Chcemy krajobrazu leśnego, NIE ZRĘBNEGO!!!  

Petycję utworzyli Mieszkańcy Miasta Kędzierzyna – Koźla

Chcemy lasów chroniących mieszkańców w Kędzierzynie - Koźlu !!!

Chcemy krajobrazu leśnego, NIE ZRĘBNEGO!!!  

My, grupa inicjatywna mieszkańców Kędzierzyna- Koźla, DOMAGAMY SIĘ!  

1.    Natychmiastowego zaprzestania wyrębów w kompleksie leśnym  w Kędzierzynie – Koźlu ! Dość wycinek w lasach naszego miasta leżącym w regionie przemysłowym, w którym duża liczba zakładów skutecznie zatruwa środowisko naturalne i stanowi zagrożenie dla zdrowia jego mieszkańców.

Żądamy od Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn wystąpienia do przełożonych z wnioskiem o dokonanie korekt w „Planie urządzenia lasu na lata 2021 - 2030” poprzez anulowanie planowanych rębni w naszym rejonie, znaczne ograniczenie liczby rębni oraz całkowite zaprzestanie prowadzenia rębni zupełnych w lasach na terenie powiatu kędzierzyńskiego.

2.    Przestrzegania oraz utrzymania statusu LASU OCHRONNEGO, który według obowiązującego prawa powinien być SZCZEGÓLNIE CHRONIONY  (Ustawa o lasach art. 15 – za lasy szczególnie chronione są uznane lasy, które są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 kilometrów od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tysięcy mieszkańców oraz trwale uszkodzonych na skutek działalności przemysłu).    

Z analizy danych, zawartych w ogólnie dostępnych statystykach GUS wynika, że mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla są szczególnie narażeni na choroby onkologiczne oraz choroby układu krążenia.

Wycinka lasów i odebranie nam szansy na rekreację ruchową, możliwość oddychania czystym powietrzem, spotkań społecznych na terenie kompleksów leśnych i ogólnie pojętą lasoterapię, będzie miało  negatywny wpływ na stan zdrowia i długość życia społeczeństwa lokalnego.

Lasy w Kędzierzynie -Koźlu to ZIELONE PŁUCA naszego miasta, które dostarczają nam niezbędnego do życia tlenu, oczyszczają powietrze z pyłów przemysłowych oraz filtrują z powietrza zanieczyszczenia spowodowane stale rosnącą liczbą samochodów (1 hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych). Przemysł na terenie miasta powoduje, że ruch samochodowy, zwłaszcza samochodów ciężarowych, tzw. Tirów jest dominujący co zwielokrotnia zanieczyszczenia powietrza. Nie możemy oddychać powietrzem zanieczyszczonym spalinami, pyłami ze zmniejszającą się systematycznie zawartością tlenu – 1 hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu.          

Czym będziemy  oddychać po wycięciu lasów ?!

Nadleśnictwo Kędzierzyn w dokumencie PUL (2021 – 2030) dotyczącym wycinki dojrzałych lasów argumentuje swoją decyzję “…dbaniem o trwałość lasu i powiększaniem zasobów leśno – przyrodniczych, co również wiąże się z jego przebudową”, a w rzeczywistości oznacza wycięcie CAŁOŚCI LASU na większości wyznaczonych obszarów. Lasy dojrzałe to w istocie te, które spełniają funkcje ekosystemowe, tzn. zapobiegające zmianom klimatycznym (lokalne regulowanie klimatu; ochrona przed upałami i wichurami, regulacja obiegu wody, retencja, ochrona przed suszą i powodzią oraz pochłanianie dwutlenku węgla).  

Nowe nasadzenia nie uratują sytuacji  przy tak ekspansywnej wycince ogromnych połaci lasów – drzewo efektywnie w dużych ilościach produkuje tlen dopiero po około 30 latach. Ani zrąb ani młodnik nie spełnią funkcji lasu dojrzałego.  

Problem dotyczy wszystkich osiedli naszego miasta - przewidziana jest wycinka co najmniej kilkudziesięciu hektarów(!!!) w okresie kilku najbliższych lat - do roku  2030. Wycinka trwa i będzie kontynuowana w okolicach osiedli: Piasty, Mariana Buczka (znanego pod nazwą NDM), Pogorzelec, Leśne, okolice cmentarza żołnierzy radzieckich, Kuźniczka, Kłodnica, Azoty, Sławięcice, Cisowa.  

A co z fauną i florą?!  

Nasze lasy cieszą się bogactwem fauny i flory.

Co stanie się ze zwierzętami zamieszkującymi te lasy?!  Jaki wpływ będzie miała ta zmiana na cały ekosystem?!

Chcemy dojrzałego lasu w Kędzierzynie -Koźlu!

Cały kompleks leśny znika na naszych oczach. Przestaje być  producentem tlenu, filtrem zanieczyszczeń, strefą wolną od hałasu, miejscem odpoczynku i regeneracji dla ludzi. Staje się kompleksem zrębów oraz tabliczek: Prace gospodarcze – wstęp wzbroniony. Niezakłócony dostęp do tych lasów jest naszym prawem! Zarządzają nimi Lasy Państwowe, które niestety lekceważą interes społeczny i eksploatują te lasy w celach surowcowych. Zamiast spokoju i pięknych krajobrazów, znajdujemy tu teraz stosy ściętych drzew i zręby po których hula wiatr. Możemy powstrzymać eksploatację drzewną kompleksu w Kędzierzynie – Koźlu !  

Nasze lasy mają przede wszystkim stanowić ostoję dla ludzi i zwierząt. Mają pozwalać mieszkańcom odpocząć, zregenerować siły i zdrowie. Mają chronić nasze miejscowości przed hałasem, zanieczyszczeniami, wiatrami, łagodzić klimat i zatrzymywać wodę gruntową. A dla dzikich zwierząt mają być DOMEM. To wartości o wiele większe, ważniejsze niż drewno. Nie musimy drewna pozyskiwać w naszych lasach.  

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Joanna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...