PETYCJA „STOP PAŃSTWU WYZNANIOWEMU” - usunięcie art. 196 z kk w obronie wolności artystycznej i wolności słowa

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...