PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

/ #184 Re: Re: Re: głupota.

2011-11-10 20:22

#176: ptasiek - Re: Re: głupota.

KUWEJT POD KUTNEM – czyli część grabieży bilionowego majątku Polski !

Tłumaczenie za strony FX Energy w USA

<http://www.fxenergy.com/projectareas.php#Kutno_Concession>

Obszar koncesji Kutno – 2009r.

W 2007 roku nabyła 100% udziałów w koncesji w centralnej Polska obejmuje 284.000 ha.Ostatnio dodane 426.000 do zebrania ogółem 710.000 ha. Obszar obejmuje czerwonego spągowca mega-strukturę ("Kutno") z przewidywanych czterech kierunkach zamknięcia kąpieli.Interpretowane kolumny gazu jest 280 metrów, na powierzchni 143 kilometrów kwadratowych. Spodziewana porowatość od 5% do 15%, struktura ma oblicza potencjał brutto objętości do 19 bilionów metrów sześciennych. Głębokość struktury szacowana jest na około 6000 metrów (19200 stóp). Ze względu na głębokość i koszt, szukamy udziału przemysłu w wierceniach Kutnie.

Poniżej te same informacje, ale aktualne – 2011r. – sierpień

Obszar koncesji Kutno.

Posiadamy 100% udziałów w 706.000 brutto akrów (2856 km kw.). Nabyte w 2007 i 2008.
The area encompasses a Rotliegend mega-structure ("Kutno") with projected four-way dip closure. Obszar obejmuje czerwonego spągowca mega-strukturę ("Kutno") z przewidywanych czterech kierunkach zamknięcia kąpieli. Depth of the structure is estimated at approximately
6,500 meters (21,000 feet). Głębokość struktury szacuje się na około 6500 metrów (21000 stóp). In view of the depth and cost, we determined to seek industry participation to bear initial exploration costs. Ze względu na głębokość i kosztów, ustaliliśmy, szukać udziału przemysłu ponieść koszty początkowe badania. In 2010, we entered into agreements under
which two other companies agreed to provide most of the drilling costs of a test well in order for them together to earn a 75% interest in the area. W 2010 roku zawarła umowy, w których dwie inne spółki zgodziła się większość kosztów wiercenia testu oraz w celu ich razem, aby zarobić 75% udziałów w tej dziedzinie. We will retain operations and expect to begin drilling a test well on the Kutno structure in 2011. Będziemy przechowywać operacji i oczekiwać na wykonanie odwiertów testu oraz na strukturę Kutnie w 2011 roku.

Smaczku tej historii dodaje jeszcze fakt, że firma FX Energy Poland nie inwestuje pieniędzy w wiercenia.

Wiercenia robić będzie firma PGNiG Nafta Piła, za pieniądze polskich podatników.

Potem FX Energy będzie sprzedawać gaz PGNiG dla polskich konsumentów.Energy nie inwestuje własnych pieniędzy w odwierty. Gaz wydobywać usługowo będzie PGNiG, ale FX Energy posiada KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała w roku 2007 od Głównego Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska. Ile FX Energy zapłaciła za koncesję?grosze w porównaniu do wartości zasobu – wg mapy powyżej = 512 bln m3 gazu !!

Kolejny kontrakt z FX Energy Sp. z o.o.

6 czerwca 2011r.w Warszawie PNiG NAFTA Piła podpisała kontrakt z firmą FX Energy Poland Sp. z o.o. na wiercenie otworu Kutno -2. Ze strony FX Energy umowę podpisał członek Zarządu Zbigniew Tatys w obecności Aleksandra Nowaka, natomiast ze strony PNiG NAFTA Piła Prezes Henryk Dytko i dyrektor marketingu Ryszard Chylarecki.

Rejon prac znajduje się w granicach koncesji FX Energy Poland Sp. z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowana głębokość otworu to 6450 m. Prace wiertnicze będą prowadzone urządzeniem IDM 2000, które wraz z wykwalifikowaną załogą dostarczy NAFTA Piła.

Otwór Kutno -2 będzie najgłębszym z aktualnie wierconych otworów w Polsce, co stanowi duże wyzwanie dla naszych inżynierów, a to ze względu na jego konstrukcję i technologię wiercenia.

Na tej samej stronie możemy jeszcze przeczytać, że :

PGNiG Nafta Piła wykonała pierwsze kierunkowe wiercenia już w 1973 roku. Patent na szczelinowanie został zgłoszony w Polsce w roku 1976 i opublikowany w roku 1977 – Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 24 (104) 1997 rok str. 80.

Kto i kiedy wywiózł technologię do USA wraz z pełną informacją geologiczną wykonaną za NASZE POLSKIE pieniądze?

