Petycja za bezpośrednie pociągi Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Koszyce i przyspieszenie realizacji projektu Podłęże-Piekiełko / Petícia za priame vlaky Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Košice

slovenská verzia dole

 

Ministerstvo dopravy SR, Ministerstwo Infrastruktury RP, posłowie i senatorowie RP, poslanci NR

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Polski i Słowacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie przez PKP Intercity oraz Železničná spoločnosť Slovensko (państwowe koleje słowackie) bezpośrednich całorocznych pociągów na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna - Plaveč - Poprad-Tatry / Košice, wraz z wagonem gastronomicznym na całej trasie. Po obu stronach granicy pociąg powinien być swobodnie dostępny również w ruchu krajowym, na takich samych zasadach jak zwykłe pociągi polskie i słowackie, umożliwiając przejazd np. z Gdyni, Warszawy czy Krakowa do Muszyny, z Krakowa do Tarnowa i Nowego Sącza, z Plavča do Popradu, z Plavča do Preszowa i Koszyc. Na każdym spośród wymienionych wyżej relacji wewnątrzkrajowych już dziś występuje wystarczający popyt i funkcjonują polskie i słowackie pociągi dotowane przez oba ministerstwa, a to oznacza, że nieprawdą są ewentualne argumenty, iż proponowane przez nas połączenie nie znajdzie pasażerów. Odrzucamy również argument, iż do czasu wybudowania linii Podłęże-Piekiełko pociąg na odcinku Gdynia – Poprad/Koszyce lub Kraków – Poprad/Koszyce będzie jechał zbyt długo a przez to ma być rzekomo nieatrakcyjny. Żaden pociąg PKP Intercity ani ZSSK nie jest tworzony wyłącznie z myślą o pasażerach jadących całą trasę, przykładowo jedynie niewielki odsetek pasażerów słowackich pociągów Bratysława – Koszyce jedzie z Bratysławy do Koszyc, pociąg jest natomiast pełny dzięki pasażerom podróżującym na krótszych odcinkach (np. Bratislava – Tnava, Żylina – Liptowski Mikulasz, Poprad – Koszyce). Argumentem na rzecz naszego pociągu jest też dotowany przez Ministerstwo Infrastruktury bezpośredni pociąg Kraków – Wrocław – Gdynia, który jeździ pełny, mimo iż jedzie okrężną drogą w porównaniu do pociągów Kraków – Warszawa – Gdynia.

Proponowany przez nas pociąg w naszej ocenie będzie się cieszyć dużą frekwencją, gdyż pokazują to doświadczenia już istniejących połączeń kolejowych i autobusowych na relacjach wewnątrzkrajowych. Oprócz pasażerów podróżujących z Polski na Słowację i odwrotnie, pasażerowie będą tym pociągiem podróżować w relacjach:

  • Gdynia – Warszawa – Kraków

  • Kraków – Tarnów

  • Tarnów – Nowy Sącz

  • podróże z całej Polski do Muszyny, Piwnicznej, Krynicy (region sądecki potrzebuje lepszych, całorocznych połączeń kolejowych, jest to ważne dla mieszkańców, ale także dla przyszłości i czystego powietrza w tamtejszych kurortach)

  • lokalne przejazdy Słowaków z Plavča do Starej Lubowni, ze Starej Lubowni do Kieżmarku, z Kieżmarku do Popradu itp.

Od 30 lat ciągle słyszymy piękne słowa o tym, że Polska i Słowacja to bliscy sąsiedzi, że łączą nas Tatry i podobny język, że powinniśmy się przyjaźnić i współpracować w ramach Euroregionu Tatry, Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej i Inicjatywy Trójmorza. Od 30 lat słyszymy o wyzwaniach klimatycznych i efekcie cieplarnianym oraz o tym, że jeżeli nic z tym nie zrobimy (w tym nie ograniczymy podróżowania samochodami), to nasza planeta zniknie. Obecnie w związku z wojną słyszymy o potrzebie ograniczenia zużycia rosyjskiej ropy lub ropy od innych despotów (kraje arabskie, Wenezuela, Azerbejdżan), co można zrobić tak jak to robią Niemcy, którzy mają gęstą sieć pociągów i regionalnych autobusów, a niedawno wprowadzili słynny bilet za 9 euro, dzięki czemu zmniejszyli ruch samochodowy na rzecz komunikacji publicznej.

