Legalne piwo na "dzikiej" plaży w Iławie!

Szanowny Panie Burmistrzu!

W związku ze znowelizowaniem Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.) składamy na Pana ręcę petycję w sprawie wyznaczenia terenu plaży przy ulicy Kajki w Iławie jako terenu publicznego, na którym można spożywać alkohol o objętości do 4,5%, w myśl art. 14 ust. 2b wskazanej wcześniej Ustawy.

W opinii młodzieży miasta Iława, gminy Iława oraz powiatu iławskiego plaża przy ulicy Kajki, tzw. "dzika plaża" jest miejscem najbardziej odpowiednim do wyznaczenia takiego miejsca. Sam najlepiej Pan wie, że teraz dzieję się to nielegalnie i młodzież przebywa tam w strachu przed Policją. Jeżeli pozwolimy na legalne spożywanie alkoholu w tym miejscu znacząco zmiejszy się udział młodzieży w nielegalnym spożywaniu alkoholu w innych częściach miasta. Kolejnym ważnym argumentem jest fakt, że w pobliżu tego miejsca nie ma bezpośrednich zabudowań mieszkalnych, co jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do utworzenia tam takiej strefy.

Nasza petycja nie jest wyrazem buntu czy sprzeciwu ale chęci nawiązania z Panem dialogu w tym temacie, który w naszej ocenie przerodzi się we wspólny sukces i będzie owocować wspólną polityką młodzieżową. Liczymy się z tym, że Pana stanowisko może być odmowne, ponieważ nie raz pokazał Pan, że głos młodzieży w temacie "alkoholowym" jest dla Pana głosem pustym, ale wierzymy, że będzie Pan miał na względzie dobro całego miasta, w tym również turystów, którzy odwiedzając Iławę będą chcieli wypić chłodne piwo w gorący dzień, nad iławskim Jeziorakiem.

Uwaga! Zmiana treści petycji z dnia 22.03.2018 rok!

W związku ze zgłaszanymi komentarzami co do petycji zmienia się jej treść w części: "(...) składamy na Pana ręcę petycję w sprawie wyznaczenia terenu plaży przy ulicy Kajki w Iławie jako terenu publicznego, na którym można spożywać alkohol o objętości do 4,5%, w myśl art. 14 ust. 2b wskazanej wcześniej Ustawy" z "spożywać alkohol o objętości do 4,5%" na "spożywać alkohol o objętości do 6,5%".

 

Facebook