Do władz samorządowych Katowic o realizacje velostrady na pasie działek kolejowych w Burowcu

WKRÓTCE ZAPADNĄ WAŻNE DECYZJE DOT. PRZYSZŁOŚCI KATOWIC-BUROWCA: 

20 maja 2022 r. w siedzibie Metropolii GZM przedstawiciele 11 samorządów regionu podpisali porozumienie o budowie 8 dróg rowerowych (rowerostrady lub velostrady) o łącznej długości 120 km. Porozumienie w imieniu miasta Katowice podpisał Wiceprezydent Waldemar Bojarun. Czterem spośród ośmiu velostrad nadano status priorytetowy, w tym velostradzie Katowice-Sosnowiec, długości 9,7 km. Wszystkie dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie www.metropoliagzm.pl/tag/velostrada, w tym mapa uzgodnionych velostrad GZM. Po przeniesieniu opublikowanej mapy na podkład z Google Earth otrzymaliśmy następujący przebieg velostrady na Burowcu – dokładnie po śladzie nieczynnej linii kolejowej (ta sama informacja jest podana w formie opisu na www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery): 

Screenshot_2022-07-22_at_16.50_.23_.jpg

Przy biernej postawie miasta, działki od prywatnych właścicieli wykupił duży deweloper i równolegle, w maju 2022 r., rozpoczął, w trybie specustawy „lex deweloper”, procedurę przygotowania wniosku do Rady Miasta o zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego położonego na pasie działek kolejowych, dokładnie tam gdzie ma przebiegać velostrada Katowice-Sosnowiec. Nabywca był świadomy przeznaczenia działek na transport kolejowy lub cele zbieżne ze Studium ukzp, w tym rekreację. Otwarte pozostaje pytanie czy służby inwestycyjne i projektanci rekomendowali deweloperowi angażowanie się w inwestycję mieszkaniową, bez sprawdzenia, że w tym miejscu jest planowana lokalizacja velostrady GZM objęta porozumieniem 11 miast. 

Screenshot_2022-07-22_at_16.51_.17_1.jpg

 PETYCJA 

Wnosimy do władz samorządowych miasta Katowice: 

1) o realizację Rowerostrady (Velostrady) Katowice-Sosnowiec na pasie działek kolejowych Burowca, tak jak to zostało opublikowane 20 maja 2022 r., po podpisaniu porozumienia pomiędzy Katowicami i 10. innymi gminami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), oraz jak zostało dokładnie opisane na oficjalnej stronie www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery, lub o zagwarantowanie wykorzystania tych działek wyłącznie na takie cele leśno-rekreacyjne jakie są zgodne ze Studium ukzp i polityką urbanistyczną miasta, 

2) o odmowę wydania pozytywnej decyzji dla jakiejkolwiek lokalizacji na działkach ww. pasa kolejowego kolejnej zabudowy mieszkaniowej, niezgodnej z mpzp i Studium ukzp, prowadzącej do dalszej betonozy dzielnicy i degradacji standardu życia okolicznych mieszkańców, uniemożliwiającej realizację Rowerostrady w zaplanowanym miejscu i sprzecznej z celami zrównoważonego rozwoju prezentowanymi przez Prezydenta Katowic na World Urban Forum (patrz cel nr 11, https://wuf11.katowice.eu/pl/cele-zrownowazonego-rozwoju). 

 

Deweloperzy mają prawo sięgać po różne narzędzia dla realizacji swoich planów biznesowych, w tym po kontrowersyjne mechanizmy specustawy „lex deweloper”, ale Rada Miasta Katowice nie ma obowiązku podejmowania uchwał zgodnych z interesem deweloperów, a niezgodnych z interesem miasta i jego mieszkańców. 

 

 


Inicjatywa Zielony Burowiec    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Inicjatywa Zielony Burowiec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...