AKT WOLI NARODU

umtsno

/ #19 Dlaczego od 14 października 1988 roku?

2012-11-08 19:49

@ #18 Dlaczego od 14 października 1988 roku?
Przeczytaj i Podpisz
AKT WOLI NARODU!
http://www.petycjeonline.com/akt

1. Dlaczego od 14 października 1988 roku?
Ad 1 Najpierw ta mafia podzieliła wśród swoich. Wszystkie ważniejsze "kariery" finansowe w Polsce datują się od rządów premiera Rakowskiego: (cytat z Wiki)
"Rząd Mieczysława Rakowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Mieczysława Rakowskiego, powołany 14 października 1988 roku. Rakowski złożył dymisję 4 lipca 1989 r., którą sejm rozpatrzył i przyjął 1 sierpnia. 2 sierpnia 1989 r., Sejm powołał nowego premiera Czesława Kiszczaka. Ponieważ Kiszczakowi nie udało się sformować gabinetu, rząd Rakowskiego (bez samego Rakowskiego) istniał do 12 września 1989, kiedy powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego."

2. Prawo nie powinno działać wstecz.
Ad 2 Złodziejskie prawo dla niewolników i kundli - kolaborantów, bazujące na oszustwie służb obcych oraz obcych mocarstw trzeba obowiązkowo anulować!!

3. Umów należy dotrzymywać.
Ad 3 Jeżeli zostały one poddane Narodowi do konsultacji i zatwierdzenia.
W innym wypadku mamy do czynienia z regułami gry, w której ani nie graliśmy ani nie zostaliśmy do gry w rzeczywistości zaproszeni. Zostaliśmy OSZUKANI. Więc co nas taka gra obchodzi?
To nie była moja gra i mnie się nikt o zdanie na serio nie pytał, więc nie muszę się o narzucone reguły troszczyć, tylko powinienem je odrzucić, jeżelii biorę swoje prawa obywatelskie, myślącego, wolnego Suwerena Polski na poważnie.
Facebook