Uratujmy teren nad Stawami Umultowskimi w Poznaniu dla rekreacji, sportu i przyrody. Nie pozwólmy stworzyć w jego centrum węzła komunikacyjnego, generującego m.in. ruch tranzytowy!

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook