Głos dietetyków w sprawie projektu ustawy o POZ

Do Pana Konstantego Radziwiłła

Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

 

Jako dietetycy chcielibyśmy podziękować za dostrzeżenie istotnej roli naszego zawodu i zapowiedź włączenia go w skład Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dietetycy posiadają potrzebną pacjentowi wiedzę, której nie posiadają inni specjaliści pracujący w POZ. Właściwe jest, aby posiadana przez Dietetyków wiedza była przekazywana w celu ochrony zdrowia pacjentów. Najwyższy czas, by pacjent miał dostęp do profesjonalnej porady, a przez to miał szansę wdrożyć najlepsze dla swojego zdrowia rozwiązania. Nadrzędną rolą dietetyka specjalisty jest edukacja i promocja zdrowego żywienia we wszystkich grupach społecznych. Właściwie przeprowadzona edukacja żywieniowa oraz odpowiedni dobór diety mają nie tylko wpływ na przebieg terapii, ale bardzo często odgrywają nadrzędną rolę w procesie terapeutycznym. Pacjentem powinien opiekować się interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, w skład którego musi wchodzić dietetyk.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w ustawie o POZ obowiązku zatrudnienia dietetyka w ramach struktur zespołu terapeutycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej wynagradzanego per capita.

Obecność dietetyka w zespole POZ będzie miała również wpływ na skrócenie kolejek do specjalistów, ponieważ opieka dietetyczna zmniejsza ryzyko rozwoju wielu schorzeń oraz powikłań ostrych i przewlekłych chorób noszących miano „cywilizacyjnych”. Jednostki chorobowe, w których dietoterapia jest istotnym elementem procesu terapeutycznego to m.in. otyłość, choroby nowotworowe, metaboliczne, układu oddechowego, alergie, choroby nerek, układu sercowo-naczyniowego, choroby żołądka, trzustki, wątroby, choroby układu kostno-stawowego. Prawidłowe żywienie zmniejsza koszty leczenia nawet o 75%. A z najnowszych danych opublikowanych na łamach "Postępy Nauk Medycznych" 30-40% pacjentów zgłaszających się do szpitala jest niedożywionych. Brak właściwej interwencji dietetycznej oraz nadzoru dietetycznego powoduje pogłębianie się tego procesu w ciągu zaledwie 14 dni hospitalizacji, utrudniając, a w niektórych przypadkach uniemożliwiając powrót do zdrowia. U Pacjentów onkologicznych niedożywionych, czyli bez właściwej opieki dietetycznej, wzrost kosztów leczenia może wynosić nawet 309% w stosunku do chorych prawidłowo odżywionych.

Ponadto coraz częściej zwraca się uwagę na istotną rolę diety w terapii chorób autoimmunologicznych tj. Hashimoto, RZS, stwardnienie rozsiane, celiakia czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Co więcej, wiele par borykających się z problemem niepłodności często nie zdają sobie sprawy, jak właściwe odżywianie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego i na proces poczęcia. Pragniemy również nadmienić, że dostępność Internetu i portali dotyczących wychowania i żywienia dzieci prowadzi do powstania wielu niejasności i kontrowersji w zakresie rozszerzania diety u dzieci oraz odżywiania w okresie karmienia piersią. Często informacje te są przekazywane przez osoby bez odpowiedniej wiedzy z zakresu dietetyki oraz bez odpowiedniego wykształcenia. Dlatego pacjent powinien czerpać wiedzę na temat odżywiania od specjalistów, którzy mają właściwe kompetencje, by móc przekazywać przede wszystkim wiedzę, której zastosowanie będzie dla pacjenta bezpieczne i jednocześnie będzie służyło jego zdrowiu.

 

Ponadto dietetyk może udzielać informacji pacjentom o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zdecydowanie należy zwiększyć rolę profilaktyki i edukacji zdrowotnej, by znane powiedzenie „Lepiej zapobiegać niż leczyć” wdrożyć w życie. Istnieje wiele chorób spowodowanych niewłaściwą dietą, dlatego oczywiste jest wdrożenie działań profilaktycznych. Działając wśród różnych grup społeczeństwa możemy zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym edukację dietetyczną, przez co ograniczyć ryzyko rozwoju wielu zagrożeń związanych ze zdrowiem.

Umożliwienie każdemu obywatelowi skorzystania z ogólnodostępnej porady dietetycznej i edukacji żywieniowej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest w stanie doprowadzić do uniknięcia wielu chorób. Utrzymanie pacjenta w zdrowiu, uniknięcie choćby jednej choroby w ciągu życia każdego pacjenta jest sukcesem ludzi, którzy odpowiedzialni są za ochronę zdrowia w Polsce, a sukces ten niesie za sobą oczywiste korzyści.

 

Z wyrazami szacunku Dietetycy i Pacjenci: