ŻĄDAMY ŚCIGANIA I UKARANIA SPRAWCY SKATOWANI PSA ŁOPATĄ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Sygn. akt  RSD 525/22

Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej 

ul. Parkowa 1 55-300 Środa Śląska

W Lipcu 2022 r. (dzięki filmowi nagranemu przez sąsiadów) ujawniliśmy fakt znęcania się na ulicy Strzeleckiej w Środzie Śląskiej nad psem poprzez utrzymywanie go w obskurnym i pełnym odchodów kojcu oraz umyślnym przesuwaniu i biciu go łopatą, w tym po głowie, w wyniku czego psu wybito zęby. 

Właściciel, zdając sobie sprawę z afery, którą rozpęta film, tej samej nocy dokonał eutanazji psa w jednej z wrocławskich klinik weterynaryjnych. 

Policja w Środzie Śląskiej początkowo (wbrew prawu, bo każdy ma prawo zawiadamiać o przestępstwie) nie chciała przyjąć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jest ono oczywiście i oczywiście wynika z treści z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, która penalizuje zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn.

25 października 2022 r. Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej umorzyła w tej sprawie postępowanie, nie dotyczące w ogóle sprawcy (mężczyzny, znanego myśliwego w środowisku, który katował psa łopatą). Na ofiarę postępowania wybrano 2 mieszkankę tej posesji (starszą kobietę, formalną właścicielkę psa), której zarzucono utrzymywanie psa w złych warunkach i to także umorzono.

A przecież na tym filmie jest wszystko! Jako powód umorzenia wskazano, że jakaś pani (?) była stara i jej wiek nie pozwalał w sposób należy opiekować się psem. To zdanie przejdzie do najbardziej absurdalnych, jakie słyszeliśmy. Kompromituje ono organa ścigania i oskarżyciela publicznego. Starość nie uprawnia do znęcania się nad psem, a sprawcą był mężczyzna, a nie żadna starsza pani!

Zwracamy uwagę, że przestępstwo z art. 35 ust 1. ustawy o ochronie zwierząt jest przestępstwem  ściganym z oskarżenia publicznego. A organ je prowadzący zobowiązany jest przepisami prawa procesowego do jego prowadzenia zgodnie z zasadą obiektywizmu (art.4 k.p.k.) i zasadą swobodnej (ale nie dowolnej i przypadkowej (art. 7 k.p.k.) oceny zebranych dowodów. 

W związku z treścią zażalenia pełnomocnika - Stowarszyenia EKOSTRAŻ oraz treścią petycji wnosimy o:

- uwzględnienie przez prokuratora zażalenia pełnomocnika, który je zatwierdził lub 

- skierowania do sądu zażalenia pełnomocnika wraz z niniejszą petycją celem jego rozponania. 

 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierzą EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu 

 

Niniejsza petycja została upubliczniona i podpisana przez osoby pełnoletnie zgadzające się z jej treścią. 

Do wiadomości: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, ul. Podwale 30 50-950 Wrocław

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT EKOSTRAŻ z/s we Wrocławiu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...