PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Quoted post

Teresa Wojda
Autor petycji

#2248 Re: NIE WYBACZA SIĘ BESTIOM , BO BESTIE NIE PROSZĄ O WYBACZENIE.

2014-02-18 21:25

https://docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit?pli=1#

Łowicz, 16.02.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

Stop niszczeniu narodów i państw !

Polska ofiarą spisku światowego.

Udowodniony zamach stanu w Polsce.

Jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami zwracamy się o rozpowszechnianie  informacji o faktycznej sytuacji  Narodu Polskiego w Polsce oraz o tworzenie powszechnego frontu sprzeciwu wobec niszczycielskich planów światowych elit żydowskich.

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.

link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ /izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html

link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności” /talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci

link:” Masoństwo w Polsce: Lista Nazwisk,agenci obcych i wrogich Polsce wpływów, druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa” archiwa-ipn.blogspot.de/2012/03/masonstwo-w-polsce-lista-nazwisk.html

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.

link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu

jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/AVnYUCP85yB-sm3IOdLJzQvbbgdWH5Hz0I7V0UjLl83nXx...

jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/

jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/

Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.

link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na  posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. , /www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia T. Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

link: “ Do Narodu Polskiego, List otwarty” , www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

Zmowa  milczenia wokół  faktu  udowodnionego  w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje  sprowadzeniem  na Polską Ziemię parlamentu  izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne  wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników.

link: J.Bizoń, “Polski trójkąt  bermudzki...pojmanie Polski”

jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/

Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też  skrywane są  faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. , link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz

embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2014-01/Delegacja-Knesetu-gosciem-obchodow-w-Auschwitz.aspx ,

link: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauściewww.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1C9978C7F8A40EE9C1257C6300473551

W związku z wizyta Knesetu na Polskiej Ziemi w dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do  Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie  popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce.

link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim”wolna-polska.pl/wiadomosci/zawiadomienie-przestepstwie-oswiecim-2014-01

Cytat:

“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.

Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.

Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:

- zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom   parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,

- zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,

- wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,

- zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,

- wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,

- wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,

- nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.

“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo -  w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).

Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. “

W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości.  Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”

archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/

Urząd premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje uzurpator Donald Tusk, pochodzenia żydowskiego, który  był płatnym tajnym agentem służb wywiadowczych NRD, Stasi , cytat,:

Prawda jest jednak brutalna, obecny premier tak zwanej III RP to sprzedawczyk z powodu którego wielu działaczy Solidarności nie tylko na Wybrzeżu Gdańskim traciło życie, zdrowie a w najlepszym wypadku wolność .Donald Tusk to płatny współpracownik STASI o pseudonimie OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim urzędzie o nazwie BstU. Dr.Hanna Labrenz Weiss - 1991 bis heute wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung der BstU

www.bstu.bund.de/DE/Wissen/Forschung/Mitarbeiter/labrenz-weiss.html

Państwo niemieckie nie potrafiło dostatecznie surowo osądzić dokonanych zbrodni i odrzuca wszelkie próby zbadania powiązań zachodnioniemieckich deputowanych z tajnymi służbami NRD jak też możliwość wglądu do akt Donalda Tuska, który jest protegowanym światowych elit żydowskich na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

link:”Donald Tusk kryptonim OSCAR akta MfS ; STASI”

www.fronda.pl/blogi/miroslaw-mrozewski/donald-tusk-kryptonim-oscar-akta-mfs-stasi,34341.html

link:”Donald Tusk podejrzany o współpracę ze Stasi i SB, agent o pseudonimie Oskar, czy to prawda panie premierze?Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisję pańską i rządu.”

racjapolskiejlewicy.pl/donald-tusk-podejrzany-o-wspolprace-ze-stasi-i-sb-agent-o-pseudonimie-oscar-czy-to-prawda-panie-premierze-jezeli-tak-to-prosimy-o-natychmiastowa-dymisje-panska-i-rzadu/5181

Cytat:

“Donald Tusk podejrzany o współpracę ze STASI i SB agent o pseudonimie „Oscar” Czy to prawda panie Premierze? Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisje pańską i rządu.

