Sprzeciw wobec stalinizacji nowego kodeksu postępowania karnego


Gość

/ #109

2014-03-29 23:17

Dosyć mącenia w przepisach, to prawo jest tak konstruowane, że daje wiele możliwości interpretacyjnych sądom. Bezpieczeństwo obywatela ma najmniejsze znaczenie, co udowodniła to dotychczasowa praktyka sądów.