Deklaracja Krakowska 15 październik 2022

RUCH 16 POSTULATÓW – nie ma chleba bez Wolności

Sygnatariusze Deklaracji Krakowskiej – Nie ma chleba bez Wolności , którzy podpisali ją w Krakowie 15 pażdziernika 2022r. wzywają do jej podpisania organizacje społeczne , stowarzyszenia , fundacje ,partie polityczne oraz osoby fizyczne – wszystkich tych , którzy akceptują zawarte w niej postulaty i relacje między ich sygnatariuszami . To nie znaczy , że spraw do załatwienia w Polsce nie ma więcej , ale uważamy , że osiągnięcie tych 16 postulatów stanowi podstawę do debaty

JAK ODZYSKAĆ POLSKĘ

Postulaty te , które Nas jednoczą i spajają niech wyznaczą naszą drogę , a po ich zrealizowaniu otworzą możliwość do załatwienia kolejnych spraw . W przeciwieństwie do innych chcemy by jednoczyły Nas konkretne cele i przekonania . Wiemy że wielu z Nas woli działać poza tradycyjną polityką i kontynuować pracę w swoich organizacjach lub jako jednostki - szanujemy to . Podpisanie Deklaracji Krakowskiej będzie więc stanowić akces wstąpienia do nowo tworzonego oddolnie obywatelskiego

RUCHU 16 POSTULATÓW

Mamy nadzieję , że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i postulaty ,które będą realizować wybrani spośród Nas najlepsi z najlepszych , których znamy i cenimy z realnego działania . Wierzymy że jest Nas wielu i w obliczu odpowiedzialności i godziny prawdy możemy , a nawet musimy stanąć do walki o Polskę .      

 

Deklaracja Krakowska „Nie ma chleba bez wolności”.

Porozumienie organizacji wolnościowych – Wolni Polacy Małopolska oraz My zebrani 15 października 2022r. na Krakowskim Rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat: lockdownów, sanitaryzmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych, z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd ani „totalna opozycja” nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić.  Zła i głupia polityka ekonomiczna łączy się dzisiaj z wieloma innymi działaniami klasy politycznej zagrażającymi fundamentom istnienia Polski i  życia naszego narodu. Dlatego domagamy się:

1.               Zaprzestania; polityki zadłużania Polaków, ukrywaniu długu poza budżetem, drukowania pieniędzy bez pokrycia. Wycofania przepisów tak zwanego Nowego Ładu, które wprowadziły nowe, drastyczne obciążenia, niszczące polską przedsiębiorczość.

2.               Zaprzestania likwidacji i przywrócenia do pracy polskich kopalń, uwolnienia cen energii od działań spekulacyjnych i sztucznych opłat w całym łańcuchu od producenta surowca do końcowego odbiorcy.

3.               Zachowania polskiej waluty jako gwarancji suwerenności oraz zaprzestania ograniczania swobody użycia gotówki w powszechnym obrocie.

4.               Natychmiastowego wypowiedzenia tzw. Pakietu Klimatycznego i wycofania Polski ze wszystkich wynikających z niego zobowiązań.

5.               Nieuznawania przez Polskę tak zwanej zasady warunkowości i stanowczego weta wobec jakichkolwiek ataków na suwerenność naszego kraju ze strony Unii Europejskiej, łącznie z zaprzestaniem wpłacania składek w sytuacji gdyby UE kontynuowała swoje wrogie Polsce działania.

6.               Wprowadzenia autentycznej ekologizacji polskiego rolnictwa i prawdziwej kontroli jakości żywności na polskich stołach.

7.                  Odrzucenia dyktatu WHO i zawieszenia członkostwa Polski w tej organizacji do czasu jej zasadniczej naprawy i odcięcia od wpływów wielkich korporacji farmaceutycznych.

8.                  Uwolnienia zawodu lekarza spod wpływów koncernów farmaceutycznych i zaprzestania represji wobec lekarzy wiernych swojemu powołaniu, którzy  chcą leczyć Polaków zgodnie z nauką i doświadczeniem.

9.               Ukarania i rozliczenia winnych spowodowania katastrofy zdrowotnej w czasie tak zwanej pandemii, która skutkowała setkami tysięcy dodatkowych zgonów.

10.              Zniesienia cenzury zarówno w mediach publicznych jak i korporacyjnych.

11.              Wprowadzenia referendów, których przeprowadzenie po zebraniu wymaganej liczby podpisów byłoby obowiązkowe, a wynik wiążący dla organów państwa i samorządu.

12.              Wycofania projektu totalitarnej ustawy o tak zwanej ochronie ludności. (lex Wąsik)

13.              Zaprzestania zamachów na normalną edukację i prób zastąpienia jej zdalnym nauczaniem.

14.       Zaprzestania ukrainizacji Polski, a w szczególności ustawowego zablokowania możliwości uzyskiwania na dotychczasowych zasadach polskiego obywatelstwa i prawa głosowania w jakichkolwiek wyborach przez obecnych uchodźców z Ukrainy. Zaprzestania przekazywania pieniędzy polskich podatników na pomoc socjalną i przywileje dla Ukraińców wykraczające poza przyjęty na świecie standard pomocy uchodźcom i zdrowy rozsądek.

15.       Zaprzestania niebezpiecznej polityki prowojennej i podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie.

16.       Umieszczenia w Konstytucji zapisów gwarantujących, że polskie złoża surowców, polskie lasy, wody i monopole naturalne pozostaną na zawsze we władaniu narodu polskiego.

Domagamy się dialogu i debaty nad naszymi postulatami, a nie cenzury, wyzwisk i represji. 

Bez wolności myśli i swobody wypowiedzi nie ma  możliwości rozwiązania polskich problemów, ta prawda była aktualna w roku 1956 i jest aktualna dzisiaj.

Te postulaty wyrażane są przez wiele oddolnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, także przez niektóre, głównie pozaparlamentarne partie polityczne. Działamy w różny sposób, w różnych środowiskach, w różnym stopniu skupiamy się na poszczególnych postulatach, ale współtworzymy jednolity front, który wyznacza kto jest naszym wrogiem, a kto sprzymierzeńcem.

Dlatego wszystkie działania prowadzące do realizacji tych postulatów zobowiązujemy się w miarę własnych zasobów i możliwości solidarnie wspierać, odkładając na bok różnice światopoglądowe i sprawy drugorzędne, które są zawsze wykorzystywane do dzielenia Polaków. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i nieatakowania osób oraz grup działających na rzecz ich realizacji. Odwoływanie się przy rozwiązywaniu sporów do kneblujących debatę publiczną obecnych przepisów prawa uważamy za niedopuszczalne i dyskwalifikujące. Stanowczo odrzucamy pozbawione podstaw wzajemne oskarżenia. Zamiast tego skupiamy się na walce i działaniach na rzecz odzyskania Polski, spory rozwiązujemy we własnym gronie, pamiętając, że konstruktywna krytyka jest konieczna, ale jej forma nie może szkodzić naszej sprawie.


Adam - Ruch 16 postulatów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam - Ruch 16 postulatów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...