Jak donosi „Dziennik gajowego Maruchy” nazwisko jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera Donalda Tuska. Choć nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy były funkcjonariusz zarówno STASI jak i SB poproszony o komentarz.

https://lh4.googleusercontent.com/0ROztif_tjveED_Twt-jBoqfM-ffDPT6O3FF9S9BXx6sOS...

Cała sprawa ma związek z ukazaniem się w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna „Pierwsze życie Angeli M.” poświęconej działalności w NRD obecnej kanclerz Angeli Merkel. Twierdzą w niej, że w 1981 była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ (Wolna Młodzież Niemiecka – komunistyczna organizacja młodzieżowa Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w NRD) oraz członkiem władz komisji zakładowej Akademii Nauk w NRD.

Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni protektorzy młodej Angeli Merkel, pod których skrzydłami rozpoczynała polityczną karierę, okazali się agentami STASI. Obaj na terenie byłej NRD tworzyli oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU, z której wywodzi się … Angela Merkel.

Jeżeli Donald Tusk był agentem STASI i SB o pseudonimie „Oscar”, który aktywnie działał w gdańskiej „Solidarności”, to ewentualne zamierzchłe powiązania ze STASI mogą rzucać zupełnie nowe światło na wzajemnie wsparcie i zażyłe stosunki w polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.

https://lh3.googleusercontent.com/qzmBZB-iMiGe7pjLIlUTIZrUjUrWu4eFrMl-FS9VtrlQTU...

Na razie krążą tylko enuncjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości, już od dawna, zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna pt. „Das erste leben der Angela M.” („Pierwsze życie Angeli M.”) temat powraca ze zdwojona siłą.

„Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec. … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem ­Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ … tłumaczenie:Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane. Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981,  np.  przykład, była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni”.

Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana  na posiedzeniu egzekutywy komitetu  żydowskiego w kwietniu 1945r,

cytat: "Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów... Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. Zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce."

 

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury,  wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Uzurpatorzy wprowadzili nawet przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734 , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”

Odpowiedzi

Teresa Wojda
Autor petycji

#2249 Re: Re: NIE WYBACZA SIĘ BESTIOM , BO BESTIE NIE PROSZĄ O WYBACZENIE.

2014-02-22 08:55:22

#2248: Teresa Wojda - Re: NIE WYBACZA SIĘ BESTIOM , BO BESTIE NIE PROSZĄ O WYBACZENIE.

Do Prokuratora Generalnego o obronę prawdy, polskości i Polski.

https://docs.google.com/document/d/16DT8BZG2MhwyEd5IOgliDPrTLkZeI81uHTY6Ph2H3uA/edit


Maria Bejda, Teresa Wojda                                                                                              Łowicz, 21.02.2014r.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową,uprzejmie prosimy o podanie drogą emailową :

1) numerów wszystkich toczących się spraw z naszych wniosków

2) informacji o podjętych działaniach, celem zapobieżenia agresji Izraela i wkroczenia   obcych sił na terytorium Rzeczypospolitej wbrew woli Suwerena tj. Narodu Polskiego.

3) potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia w sprawie zagadkowej śmierci

Bogdana  Poręby

4) potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia z dnia 24.01.2014r. w sprawie zarzutów zdrady Państwa i Narodu Polskiego przez naczelne organy władzy w Polsce  w związku z  przyjazdem Knesetu  na Polską Ziemię.

Zawiadomienie

1) o możliwości popełnienia przestępstwa spowodowania śmierci Bogdana Poręby przez osoby trzecie

2) o popełnieniu przestępstwa przez IPN, Odział w Białymstoku w sprawie braci Laudańskich.W związku z  nagłą chorobą i niespodziewaną śmiercią w dniu 25.01.2014r. , Bogdana Poręby,  wybitnego polskiego reżysera, zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa spowodowania śmierci Bogdana Poręby przez osoby trzecie.

Istnieją przesłanki wskazujące na dokonany  zamach na  życie tego Polaka-Patrioty, który zawsze stawał w obronie prawdy historycznej a zwłaszcza  prawdy  o niemieckim sprawstwie pogromu Żydów w Jedwabnem w 1941r.

