Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci, uzależnionej od ilości zużytej wody w M. St. Warszawie

Drodzy Warszawiacy!

 

W dniu 15.10.2020 na sesji rady Miasta St. Warszawy przegłosowano zmiany, które dotkną każdego z Nas - mianowicie sposób naliczania opłat za odpady, uzależniony od zużycia wody w gospodarstwie domowym, od grudnia 2020 roku.

Miesięczna opłata dla domów jednorodzinnych, mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i dla nieruchomości mieszanych będzie liczona wg wzoru:

12,73 zł x 1m3*

Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

W rodzinach wieloosobowych, gdzie na utrzymaniu są małe dzieci, zużycie wody jest większe ze względu na fakt, że domownicy najczęściej cały czas przebywają w domu - korzystają z sanitariatów, zużywają wodę do gotowania, sprzątania, prania i ich zużycie wody jest większe niż w gospodarstwach domowych w których tych dzieci nie ma.

Według symulacji - od grudnia rodzina 3-osobowa (z jednym dzieckiem) zapłaci około 150 zł miesięcznie za wywóz śmieci.

Rodzina 4-osobowa (z dwójką dzieci) zapłaci ok. 200 zł miesięcznie za wywóz śmieci.

Rodzina 5-osobowa (z trójką dzieci) zapłaci ok. 250 zł (!!!!)  miesięcznie za wywóz śmieci.

 

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłata będzie naliczana według wzoru: 

liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł

W Warszawie jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci wodociągowej. Dla tych osób rząd wymyślił odgórne założenie, że każdy zużywa 4m3 wody miesięcznie, jest po prostu NIEUCZCIWE.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące określania przeciętnych norm zużycia wody, dostępne na stronie Sejmu RP, określa przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych.
W tabeli 1 wymienione są normy zużycia wody dla gospodarstw domowych w zależności od sposobu zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, a także od sposobu przygotowania ciepłej wody.

Większość domów w Wawrze i na Białołęce zalicza się do pozycji 4.

Według rozporządzenia dla domów bez kanalizacji norma zużycia wody wynosi 2,4 - 3.0 m3 na mieszkańca na miesiąc, dla domów z kanalizacją wynosi 4,2 - 5,4 m3.
Wobec tego uchwała Rady Miasta jest sprzeczna z obowiązującym prawem, ponieważ uchwała odgórnie zakłada, że jeden mieszkaniec nieruchomości bez kanalizacji hipotetycznie zużywa 4 m3.

Nie łatwiej byłoby obliczyć ich zużycie wody na podstawie np. rachunku za wywóz szamba? Wtedy byłoby wiadomo, jakie zużycie wody miało dane gospodarstwo domowe. 

Ale takie rozwiązanie jest chyba dla Naszych rządzących za trudne.....

Stworzyłam tę petycję, by nasze miasto w końcu zaczęło słuchać głosu Swoich Mieszkańców i wycofało się z tej nielogicznej decyzji, jaką jest powiązanie zużycia wody z opłatą za wywóz śmieci.

Od ponad 7 miesięcy w naszym kraju trwa pandemia. Wiele osób straciło pracę, a Ci, którzy pracują, w większości robią to zdalnie na tzw. "home office". Nauczyliśmy się żyć w naszych domach, zachowując maksymalny dystans społeczny. Zamiast jadać na mieście, zaczęliśmy gotować w domach. Te wszystkie aspekty sprawiły, że zużycie wody w naszych domach zwiększyło się. 

Chcemy żyć ekologicznie - pić Warszawską kranówkę, zamiast kupować wodę butelkowaną, gotować domowo i zdrowo, zamiast fast food na mieście, uprawiać własne przydomowe ogródki na balkonach, czy chociażby używać pieluch wielorazowych (zamiast jednorazowych) dla dzieci.

Te wszystkie powyższe rzeczy sprawiły, że nasze zużycie wody również jest większe, bo używamy częsciej pralek / zmywarek.

I co...?

I na co to wszystko...?

Skoro nasze miasto nas karze za to, wprowadzając opłatę za wywóz odpadów uzależnioną od zużycia wody?

Zmiana ta spowoduje wzrost kosztów w gospodarstwach wieloosobowych o 100-200%, pomimo tego, że te gospodarstwa nie będą wcale generować więcej śmieci.

Nie powinno się nas karać za to, że chcemy być czyści

Że myjemy co chwilę ręce, bo pandemia

 Za to, że lubimy wziąć długą kąpiel czy prysznic 

Za to, że zużywamy wodę z kranu podlewając pomidory w ogródku na balkonie 

Za to, że mamy małe dzieci, które się brudzą, a pranie przy nich trzeba robić codziennie 

I co z tego, że miasto wprowadzi pakiet osłonowy, skoro będzie on działał tylko dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, czyli od trójki dzieci wzwyż ? (czyli gospodarstwa minimum pięcioosobowe, 2+3).

 

Dodatkowo, wprowadzona uchwała w obecnej formie w żaden sposób nie będzie mobilizować mieszkańców do efektywnej segregacji odpadów, oraz dbania o środowisko w postaci świadomych wyborów mających na celu generowanie mniejszej ilości odpadów.
Wręcz przeciwnie - ta uchwała będzie zachęcać do nieekologicznego trybu życia, kosztem mniejszego zużycia wody.

 

Zdecydowanie widać, że powyższa ustawa "pisana na kolanie" jest niedopracowana i wymaga konsultacji społecznych.

Ponieważ - powiedzmy to jasno - zużycie wody nie jest adekwatne do ilości wyprodukowanych śmieci. 

To, czy ktoś kąpie się codziennie, czy raz w tygodniu, nie determinuje tego ile produkuje śmieci. 

Są ludzie, którzy mogą nie myć się wcale, a generować dużo śmieci.

Są też tacy, którzy mają duże zużycie wody, ale nie generują dużo śmieci. Dlaczego takie osoby mają być karane wyższą opłatą?

Tym samym osoba, która produkuje dużo odpadów, ale nie zużywa wody, zapłaci mniej, niż osoba, która ogranicza odpady, ale używa więcej wody.

 

Zdecydowanie, wybrana metoda naliczania opłat jest najgorszą z możliwych, jaką mogła przyjąć Rada Miasta. 

Nie zgadzam się na uzależnienie opłaty za wywóz śmieci od mojego indywidualnego zużycia wody.

Chcę, aby opłata za wywóz śmieci była jak najbardziej sprawiedliwa, ale nie uzależniona od rzeczy ze sobą niepowiązanych.

 

Mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś ten dzień, kiedy będziemy płacić UCZCIWE I REALNE stawki za wywóz śmieci, a nie wystrzelone w kosmos (dosłownie).

 

Jeśli zgadzacie się ze mną - to pamiętajcie, że nasz głos ma moc !!!

Liczę na Was :) 

Z pozdrowieniami,

AK

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Kratochwil do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...