LIST OTWARTY w sprawie zapewnienia pacjentom cierpiącym na ciężką przewlekłą pokrzywkę spontaniczną dostępu do leczenia biologicznego

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...