 

Reżyser B.Poręba  zamierzał zrealizować film demaskujący fałszerstwa środowisk żydowskich, bezpodstawnie zrzucających winę na przedstawicieli Narodu Polskiego. Bogdan Poręba poczynił daleko idące przygotowania do realizacji filmu a w najbliższym czasie planował wyjazd do USA, celem spotkania ze świadkiem wydarzeń w Jedwabnem.

linki na youtube:

www.youtube.com/watch?v=sajQZyiGP7Y

“Jedwabne, ostatni świadek 23187″

www.youtube.com/watch?v=uUnT29NDDsQ

link: “ Kto zamordował  Żydów w Jedwabnem” zygmuntbialas.salon24.pl/537699,kto-zamordowal-zydow-w-jedwabnem

link: “OBRONIĆ PRAWDĘ – REŻYSERIA BOHDAN PORĘBA, SCENARIUSZ JAN MARSZAŁEK, FILM FUNDACJI POLSKIE GNIAZDO”

www.youtube.com/watch?v=4jjtEKMzipU

 

Burzliwa dyskusja na forach internetowych a zwłaszcza na portalu marucha i Neon 24,  blog E. Sendeckiego ujawniają wątki wskazujące na udział osób trzecich w  spowodowaniu  śmierci  Bogdana Poręby.

marucha.wordpress.com/2014/02/10/oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby

eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/105928,oswiadczenie-lekarza-o-smierci-bohdana-poreby

 

Oświadczenie lekarza E.Sendeckiego ujawnia jego kardynalne błędy i zaniedbania, które przyczyniły się również do śmierci Bogdana Poręby. Takie zaniedbania stawiają pod znakiem zapytania jego prawo do wykonywania zawodu lekarza ale również powinny podlegać rygorom prawa karnego, tak jak miało to miejsce w USA, gdzie skazano lekarza zmarłego piosenkarza Michael Jackson.

link: “Pamięci Bogdana Poręby”

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/10/pamieci-pana-bohdana-poreby/

link: Bulwersujący opis E. Sendeckiego jego zaniechań i błędów wokół śmierci reżysera Bogdana Poręby, wielkiego patrioty Polaka.

 

"Wyciągnęliśmy ciało z łazienki, ułożyliśmy w przedpokoju." tak pisze lekarz Sendecki . Jeśli tak naprawdę było to błąd w sztuce lekarskiej widać jak na dłoni. Nie potrzeba studiować medycyny a jedynie po kursie pierwszej pomocy można już wiedzieć, że osobę ranną, nieprzytomną nie należy szarpać i wyciągać ale natychmiast zastosować reanimację na miejscu tam gdzie się przewróciła ! To określenie " wyciągnęliśmy ciało" jest skandaliczne!

Przecież w tym momencie B.Poręba jeszcze żył a więc był to  człowiek, w którym jeszcze nie ustały wszystkie czynności życiowe, jeszcze jego dusza nie odeszła a mózg na pewno jeszcze funkcjonował, tym bardziej że reanimację kontynuowały dwa zespoły pogotowia ratunkowego.”

 

" 80-letni Bohdan Poręba – szczupły, wysportowany, w znakomitej formie pływak pokonujący co tydzień parokrotnie basen – zmarł nagle 25 stycznia b.r. po zastrzyku od znajomego lekarza przybyłego do domu z wizytą."

link; “Bogdan Poręba, kolejne skrytobójstwo w Judeopolonii”

http://davidicke.pl/forum/bohdan-poreba-kolejne-skrytobojstwo-w-judeopolonii-t13224.html

Wyjaśnienia wymaga kwestia gróźb karalnych kierowanych pod adresem syna reżysera Bogdana Poręby, który mówi o tym w mowie pożegnalnej nad grobem własnego ojca.

link:BOHDAN PORĘBA ROCH PORĘBA I MACIEJ PORĘBA POGRZEB”www.youtube.com/watch?v=gfBX3nM2W0U&feature=share

Konieczne jest  wyjaśnienie  finansowania zarówno pogrzebu Bogdana Poręby jak też filmu o Jedwabnem, co może być kluczem do wyjaśnienia  sprawy zagadkowej śmierci wielkiego  Polaka Patrioty.

link: Zagadkowa śmierć Bogdana Poręby “

wolna-polska.pl/wiadomosci/zagadkowa-smierc-bohdana-poreby-2014-02

Prokuratura utrzymywana z podatków Narodu Polskiego zobowiązana jest do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci Bogdana Poręby.

