Do władz samorządowych Katowic o realizacje velostrady na pasie działek kolejowych w Burowcu

WKRÓTCE ZAPADNĄ WAŻNE DECYZJE DOT. PRZYSZŁOŚCI KATOWIC-BUROWCA: 

20 maja 2022 r. w siedzibie Metropolii GZM przedstawiciele 11 samorządów regionu podpisali porozumienie o budowie 8 dróg rowerowych (rowerostrady lub velostrady) o łącznej długości 120 km. Porozumienie w imieniu miasta Katowice podpisał Wiceprezydent Waldemar Bojarun. Czterem spośród ośmiu velostrad nadano status priorytetowy, w tym velostradzie Katowice-Sosnowiec, długości 9,7 km. Wszystkie dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie www.metropoliagzm.pl/tag/velostrada, w tym mapa uzgodnionych velostrad GZM. Po przeniesieniu opublikowanej mapy na podkład z Google Earth otrzymaliśmy następujący przebieg velostrady na Burowcu – dokładnie po śladzie nieczynnej linii kolejowej (ta sama informacja jest podana w formie opisu na www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery): 

Screenshot_2022-07-22_at_16.50_.23_.jpg

Przy biernej postawie miasta, działki od prywatnych właścicieli wykupił duży deweloper i równolegle, w maju 2022 r., rozpoczął, w trybie specustawy „lex deweloper”, procedurę przygotowania wniosku do Rady Miasta o zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego położonego na pasie działek kolejowych, dokładnie tam gdzie ma przebiegać velostrada Katowice-Sosnowiec. Nabywca był świadomy przeznaczenia działek na transport kolejowy lub cele zbieżne ze Studium ukzp, w tym rekreację. Otwarte pozostaje pytanie czy służby inwestycyjne i projektanci rekomendowali deweloperowi angażowanie się w inwestycję mieszkaniową, bez sprawdzenia, że w tym miejscu jest planowana lokalizacja velostrady GZM objęta porozumieniem 11 miast. 

Screenshot_2022-07-22_at_16.51_.17_1.jpg

 PETYCJA 

Wnosimy do władz samorządowych miasta Katowice: 

1) o realizację Rowerostrady (Velostrady) Katowice-Sosnowiec na pasie działek kolejowych Burowca, tak jak to zostało opublikowane 20 maja 2022 r., po podpisaniu porozumienia pomiędzy Katowicami i 10. innymi gminami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), oraz jak zostało dokładnie opisane na oficjalnej stronie www.katowice.eu/czas-wolny/katowice-na-rowery, lub o zagwarantowanie wykorzystania tych działek wyłącznie na takie cele leśno-rekreacyjne jakie są zgodne ze Studium ukzp i polityką urbanistyczną miasta, 

2) o odmowę wydania pozytywnej decyzji dla jakiejkolwiek lokalizacji na działkach ww. pasa kolejowego kolejnej zabudowy mieszkaniowej, niezgodnej z mpzp i Studium ukzp, prowadzącej do dalszej betonozy dzielnicy i degradacji standardu życia okolicznych mieszkańców, uniemożliwiającej realizację Rowerostrady w zaplanowanym miejscu i sprzecznej z celami zrównoważonego rozwoju prezentowanymi przez Prezydenta Katowic na World Urban Forum (patrz cel nr 11, https://wuf11.katowice.eu/pl/cele-zrownowazonego-rozwoju). 

 

Deweloperzy mają prawo sięgać po różne narzędzia dla realizacji swoich planów biznesowych, w tym po kontrowersyjne mechanizmy specustawy „lex deweloper”, ale Rada Miasta Katowice nie ma obowiązku podejmowania uchwał zgodnych z interesem deweloperów, a niezgodnych z interesem miasta i jego mieszkańców. 

 

 


Inicjatywa Zielony Burowiec    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa Zielony Burowiec będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...