Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie - żywe ślady reżimu stalinowskiego

Sz. P. Rafał Nadolny

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ul. Nowy Świat 18/20

00-373 Warszawa

 

PETYCJA


My, niżej podpisani wnosimy o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych, wszystkich piwnic kamienicy, znajdującej się przy ul Strzeleckiej 8 w Warszawie (obręb 4-13-04).

UZASADNIENIE

Kamienica wybudowana w latach 30 XX wieku, w okresie reżimu stalinowskiego, była obiektem będącym początkowo w dyspozycji NKWD, a następnie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (lata 1944-1948). W piwnicach budynku zachowały się inskrypcje na ścianach oraz drzwiach, będące świadectwem istnienia w tym miejscu cel więziennych. Inskrypcje przedstawiają imiona, nazwiska, daty, hasła patriotyczne, rysunki oraz kalendarze. Drzwi piwnic posiadają wycięte judasze oraz numerację np. Cela nr 4 itp.

                Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.03.2013 r. 16 pomieszczeń wraz z korytarzem oraz schodami, zostało wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych (Rejestr A: 1124). Pozostałe pomieszczenia piwniczne nie zostały objęte opieką konserwatorską.

                Pomieszczenia nie wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, również posiadają świadectwa zbrodni. Dowodem na to, podobnie, jak w przypadku pomieszczeń objętych opieką konserwatorską, są inskrypcje wydrapane przez osadzonych w czasie funkcjonowania w budynku NKWD oraz WUBP. 

                Niezwykle ważnym jest, że za każdą postawioną na ścianie, czy drzwiach kreską, kryje się człowiek, jego życie, śmierć, rozpacz rodziny oraz czyny i świadectwa dane przez niego dla wolności naszego kraju. Dla przykładu podam, iż w części nie wpisanej do rejestru zabytków znajdują się inskrypcje świadczące o osadzeniu w tym miejscu Mieczysława Grygorcewicza ps. "Bohdan" wraz z datą osadzenia. Informacje te są zgodne z jego wspomnieniami opublikowanymi w "Wieści Zambrowskie", styczeń 2000-wrzesień 2001. Podobnych przykładów jest zdecydowanie więcej, jednak nie o ilość chodzi, lecz o pamięć o każdym  z osadzonych.

                W chwili obecnej właścicielem kamienicy jest One-Development Sp. Z o.o. mająca w planach przebudowę kamienicy i zamianę jej w apartamentowiec. Jeżeli piwnice nie zostaną objęte opieką konserwatorską, nic nie będzie stało na przeszkodzie, by planowane tam prace, zniszczyły wspomniane w piśmie świadectwo trudnej i bolesnej historii.

                 W świetle wyżej wymienionych argumentów składamy wniosek o objęcie opieką konserwatorską, poprzez wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych, wszystkich piwnic znajdujących się w kamienicy przy ul Strzeleckiej 8 w Warszawie, jak również poddanie ocenie zasadność objęcia ochroną konserwatora, całego budynku, jako świadka i uczestnika tamtych wydarzeń. 


Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook