Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.

Nicj

/ #30 Domagamy się prawdy

2015-09-23 05:13

Dość kłamstw!!!