Uchylenie Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa w sprawie pozwolenia budowlanego dla PHN

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...