Dotyczy: budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowo-drogowego z drogą kolejowa C-E 59 i E30 oraz przejścia podziemnego do stacji Święta Katarzyna

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO:

Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)

Stowarzyszenie „Mam Głos” (podmiot reprezentujący)

Ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna (adres do korespondencji)

 

Do:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

 

 

PETYCJA:

 

My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Siechnice oraz osoby zainteresowane, zwracamy się z prośbą do PKP PLK , Urzędu Miasta Siechnice , o wybudowanie bezpiecznego przejścia podziemnego pod drogą kolejową C-E 59 i E30  na wysokość stacji Święta Katarzyna oraz budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Święta Katarzyna na skrzyżowaniu drogi kolejowej C-E 59 i E30 z droga powiatową 1938D, w sposób jak najmniej ingerujący w istniejącą tkankę mieszkaniową. Obecne dojście do peronów prowadzi przez kolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z drogą powiatową, rodzi to sytuacje w której, nierzadkie natężenie 3 lub 4 kolejnych pociągów przejeżdżających przez przejazd i w konsekwencji wcześniejsze zamknięcie rogatek, uniemożliwia dojście podróżujących do peronu. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia i życia podróżujących. Jest to również niezgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, a konkretnie z art. 101 ust. 1: ,, Przejścia pod torami wykonywane są, w szczególności w razie konieczności wykonania bezkolizyjnych dojść do peronów lub przejść przez grupę torów, dla dużej liczby osób oraz w celu prowadzenia ruchu bagażowego.” Oczywistym jest że zarówno stacja Święta Katarzyna obsługuje dużą liczbę podróżujących jak i to, że drogi kolejowej E30 jest linią kolejową o dużym natężeniu ruchu kolejowego. Jednocześnie kolizyjne skrzyżowanie drogi kolejowej E30 z droga powiatową 1938D utrudnia funkcjonowanie mieszkańców Świętej Katarzyny oraz mieszkańców innych miejscowości powiatu korzystających z drogi powiatowej. Biorą pod uwagę, że droga kolejowa E30 jest objęty opracowanie w ramach „Studium Wykonalności dla C-E 59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów– Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki” oraz „Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego” wnosimy jako mieszkańcy i podróżujący o wpisanie przejścia podziemnego oraz bezkolizyjnego przejazdu kolejowo-drogowego  do zakresu ww. opracowania, bądź do innego projektu/programu w ramach którego powstałaby koncepcja, a w konsekwencji projekt budowlany przejścia podziemnego pod drogi kolejowej C-E 59 na wysokości stacji Święta Katarzyna oraz bezkolizyjnego skrzyżowania drogi kolejowej C-E 59i E30 z droga powiatową 1938D .


Paweł Jasięga ul. Lawendowa 12; 55-010 Święta Katarzyna Stowarzyszenie ,,Mam Głos” ul. Orla 5/11 55-010 Święta Katarzyna MamGlosSwKatarzyna@gmail.com Oraz Rady Osiedla Święta Katarzyna    Skontaktuj się z autorem petycji