Tymczasem praktyka wygląda tak, że zlikwidowano niemal wszystkie połączenia komunikacją publiczną między Polską a Słowacją. Projekt utworzenia sieci samorządowych autobusów transgranicznych w Tatrach, o co zabiega od lat Inicjatywa Obywatelska „Polska – Słowacja – autobusy” jest torpedowany przez polskich i słowackich urzędników lokalnych, którzy od pięciu lat nie potrafią albo nie chcą wprowadzić go w życie, bo zawsze mają coś ważniejszego. To nie jest normalne i dlatego prosimy, aby Państwo coś z tym wreszcie zrobili na poziomie ogólnokrajowej polityki.

Polacy chcą jeździć w słowackie Tatry i na Podtatrze transportem publicznym, a Słowacy chcą jeździć całorocznymi codziennymi pociągami do polskich kurortów (Muszyna, Krynica, Piwniczna), a także do Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Warszawy i Trójmiasta. Oczywiście bilety na ten międzynarodowy pociąg nie mogą być zbyt drogie, przejazd drugą klasą w relacji Gdynia – Poprad powinien kosztować maksymalnie 120-150 złotych: taka powinna być cena bazowa kupiona w kasie lub przez Internet, bez potrzeby kombinowania z promocjami, przejściówkami czy kupowaniem biletu na stronie Kolei Czeskich, bo PKP z niezrozumiałych względów nie podaje ceny biletów w relacjach międzynarodowych. Nie zgadzamy się również z argumentem, że pociąg jest bez sensu, bo podróż z Krakowa do Popradu zajmie nim aż 5,5 godziny. To rzeczywiście dużo, ale dla wielu miłośników kolei jest jak najbardziej do przyjęcia dzięki pięknym widokom i pod warunkiem, że w pociągu będzie dostępny wagon restauracyjny (na odcinku Kraków – Poprad/Koszyce najlepiej jakby był to wagon słowacki, przedstawiający dla polskich pasażerów dodatkową atrakcję, zwiększający frekwencję również na odcinku krajowym Kraków – Muszyna dzięki możliwości zjedzenia smacznych i niecodziennych słowackich potraw).

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na ogromne pozytywne zmiany, jakie w ciągu ostatnich 15 lat zaszły w stosunku Słowaków do Polski i polskiego Wybrzeża Bałtyku. Jeszcze w 2007 czy 2010 roku opinia wielu Słowaków o Polsce była zdecydowanie negatywna, a Polska była dużo biedniejszym krajem od Słowacji (dziś się to zmieniło). W roku 2007 mało który Słowak chciał jeździć do Gdańska, Gdyni czy Warszawy, a polskie morze wydawało im się totalnie nieciekawe. Dziś jest ogromne zainteresowanie Słowaków polskim Bałtykiem, Gdańskiem, Helem i Warszawą, ale Słowacy nie mają jak do tych miejsc dojechać transportem publicznym, zwłaszcza mieszkańcy Wschodniej Słowacji. To absurd, że 30 lat po utworzeniu niepodległej Słowacji nie doczekaliśmy się bezpośrednich połączeń komunikacyjnych i żeby dostać się pociągiem z Koszyc, Popradu lub Liptowskiego Mikulasza do Krakowa, trzeba jechać tranzytem i naokoło przez Czechy. Nie świadczy to najlepiej o polsko-słowackich relacjach, skoro nadal potrzebujemy czeskiego pośrednika by się ze sobą kontaktować, tak jak w czasach Czechosłowacji.

Młodzi mieszkańcy Wschodniej Słowacji chcą również studiować na polskich uczelniach w Krakowie, Warszawie i Gdyni (Uniwersytet Morski). Kształcenie Słowaków na polskich uczelniach jest kluczową sprawą dla realizacji polskiej racji stanu, w tym budowania w praktyce Inicjatywy Trójmorza. Dotyczy to zwłaszcza kształcenia Słowaków na polskich uczelniach morskich. Tutaj musimy wspomnieć o bardzo przykrym fakcie: w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/23 zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyraziło około 50 młodych Słowaków, jednak niemal każdy z nich ostatecznie zrezygnował, gdy okazało się że nie ma jak dojechać pociągiem z domu na uczelnię. Brak pociągu o którym mówimy paraliżuje współpracę polsko-słowacką i uniemożliwia prowadzenie marketingu polskiej branży morskiej skierowanej na rynek słowacki. Zainteresowanie współpracą jest, potencjał jest, a na koniec okazuje się tak jak w przypadku Uniwersytetu Morskiego że to wszystko na nic, bo nie ma jak dojechać. Nie ma ani pociągów Koszyce – Gdynia, ani samolotów Poprad – Gdańsk, ani nawet samorządowego autobusu Poprad – Zakopane, dzięki któremu Słowacy mogliby dojechać do Polski na dworzec kolejowy i wsiąść w Zakopanem na pociąg do Warszawy lub Gdyni.

Według niedawnego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury, pociąg o który prosimy może się pojawić najwcześniej w 2030 roku, po zbudowaniu połączenia Podłęże-Piekiełko. Nie zgadzamy się na tak długi czas oczekiwania! Problemy klimatyczne, potrzeba ograniczenia rosyjskiej ropy oraz chęć rozwoju współpracy polsko-słowackiej jest tu i teraz. Odkładanie tego na okres za 8, a może 10-15 lat jest absurdalne.

Przypomnijmy również, że już na posiedzeniu polsko-słowackiej międzyrządowej grupy roboczej ds. współpracy transportowej w Katowicach w październiku 2017 słowackie Ministerstwo Transportu zaproponowało, by w 2018 roku utworzyć połączenia Muszyna – Poprad, a w kolejnych latach bezpośrednie pociągi Kraków – Poprad. Na wszystko to są protokoły i dokumenty. Nie domagamy się zatem niczego ponad to, co już wcześniej proponowali słowaccy specjaliści od transportu. Chcemy realizacji tego, co było uzgodnione już w roku 2017.

Równocześnie jesteśmy zaniepokojeni opóźnieniami w realizacji projektu Podłęże-Piekiełko oraz związanej z tym modernizacji linii kolejowych po polskiej i słowackiej stronie pomiędzy Krakowem a Popradem i Koszycami. W 2016 roku, gdy minister Andrzej Adamczyk przystępował do tego projektu, zapowiedział że trasa będzie gotowa w roku 2024. Dziś już powinny trwać prace budowlane, a tymczasem mamy zapowiedzi, że brakuje pieniędzy i wciąż jeszcze nie rozstrzygnięto przetargów. Nie zgadzamy się na przesuwanie realizacji projektu w czasie. Zwracamy się o przeanalizowanie, co należy zrobić by projekt przyspieszyć względem aktualnych planów, prosimy również stronę słowacką o priorytetowe potraktowanie inwestycji kolejowych w stronę polskiej granicy, w tym również modernizację kolei orawskiej.

 

---

Inicjatywa obywatelska „Polska – Słowacja – autobusy”

Polub naszą stronę na FB: www.facebook.com/polskaslowacja

Dołącz do naszej grupy na FB

Wesprzyj nasze działania, kupując ebooka

Pociag_w_popradzie.jpg

Slovenská verzia

My, nižšie podpísaní obyvatelia Poľska a Slovenska, žiadame, aby PKP Intercity a Železničná spoločnosť Slovensko čo najskôr zriadili priame celoročné vlaky na trase Gdynia - Varšava - Krakov - Tarnów - Nowy Sącz - Muszyna - Plaveč - Poprad / Košice, spolu s reštauračným voznem po celej trase. Na oboch stranách hranice by mal byť vlak voľne dostupný aj vo vnútroštátnej doprave za rovnakých podmienok ako bežné poľské a slovenské vlaky, čo umožní cestovať napríklad z Gdyne, Varšavy či Krakova do Muszyny, z Krakova do Tarnova a Noweho Sącza, z Plavča po Popradu, z Plavča do Prešova a Košic. Na každej zo spomínaných vnútroštátnych trás je už teraz dostatočný dopyt a poľské a slovenské vlaky sú dotované oboma ministerstvami, čiže akékoľvek argumenty, že nami navrhované spojenie cestujúcich nenájde, nie sú pravdivé. Odmietame aj argument, že do výstavby trate Podłęże-Piekiełko bude vlak na úseku Gdynia - Poprad / Koszyce alebo Kraków - Poprad / Koszyce ísť príliš dlho, a preto má byť neatraktívny. Žiadny vlak PKP Intercity alebo ZSSK nie je vytvorený len pre cestujúcich na celej trase, napríklad v slovenských vlakoch Bratislava - Košice cestuje z Bratislavy do Košíc len malé percento cestujúcich, pričom vlak je plný vďaka cestujúcim na kratšie vzdialenosti (napr. Bratislava - Tnava , Žilina - Liptovský Mikuláš, Poprad - Košice). Ďalším argumentom v prospech nášho vlaku je priamy vlak Krakov - Vroclav - Gdynia dotovaný ministerstvom infraštruktúry, ktorý jazdí naplno, napriek tomu, že v porovnaní s vlakmi Krakov - Varšava - Gdynia jazdí po veľmi okružnej trase.

Podľa nášho názoru sa nami navrhovaný vlak bude tešiť vysokej návštevnosti, o čom svedčia skúsenosti z už existujúcich železničných a autobusových spojení na vnútroštátnych linkách. Okrem cestujúcich z Poľska na Slovensko a opačne budú cestujúci týmto vlakom cestovať na týchto trasách:

- Gdynia - Varšava - Krakov

- Krakov – Tarnow

- Tarnów - Nowy Sącz

- cestujúci z celého Poľska do Muszyny, Piwnicznej, Krynice (región Noweho Sącza potrebuje lepšie, celoročné železničné spojenia, je to dôležité pre obyvateľov, ale aj pre rozvoj a čistý vzduch v miestnych letoviskách)

- miestne cesty Slovákov z Plavča do Starej Ľubovne, zo Starej Ľubovne do Kežmarku, z Kežmarku do Popradu atď.

Už 30 rokov neustále počúvame krásne slová o tom, že Poľsko a Slovensko sú blízki susedia, že nás spájajú Tatry a podobný jazyk, že by sme sa mali kamarátiť a spolupracovať v rámci Euroregiónu Tatry, Vyšehradskej štvorky, Európskej únie a Iniciatívy Trojmoria. Už 30 rokov počúvame o klimatických výzvach a skleníkovom efekte a o tom, že ak s tým nič neurobíme (vrátane obmedzenia cestovania autom), naša planéta zmizne. V súčasnosti v súvislosti s vojnou počúvame aj o potrebe znížiť spotrebu ruskej ropy alebo ropy od iných despotov (arabské krajiny, Venezuela, Azerbajdžan), čo sa dá urobiť tak, ako to robí Nemecko, ktoré má hustú sieť vlakov a regionálnych autobusov a nedávno predstavili slávny lístok za 9 eur, vďaka ktorému zredukovali automobilovú dopravu v prospech vlakov a autobusov.

Napriek tymto všetkým peknym deklaráciám prax je však taká, že takmer všetky spoje verejnej dopravy medzi Poľskom a Slovenskom boli zrušené. Projekt vytvorenia siete cezhraničných autobusov samosprávy v Tatrách, o ktorý sa už roky usiluje Občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - Autobusy", torpédovali poľskí a slovenskí miestni úradníci a politici, ktorí nedokázali, resp. nie sú ochotní to realizovať napriek tomu že sa o tom usilujeme už päť rokov, pretože vždy majú niečo dôležitejšie. Toto nie je normálne a preto žiadame, aby ste konečne na úrovni celoštátnych orgánov niečo s tým urobili.

Poliaci chcú cestovať do slovenských Tatier a regiónu Tatry-Spiš-Pieniny-Východ verejnou dopravou a Slováci chcú cestovať vlakmi počas celého roka do poľských stredísk (Muszyna, Krynica, Piwniczna), ako aj do Noweho Sącza, Tarnova, Krakova, Varšavy, Gdanska a Gdynie. Lístky na tento medzinárodný vlak samozrejme nemôžu byť príliš drahé, jazda druhou triedou na trase Gdynia – Poprad by mala stáť maximálne 120 – 150 PLN (25-32 EUR): toto by mala byť základná cena zakúpená v pokladni alebo online bez nutnosti kombinovať s akciami, prechodnými lístkami pre pohraničnú zónu alebo kúpou lístka na stránke Českých dráh, pretože PKP z nepochopiteľných dôvodov neuvádza ceny lístkov v medzinárodných vlakoch. Nesúhlasíme ani s argumentom, že vlak nemá zmysel, pretože cesta z Krakova do Popradu bude trvať až 5,5 hodiny. Je to skutočne veľa, no pre mnohých železničných nadšencov je to priateľné vďaka krásnym výhľadom a pod podmienkou, že vo vlaku bude k dispozícii jedálenský vozeň (na úseku Krakov - Poprad / Košice je najlepšie, ak bude to slovenský reštauračný vozeň, ktorý sám o sebe predstavuje ďalšiu atrakciu pre poľských cestujúcich, tým pádom zvyši návštevnosť aj na poľským úseku Krakov - Muszyna vďaka možnosti jesť chutné a nezvyčajné slovenské jedlá).

Chceli by sme tiež upozorniť na obrovské pozitívne zmeny, ktoré nastali v samotnom Poľsku a v postoji Slovákov k Poľsku a poľskému pobrežiu Baltského mora za posledných 15 rokov. V roku 2007 či 2010 bol názor mnohých Slovákov na Poľsko rozhodne negatívny a Poľsko bolo oveľa chudobnejšou krajinou ako Slovensko (dnes sa to zmenilo, Poľsko predbehlo Slovensko v HDP na obyvateľa a je od Slovenska bohatšie). V roku 2007 nechcel ísť do Gdanska, Gdyne či Varšavy takmer žiadny Slovák a poľské more sa mu zdalo úplne nezaujímavé. Dnes je obrovský záujem Slovákov o poľské Pobaltie, Gdansk, Hel a Varšavu, no Slováci sa do týchto miest nemajú ako dostať verejnou dopravou, najmä obyvatelia východného Slovenska. Je absurdné, že 30 rokov po vzniku samostatného Slovenska stále nemáme priame dopravné spojenie a aby ste sa vlakom dostali z Košíc, Popradu či Liptovského Mikuláša do Krakova, musíte ísť tranzitom a okolo cez Českú republiku. Nie je to najlepší dôkaz poľsko-slovenských vzťahov, keďže stále potrebujeme českého sprostredkovateľa, aby sme sa navzájom kontaktovali, ako za čias Česko-Slovenska.

Mladí obyvatelia východného Slovenska chcú študovať aj na poľských univerzitách v Krakove, Varšave a Gdyni (Námorná univerzita). Vzdelávanie Slovákov na poľských univerzitách je kľúčovou témou pre realizáciu geopolitických projektov, vrátane praktického budovania Iniciatívy Trojmoria. Týka sa to najmä vzdelávania Slovákov na poľských námorných univerzitách. Tu treba spomenúť veľmi smutný fakt: v rámci náboru na akademický rok 2022/23 prejavilo záujem o štúdium na Námornej univerzite v Gdyni asi 50 mladých Slovákov, no takmer všetci to napokon vzdali, keď sa ukázalo, že neexistuje spôsob, ako cestovať vlakom z domu na univerzitu (cez Česko alebo Ukrajinu to nerátame). Nedostatok vlaku, o ktorom hovoríme, paralyzuje poľsko-slovenskú spoluprácu a bráni marketingu poľského námorného priemyslu zameraného na slovenský trh. Záujem o spoluprácu je, potenciál spoločných projektov tu je a nakoniec sa ukáže, ako v prípade Námornej univerzity, že je to celé usilie nanič, lebo sa tam nedá dostať. Nepremávajú ani vlaky Košice - Gdynia, ani lietadlá Poprad - Gdaňsk a dokonca ani autobus miestnej samosprávy Poprad - Zakopané, vďaka ktorému by Slováci mohli cestovať do Poľska tak, že na železničnej stanici Zakopane prestupia na vlak do Varšavy alebo Gdyne.

Podľa nedávneho stanoviska ministerstva infraštruktúry sa vlak, o ktorý žiadame, môže objaviť najskôr v roku 2030, po vybudovaní spojenia Podłęże-Piekiełko. Nesúhlasíme s takou dlhou čakacou dobou! Klimatické problémy, potreba obmedziť ruskú ropu a túžba rozvíjať poľsko-slovenskú spoluprácu sú tu a teraz. Odkladať to na 8 alebo možno 10-15 rokov do neistej budúcnosti je absurdné.

Pripomeňme tiež, že už na zasadnutí poľsko-slovenskej medzivládnej pracovnej skupiny pre dopravnú spoluprácu v Katoviciach v októbri 2017 Ministerstvo dopravy SR navrhlo zriadiť spoje Muszyna – Poprad v roku 2018 a v nasledujúcich rokoch zriadiť priamy diaľkový vlak Poprad-Krakov. Na všetko existujú protokoly a dokumenty. Preto nepožadujeme nič viac, ako už navrhli slovenskí dopravní špecialisti. Chceme realizáciu toho, čo už v roku 2017 bolo dohodnuté.

Zároveň nás znepokojuje meškanie realizácie projektu Podłęże-Piekiełko a s tým súvisiacej modernizácie železničných tratí na poľskej a slovenskej strane medzi Krakovom a Popradom a Košicami. V roku 2016, keď sa k tomuto projektu pridal minister Andrzej Adamczyk, oznámil, že trasa bude hotová v roku 2024. Dnes by už mali prebiehať stavebné práce, no máme avíza, že peňazí je málo a výberové konania stále sa neskončili plným uspechom. Nesúhlasíme s odkladom realizácie projektu v čase. Žiadame Vás o analýzu toho, čo je potrebné urobiť pre urýchlenie projektu vo vzťahu k súčasným plánom, žiadame slovenskú stranu, aby uprednostnila železničné investície smerom k poľským hraniciam, vrátane modernizácie oravskej železnice.

---

Občianska iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy"

Lajkujte našu stránku na FB: www.facebook.com/polskaslowacja

Pridajte sa do našej skupiny na FB

Podporte naše úsilia kúpou e-knihy Poľsko a poľština pre Slovákov 

 

 

 


Inicjatywa obywatelska "Polska - Słowacja - autobusy"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa obywatelska "Polska - Słowacja - autobusy" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...