Petycja w sprawie projektu planu miejscowego rejonu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz realizacji założeń propozycji stowarzyszenia Miasto Wspólne dotyczącej Zielonej Obwodnicy Gdyni

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...