Wykonano na przełomie lat 70 i 80 – tych ok. 9 tys. otworów badawczych, z czego ok. 3 tys. głębokich (takich jak w Kutnie do 6000 m). Koszt jednego głębokiego odwiertu to obecnie ok. 50 mln zł., koszt odwiertu płytszego do ok. 2500 m to ok. 15 mln zł.

Koszt szacunkowy samych badań, bez opracowania wyników wynosi:

Otwory głębokie:

3000 x 50 mln = 150 000 000 000 zł = 150 bln zł

Otwory płytkie:

2500 x 15 mln = 37 500 000 000 zł = 37 bln zł

Razem same odwierty = 187 bln zł, bez uwzględniania wynagrodzeń geologów, którzy opracowywali dokumentację każdego z odwiertów, też za nasze pieniądze.


Pytanie:

 

KTO POZWOLIŁ NA WYWIEZIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ Z POLSKI, KTÓREJ TAK WYSOKIE KOSZTY PONIOSŁO SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE?

PYTANIA KOLEJNE:

KTO MA TECHNOLOGIĘ KIERUNKOWYCH WIERCEŃ, FACHOWCÓW, TECHNOLOGIE
SZCZELINOWANIA I PIENIĄDZE NA WIERCENIA? –
MY POLACY!!!

KTO ZARABIA NA WYDANYCH KONCESJACH I BĘDZIE ZARABIAŁ NA SPRZEDAŻY GAZU, OBOJĘTNIE CZY ŁUPKOWEGO, ZE SKAŁY POROWATEJ, CZY KONWENCJONALNEGO? –

GLOBALNE KONCERNY AMERYKAŃSKIE, A ZA ICH
POŚREDNICTWEM GRUPA CWANIACZKÓW W BIAŁYCH KOŁNIERZYKACH !!!

Takie osoby jak:

Zbigniew Tatys – obecnie członek Zarządu FX Energy Poland sp. z o.o., który w latach wykonywania badań był prezesem Zarządu PGNiG i między innymi robił odwiert pod Kutnem. Dowiercili się wtedy do 6 km i łamały im się wiertła ?!

oraz

Jerzy MaciołekWiceprezes FX Energy International Exploration
Ponad 25 lat doświadczenia jako geofizyk z PGNiG, Badań Naukowych Olej Gulf i jako konsultant. MS in exploration geophysics from the Mining and Metallurgical Academy in Krakow, Poland. MS w eksploracji geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Polska.
(proste tłumaczenie ze strony FX Energy w USA)


TO SĄ ZDRAJCY NARODU I SZPIEDZY GOSPODARCZY!!!

POWINNI BYĆ POSTAWIENI POD TRYBUNAŁ STANU !!!

Zatem konstrukcja jest taka:

1.Pod pretekstem posiadania technologii hydraulicznego szczelinowania przez jedynie słuszne firmy amerykańskie, wydano bezprzetargowo, za ok. 30 mln zł koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce (na terenach, na które wydano koncesje znajdują się również złoża towarzyszące jak np. w lubelskim największe w Europie złoża węgla kamiennego antracytu, złoża węgla brunatnego, metali szlachetnych, wód leczniczych, solanek, geotermii – te złoża też należą do właścicieli wydanych koncesji!), w tych koncesjach jest 13 dla firmy FX Energy Poland sp. z o.o.

2. PGNiG Nafta Piła – póki co spółka państwowa polska, za własne (nasze!) pieniądze wykona wiercenia. Odbierze sobie należność albo obejmując część koncesji lub barterem w wydobytym i sprzedanym na polski rynek gazie.

3. Forma FX Energy nie musi wiele inwestować, bo gaz wydobywać będzie firma polska, FX Energy będzie ten gaz sprzedawać też PGNiG dla polskich konsumentów, który z kolei sprzeda NAM gaz z marżą, dzięki której PGNiG dalej będzie mógł finansować wiercenia jak podwykonawca firmom amerykańskim.

I co na to POLACY? – śpią i mówią trudno, tego już nie da się zatrzymać, albo cieszą się i piszą takie artykuły jak „Kuwejt pod Kutnem” – Krzysztof Różycki, Angora nr 35 (28 VIII 2011).


Niezależnie od tego, czy wydobycie gazu w technologii szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwe środowiskowo czy nie, jesteśmy OKRADZENI Z NASZYCH ZŁÓŻ podziemnych w sposób znakomity przez ekipę z byłego i obecnego PGNiG, Departament Geologii I Koncesji MŚ (od 2007 roku) z Głównymi Geologami na czele (prof. Orion Jędrysek i dr. Jacek Jezierski), parlamentarzystów - lobbystów ustawy Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze z posłem Rzymełką na czele, geologów z PIG (panowie, którzy w latach opracowywania wyników badań za nasze pieniądze byli w Zarządzie PIG, wyjechali do USA i przebywali tam kilka lat, a obecnie powrócili do pracy w PIG).

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...