Chcemy kasy na dworcu i więcej pociągów!

Piotr Bramorski
Prezes Kolei Śląskich

Mieszkańcy Bytomia przez całą jesień uczestniczyli w kampanii skierowanej do Grupy PKP w sprawie remontu dworca kolejowego. W tym celu zebraliśmy blisko dwa tysiące podpisów pod petycją, nagraliśmy reportaż, zorganizowaliśmy strojenie choinki w holu stacji, koncerty i maraton Zumby, a nawet własnoręcznie wyczyściliśmy dworzec. Nasza determinacja doprowadziła do ogłoszenia przetargu na modernizację głównego holu, dzięki czemu już w połowie roku pasażerowie będą mogli oczekiwać na przyjazdy pociągów w warunkach odpowiadającym dzisiejszym standardom.

Tu jednak rodzi się problem wykorzystania wyremontowanego obiektu. Rola Bytomia na kolejowej mapie regionu od lat jest degradowana. Nie wynika to z braku popytu na przewozy, lecz z błędnych i krzywdzących decyzji przewoźników. Liczba pociągów zatrzymujących się na bytomskim dworcu jest zbyt mała, a rozkłady jazdy są źle ułożone, co powoduje że dla wielu mieszkańców oferta przewozowa Kolei Śląskich jest nieatrakcyjna.

Apelujemy o:

  1. uruchomienie większej liczby kursów ze stacji Bytom. Mając na uwadze napełnienie autobusów i tramwajów do Gliwic i Katowic, jesteśmy przekonani, że w naszym mieście istnieje duże zapotrzebowanie na przejazdy pociągami w powyższych relacjach.
  2. otwarcie kas biletowych w wyremontowanym holu lub chociaż instalację biletomatu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli na spokojnie, w komfortowych warunkach zapłacić za przejazd.

Chcemy móc korzystać z naszego wyremontowanego dworca i mieć gdzie z niego podróżować!


Mieszkańcy Bytomia    Skontaktuj się z autorem petycji