Nie dla wniesienia WPRPdo Bumar Sp.zo.o.lecz odrębne konsorcium

Stefan Sulikowski

/ #77 Życzenia Komitetu Obywatelskiej Prywatyzacji WPRP

2011-12-23 22:00

KOMITET INICJATYWY SPOŁECZNEJ PRYWATYZACJI SPŁEK POWSTAŁYCH W WYNIKU KOMERCJALIZACJI WOJSKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWO PRODUKCYJNYCH.
www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku w imieniu rodzin obecnych i byłych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych (WPRP), w szczególności Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Panu Posłowi Januszowi Dzięciołowi, oraz na ręce Pana Prezydenta Roberta Malinowskiego samorządowi Grudziądza, Posłom i Senatorom z regionu, Senackiej i Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mediom oraz wszystkim Państwu, którzy wspierali działania w ochronię oraz obronię interesów pracowników i regionalnych rynków pracy życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności. Szczególne życzenia i wyrazy uznania za wyjątkowe osobiste zaangażowanie kierujemy dla Przewodniczącej Zarządu Okręgu PWiDzP mgr Małgorzaty KUCAB.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę i działanie przeciwko wnoszeniu przez Skarb Państwa WPRP do Bumar sp. z o.o. Nieracjonalność wnoszenia wskazują nie tylko pracownicy, ich przedstawiciele społeczni czy samorządy lokalne, ale również została wskazana w Dezyderatach Posłów i Senatorów. Ponadto precyzowana i przedstawiana w stanowiskach i opiniach przedstawicieli wojska oraz opiniotwórczych środowisk eksperckich wskazujących na konieczność utworzenia odrębnej grupy przedsiębiorstw, co wynika, jak wszyscy podkreślają, z misji tych przedsiębiorstw powołanych i realizujących zadania na rzecz zabezpieczenia potrzeb i gotowości bojowej armii.
Z wyrazami uznania i szacunku:
Pełnomocnik Komitetu: V-ce Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZ PW Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. Stefan Sulikowski.
Pierwszy Zastępca Pełnomocnika: Przewodniczący Rady Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A .Wojciech Ostrowski
Drugi Zastępca Pełnomocnika; Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. Henryk Mira.