PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

/ #4

2011-10-11 20:07

Konieczne staje się szybkie organizowanie społeczeństwa do przeciwstawienia się ograbianiu polskiej ziemi z bogactw naturalnych i z tym związanej dewastacji środowiska.
W naszych rękach spoczywa również los przeciwników gazu ziemnego i podziemnego składowania CO2 w innych krajach Unii Europejskiej.
Domagajmy się zakazu stosowania tych, niebezpiecznych dla życia na Ziemi,technologii!

Od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej domagajmy się:

1)respektowania praw człowieka i obywatela, konwencji, zasad zrównoważonego rozwoju, czy dyrektyw unijnych!
2)unieważnienia koncesji wydobywczych ropy i gazu ziemnego!
3)zakazu budowy elektrowni atomowych!
5)zakazu budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego!
6)zakazu budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych Unijnym Programem Natura 2000!
7)zakazu instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich!
8)zakazu GMO !