Jako córki żołnierza Armii Krajowej mamy prawo i obowiązek żądać dogłębnego wyjaśnienia sprawy zagadkowej śmierci Bogdana Poręby jak też uniewinnienia i zrehabilitowania przed całym światem   braci Laudańskich, oskarżonych niesłusznie o udział w pogromie w Jedwabnem.

Naród Polski ma bezwzględne prawo do obrony dobrego imienia jej synów jak też do prawdy historycznej, zagłuszanej przez elity żydowskie.

Krzywda wyrządzona Braciom Laudańskim jest krzywdą wyrządzoną Narodowi Polskiemu!

Ze względu na podeszły wiek Braci Laudańskich domagamy się niezwłocznych działań.

link:”IPN: sprawa Laudańskiego “

/gazetawarszawska.com/2013/02/06/18407/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IPN: sprawa Laudańskiego.by Adm on 06/02/2013 in Historia, Judaizm i islam Przesylam, z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu. Bohdan Poręba.Walerian Dabrowski.Przesylam, z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu. Bohdan Poręba.

INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ , Oddział w Białymstoku, Pani dyr Barbara Bojaryn – Kazberuk , Na ręce dyrektora  Oddziału  I P N-u  w Białymstoku, pani Barbary Bojaryn – Kazberuk składam monit dotyczący natychmiastowego unieważnienia stalinowskiego wyroku ciążącego na braciach Jerzym i Zygmuncie Laudańskich. Szczytem bezprawia oraz potwarzą wobec całego narodu polskiego była wizyta Waszego prokuratora u Jerzego Laudańskiego dwa lata temu, który prowadził śledztwo przeciwko jednemu z katów w/w Braci. Umorzenie tego śledztwa z powodu naturalnej śmierci kata i pozostawienie ważności wyroku oskarżającego ofiary o kolaborację z niemieckim okupantem, na podstawie pomówień trzech prymitywnych zeznań, stronniczych świadków / dwie analfabetki i funkcjonariusz U B / których zeznania są wymuszone i niewiarygodne z litery prawa, okryły hańbą cały  I P N, powołany do naprawy krzywd dokonanych na narodzie polskim. Dlatego też zwracam się do Pani, do nowo mianowanego dyrektora tego Oddziału o nadanie natychmiastowego trybu postępowania ze wzgl. na bardzo podeszły wiek pokrzywdzonych, celem natychmiastowej rehabilitacji obu Braci i zmycia hańby ciążącejna Waszym Oddziele. Hańby za ukrywanie prawdy dot. skazania więźnia hitlerowskich Obozów Zagłady i Jego brata patrioty Jeszcze cięższy zarzut ciąży na Waszym Oddziele dot. ukrywania hitlerowskich oprawców, którzy dokonali okrutnego mordu w Jedwabnem na ludności Polskiej iżydowskiej. Pozwalając zdziczałej i zagubionej moralnie gawiedzi przypisywać tę zbrodnię Polakom. Nie pobieracie bardzo wysokich uposażeń za  fałsz i szkalowanie mojego Narodu i Ojczyzny ale za weryfikowanie zbrodni dokonanych na Polakach. Oczekuję nie rychłego ale natychmiastowego oczyszczenia Braci Laudańskich na podstawieniepodważalnych materiałów dowodowych będących w Waszych (-)Bohdan Poręba“Obronić prawdę, obronić Polskość “ - testament wybitnego reżysera, Polaka Patrioty, Bogdana Poręby.https://docs.google.com/document/d/15tc8pEHdHonMl490i53XGcyJAAGRPAcFAFPGF3GHbr4/edit