Petycja o użyczenie działki gminnej na rzecz społeczności Komorowa

Chcielibyśmy prosić o przekazanie w użyczenie działki nr 95/11 w obrębie Komorowo (1850m2) pod zarząd Kreatywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Komorowie.
Z mapy z Geoportalu wynika, że w granicy działki jest prąd i woda oraz dostęp do kanalizacji. Chcielibyśmy, aby to co w przyszłości tam stworzymy, mogło być wykorzystane na potrzeby wszystkich mieszkańców Komorowa. Mamy na uwadze również to, że mieszkańcy bloków w Komorowie borykają się z brakiem miejsca gdzie mogliby spędzać czas ze swoimi dziećmi i zakładamy zdobycie środków z fundacji Polsko-Amerykańskiej na budowę pięknego placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców.Już w tej chwili w pracach naszego koła uczestniczą dzieci. Widzimy coraz większe zainteresowanie tym co robimy. Cieszy nas integracja z różnymi wiekowo grupami społecznymi. W swoim kole mamy członków z Komorowa a także Wolsztyna.Historycznie właściciele majątku Komorowo przekazali ogromny obszar Komorowa na rzecz Wolsztyna i mamy nadzieję, że włodarze Wolsztyna teraz przekażą niewielką część ziemi na rzecz naszej wsi.Dobrze by było aby początkowo stanęła tam wiata, aby został podłączony prąd i inne media, gdzie można by było realizować działania statutowe Kreatywnego Koła Gospodyń Wiejskich. Jesteśmy młodym Kołem a mimo to możemy się pochwalić już kilkoma sukcesami. Bierzemy w tej chwili udział w konkursie na Małą Mobilną Kuchnię Warsztatową prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wygraliśmy konkurs prowadzony przez inną państwową organizację. Docelowo będziemy chcieli naszą mobilną kuchnię na tej działce ustawić i móc organizować tam eventy/potańcówki/festyny/projekty konkursowe.  Użyczony grunt pozwoli nam się rozwijać i zdobywać kolejne środki z grantów/funduszy/projektów unijnych. Musimy wziąć pod uwagę że jesteśmy w historycznym momencie w którym do dyspozycji są ostatnie cztery działki w majątku gminy na naszym obszarze. Jeśli te działki zostaną rozdysponowane inaczej, już nigdy w przyszłości nie będziemy mieli zagwarantowanego gruntu i tym samym działalność społeczności Komorowa w tym charakterze zostanie na zawsze skreślona. Jeśli w tej chwili nie uda się zagwarantować mieszkańcom wsi Komorowo wolnego gruntu, to już nigdy nie będzie takiej możliwości. Dla miasta i gminy Wolsztyn taki gest nie znaczy wiele ale dla Komorowa to ogromna szansa. Z góry dziękujemy za poparcie przez Radę Miasta i Gminy ewentualnej decyzji burmistrza Wolsztyna w tej sprawie.Wierzymy w poparcie Rady Miasta i Gminy  Dla podkreślenia znaczenia powyższych słów zobowiązujemy się zebrać możliwie dużą liczbę podpisów mieszkańców gminy Wolsztyn popierających naszą petycję. 


Kreatywne Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kreatywne Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...