Chcemy pilnego remontu ulicy Kościuszki! – petycja mieszkańców

petycjafoto21.jpg

Apelujemy żeby miasto pilnie przeprowadziło kompleksowy remont ulicy Kościuszki. Już od prawie 10 lat trwają przygotowania do naprawy tej bardzo zniszczonej arterii. Władze Krakowa ciągle przekładają rozpoczęcie prac, a kolejne obietnice nie są dotrzymywane. Mamy dość rozpadających się chodników, jezdni pełnej dziur, ciągłych wybrzuszeń szyn i wykolejeń tramwajów. Ulica Kościuszki miejscami wygląda jak po trzęsieniu ziemi!

Torowisko jest już wyeksploatowane do granic możliwości. W cieplejszych miesiącach szyny regularnie wybrzuszają się, co często dezorganizuje funkcjonowanie komunikacji miejskiej na sporym obszarze. W efekcie zdarza się, że mieszkańców zamiast jazdy tramwajem czeka spora wędrówka albo długie wyczekiwanie na autobus zastępczy. Specyficzna lokalna tradycja stała się już obiektem wielu drwin. Nam nie jest jednak do śmiechu.

Często dochodzi również do wykolejeń tramwajów. W zeszłym roku było kilkanaście takich zdarzeń. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Odwlekanie naprawy torowiska  jest jednak igraniem z losem. Każdy kolejny wypadek wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem. Przez zły stan torowiska prędkość tramwajów została bardzo organiczna. W efekcie składy wleką się, a przejazd ulica zajmuje sporo czasu. W dodatku jeden z torów na pętli został wyłączony. W efekcie ograniczono częstotliwość kursowania tramwajów.

Cała ulica wymaga remontu. Nawierzchnia jest pełna ubytków. W zagłębieniach tworzą się sporej wielkości kałuże, a przejeżdżające samochody ochlapują pieszych. Chodniki miejscami wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Trudno uwierzyć, że w takim stanie znajduje się reprezentacyjna arteria w centrum miasta.

Od prawie 10 lat trwają przygotowania do przebudowy ulic Kościuszki  i Zwierzynieckiej. Inwestycja jest niekończącym się pasmem niepowodzeń.  Kolejne próby przygotowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń nie przynoszą skutku. Nie wiadomo ile jeszcze trzeba będzie czekać na załatwianie formalności. Problemem są także kwestie finansowe. Miasto co roku odwleka start inwestycji. Teraz można usłyszeć, że prace mają się rozpocząć dopiero w 2023 roku. Nawet ten odległy termin nie jest jednak ostateczny. Obawiamy się, że przedsięwzięcie zostanie odłożone na dłuższy czas.

Remont ulicy Kościuszki powinien był połączony z wymianą nawierzchni na ulicy Zwierzynieckiej. Rozdzielenie inwestycji skutkowałoby dwukrotnym zamykaniem torowiska, a utrudnienia komunikacyjne byłyby wtedy rozciągnięte na klika lat. Dlatego mamy nadzieję, że prace zostaną skoordynowane.

Nie rozumiemy czemu jesteśmy tarkowani jak mieszkańcy drugiej kategorii. Liczymy na to, że miasto wreszcie zajmie się naszym problemem. Ulica Kościuszki nie może być dłużej pomijana przy tworzeniu planów inwestycyjnych miasta. Mamy nadzieję, że pilnie zostaną podjęte działania zmierzające do przeprowadzenia remontu (przebudowy) arterii.

Petycja jest skierowana do prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i radnych Miasta Krakowa

Autor petycji: Krzysztof Kwarciak radny Dzielnicy Zwierzyniec, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!

e-mail: krzysztof@kwarciak.eu tel: 695 688 703

Podpisanie mniejszej petycji jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetrwanianie podanych danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”

1. Podanie danych jest dobrowolne

2. Osoba której dane dotyczą może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane zostaną wtedy niezwłocznie usunięte. 

3. Dane będę przechowane przez czas nieoznaczony jednak nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu ich pozyskania.

4. Administratorem danych będzie Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! (Regon: 386529448 NIP: 6772455330) wpisane pod numerem 137 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

5. Dane osób popierających petycję  zostaną przekazane do Urzędu Miasta Krakowa w celu rozpatrzenia apelu.

6. Zebrane dane mogą także poslużyć do ewetualnego tworzenia newslettera z aktualnościami dotyczącymi remontu (przebudowy) ulicy Kościuszki i procedowanego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Półwsie Zwierzynieckie" oraz innych spraw lokalnych i publicznych.  

7.Kontakt do administratora danych osobowych: kontakt@ulepszamykrakow.pl


Krzysztof Kwarciak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Kwarciak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...