Górka Narodowa Wschód - budowa ulicy Iwaszki

Szanowny Pan Prezydent Miasta Krakowa

Prof. Jacek Majchrowski

Szanowni Państwo Radni Miasta Krakowa

 

My, niżej podpisani z żalem przyjęliśmy usunięcie z wieloletniego planu inwestycyjnego ulicy Iwaszki.
Jako mieszkańcy z troską obserwujemy rosnące problemy komunikacyjne północnej części Krakowa, w szczególności braku realnego odciążenia ulicy 29. Listopada. Planowana przebudowa ulicy 29.Listopada realnie nie wpłynie na poprawienie dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących w jej osi powodując znaczący wzrost ruchu samochodowego.


Mieszkańcy osiedli sąsiadujących z  ulicą 29.listopada od wielu lat postulują wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie Krakowa.  Pomimo ogromnych problemów infrastrukturalnych i komunikacyjnych nadal są wydawane pozwolenia na budowę kolejnych bloków na Górce Narodowej Wschód.

W związku z zaistniałą sytuacją postulujemy o:

- wprowadzenie na listę priorytetowych inwestycji ulicy Iwaszki w przekroju drogi 1 x 2 z ograniczeniem ruchu samochodowego (do 10 t) wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikiem
- priorytet dla komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem nowej ulicy Iwaszki dla Górki Narodowej Wschód (przedłużenie linii nr 105)

Powyższe rozwiązanie przyczyni się do polepszenia komunikacji w północnej części Krakowa, przez zapewnienie alternatywnego połączenia drogowego i dla komunikacji zbiorowej zarówno dla mieszkańców Krakowa jak i okolicznych miejscowości.