Deklaracja Koszalińska

W trosce o los naszej Ojczyzny, zarówno tej wielkiej, jak i tej małej, lokalnej, zachowując pluralizm poglądów i szacunek dla różnorodności, deklarujemy podjęcie wspólnego wysiłku związanego z pełną współpracą naszych środowisk na rzecz obrony konstytucyjnych wartości i demokratycznych standardów. W tej intencji tworzymy „Porozumienie koszalińskie” – koalicję pro-demokratycznych partii politycznych, wszelkich organizacji działających na terenie Koszalina oraz obywatelek i obywateli naszego miasta.

Obserwując sytuację w naszym kraju, wynikającą z decyzji rządzącego obecnie pisowskiego „układu”, jesteśmy głęboko zaniepokojeni:
• łamaniem podstawowych praw i wolności obywatelskich,
• dzieleniem społeczeństwa na lepszych i gorszych obywateli,
• nasilającymi się przejawami dyskryminacji, nietolerancji i innych postaw uderzających w godność człowieka,
• rozbijaniem idei samorządności lokalnej,
• próbami ograniczenia praw kobietom,
• niszczeniem niezawisłości wymiaru sprawiedliwości,
• istotnym naruszaniem międzynarodowej pozycji Polski, co rodzi ryzyko wyjścia w przyszłości Polski z Unii Europejskiej,
• szerzącymi się wśród sprawujących obecnie władzę w Państwie: korupcją, kumoterstwem, nepotyzmem i partyjniactwem.

Wierzymy, że wspólna ocena sytuacji w naszym kraju pozwoli nam zespolić działania na rzecz dobra naszej Ojczyzny i miasta Koszalina.

Dlatego, zachowując naszą tożsamość, podpisujemy się pod powyższą Deklaracją współpracy w duchu wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i solidarności w celu budowania przyszłości Polski i Koszalina. Jesteśmy także otwarci i gotowi do współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są powyższe wartości.

Zawsze broniliśmy konstytucyjnych wartości oraz demokratycznych standardów i nadal będziemy stać na ich straży. 

 Bez tytułu12.png

KOSZALIN, 9.01.2018 r.

KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
NOWOCZESNA
PLATFORMA OBYWATELSKA
UNIA PRACY
KONGRES KOBIET i STRAJK KOBIET
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW
STOWARZYSZENIE „MŁODZI DEMOKRACI”
OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE „MOJE MIASTO”
KOSZALIŃSKI KOMITET OBRONY LEWICOWYCH TRADYCJI
OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH
PARTIA ZIELONI
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
STOWARZYSZENIE ERA KOBIET

 


Komitet Obrony Demokracji Koszalin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook