Apel mieszkańców w sprawie zielonego skweru przy ul. Mehoffera w Warszawie

Q

/ #7

2016-05-15 17:54

Należy objąć inicjatywą cały pas, dotychczas zielony wzdłuż ulicy Mehoffera, aż do Książkowej (przynajmniej).