List otwarty do Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP w sprawie przywrócenia odwołanych członków Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej "Quales"

Kształcenie Kadry instruktorskiej na poziomie chorągwianym jest jednym z ważniejszych zadań wynikających ze Statutu ZHP (por. §34 p. 3.3) oraz Instrukcji „Kształcenie Kadry w ZHP” (p. 6 tejże). Harcmistrz Jacek Surma napisał, że „od jakości i efektywności kształcenia w ZHP w znacznej mierze zależy to, ilu będzie przybywało instruktorów, ilu z nich będzie podejmować funkcję drużynowych, jaka będzie jakość pracy w drużynach i czy będzie ona prowadzona zgodnie z metodą harcerską, jak długo drużynowi będą pełnić tę funkcję oraz na ile sprawnie będzie działało ich wsparcie programowe i metodyczne w hufcach. To są dziś najważniejsze wyzwania dla rozwoju harcerstwa!”

Dzięki działalności Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej "Quales":

  • powstało 6 nowych hufcowych zespołów kadry kształcącej,
  • podwojono liczbę odznak kadry kształcącej w Chorągwi Mazowieckiej,
  • miała miejsce pierwsza w naszej chorągwi Konferencja Instruktorska i Harcmistrzowska ŚWIT;
  • prawie 100 instruktorów ukończyło 6 edycji Kursu Podharcmistrzowskiego SILVA JUVENIS,
  • ponad 30 instruktorów ukończyło 3 edycje Kursu Kadry Kształcącej SILVA JUVENIS,
  • budowano kształcenie drużynowych poprzez aktywne wsparcie i udział w organizacji Kursów Przewodnikowskich i Drużynowych w kształceniowych rejonach hufców, które już teraz prowadzą to kształcenie samodzielnie,
  • współtworzono takie formy kształceniowe jak KKK "Ręka Metody", czy Kurs Podharcmistrzowski "Woodbadge". 

Ze zdumieniem zatem przyjęliśmy wiadomość, że z dniem 28 stycznia 2019 roku rozkazem L. 1/2019 Druh Komendant zwolnił członków Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej "Quales". Decyzja ta w naszych oczach jest destrukcyjna dla Chorągwi przez zniesienie jedynej formy kształceniowej; łamie statut ZHP w paragrafie 34 p.3.3; nie spełnia standardów dobrej komunikacji w Chorągwi poprzez brak konsultacji.

W związku z powyższym wzywamy Druha Komendanta do przywrócenia członków Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej "Quales".

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Instruktorzy, harcerze oraz sympatycy Chorągwi Mazowieckiej ZHP


ks. pwd. Łukasz Rybiński    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook