Podpisujmy deklarację poparcia dla abp. Henryka Hosera!

Dorota Kuthan

/ #551 na marginesie poparcia dla abpa Hosera

2013-08-24 17:56

Marija Belevich
Na Swirskiej ziemi, w Belarusii, pamientają i czczą ks.Wojcecha.On zostawil po sobie nie tylko odbudowane koscioly i kaplicy,ktory byli zniszczony w soweckije czasy, alie zasial ziarno wiary w Boga. I te ziarno obecnie dają powszechnie bogate pliony.Nazywają go parafijanie ksędzem od Boga i zawsze czękają na Niego. Jego swętobliwa postac žyję w sercach liudzi.
Szczęsc Bože.

Od imienia parafijan ze Swiru i byli parafijan, mieszkających w Wilno, Marija.
16 sierpnia o 10:27