PETYCJA W SPRAWIE ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Michał Hering

/ #22

2014-10-01 21:09

Ja uważam iż należy zlikwidować mapę zasadniczą. W PODGIK powinny być tylko granice, budynki i użytki. Za urządzeni techniczne podziemne i nadziemne powinny odpowiadać branże i one powinny posiadać systemi ich ewidencjonowania i odpowiednio sprzedawać. Geodeta sam opracowuje mapę i ją sprzedaje uzyskując informacje z branż z ewidencj i własnego pomiaru.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook