno-kulturowych miasta i całej Polski. Wartość artystyczna, historyczna i naukowa tego dziedzictwa jest trudna do przecenienia, dlatego tak ważna jest jego rewitalizacja i ochrona w formach przewidzianych przez Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przestrzeń budynków Z i S posiada ogromny potencjał i może pełnić istotne funkcje użytkowe, społeczne, kulturalne, a także turystyczne. Przejęcie budynków przez Skarb Państwa daje niepowtarzalną okazję do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Wierzymy, że możliwy jest remont, dostosowanie do współczesnych potrzeb i znalezienie nowej funkcji dla tak cennych obiektów z poszanowaniem tkanki zabytkowej, szczególnie zaś detali i wyposażenia. Uważamy, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest doprowadzenie do nadania budynkom publicznej formy własności oraz objęcie ich należytą i skuteczną opieką.

Biorąc pod uwagę, że jest to ostatnie miejsce tej skali i klasy w Nowej Hucie i Krakowie, a także mając w pamięci los wnętrza dawnej księgarni przy Placu Centralnym, apelujemy do osób, organizacji i instytucji posiadających wpływ na przyszłość Centrum Administracyjnego Kombinatu o podjęcie wszelkich możliwych działań, które mogą przyczynić się do zachowania ich wraz z detalami, wnętrzami i wyposażeniem w jak najlepszym stanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.


Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji