In vitro dla Wrocławia

 

  

 

 Poprzyj dofinansowanie in vitro przez Wrocław!

 

Niepłodność jest chorobą. Z uwagi na jej zasięg nazywaną jest chorobą społeczną, której specyfika polega na tym, że jest to choroba dwojga ludzi i tylko urodzenie dziecka ją leczy. Niepłodność dotyka 10-12% polskich par, około 2% z nich wymaga leczenia metodą in vitro. Dla populacji Wrocławia daje to 420 par rocznie, dla których jedyną szansa na biologiczne rodzicielstwo jest metoda in vitro.

30 czerwca 2016 r. wygaszony został Narodowy Program Leczenia Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Wszystkie polskie pary zmuszone będą do korzystania tylko i wyłącznie z leczenia komercyjnego, co niestety dla wielu z nich jest zbyt kosztowne.

Radni Klubu .Nowoczesna w dniu 12 sierpnia 2016 r. złożyli projekt uchwały o dofinansowaniu metody in vitro ze środków miejskich Wrocławia (uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017-2019”. Wdrożenie w/w programu zwiększy dostępność do leczenia niepłodności zaawansowanej i zwiększy ilość narodzin w naszym mieście. Program ten gwarantuje nie tylko wystandaryzowane procedury medyczne, ale również niezwykle ważną w procesie leczenia opiekę psychologiczną.

Złożony przez Klub .Nowoczesnej projekt uchwały zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do kwoty 5 000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury. Koszt pojedynczego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego wg danych Ministerstwa Zdrowia określony został na kwotę 7 150 zł.Program przewidziany jest na lata 2017-2019, do programu kwalifikować się będzie rocznie 420 par zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Projekt będzie głosowany na jesiennej sesji Rady. Zbieramy podpisy poparcia by pokazać Radnym Rady Miejskiej Wrocławia, że nie jest to projekt polityczny, że inicjatywa ta ma szerokie poparcie społeczne mieszkańców Wrocławia.

 

Tak dla dofinansowania in vitro we Wrocławiu. Popierasz, podpisz!

 

 


.Nowoczesna - Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji