List otwarty do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Prezesa TBS Wrocław Wojciecha Adamskiego w sprawie dezinformacji stosowanej przez spółkę TBS odnośnie postępu spraw sądowych z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

w kwietniu 2022r. 1755 mieszkańców zasobu TBS Wrocław złożyło pozwy do sądu przeciwko miejskiej spółce TBS. Zdecydowana większość spraw jest nadal w toku. W sądzie sprawy są indywidualnie traktowane lub w wieloosobowych wielu grupach. Do tej pory wyroki w pierwszej instancji zapadły w jedynie 15 indywidualnych sprawach. 9 wyroków w większości przyznało rację mieszkańcom a podwyżkę, którą mieszkańcy skarżyli uznano za niezasadną. Kolejne 5 wyroków uznało rację TBS stosując inną niż wszyscy sędziowie dotąd w Polsce interpretację – te wyroki są jeszcze bez uzasadnienia. Ale podobnie jak poprzednie 9 wyroków - znajdą się w apelacji. Jeden wyrok zapadł na niekorzyść mieszkańca z powodu przekroczenia terminu złożenia pozwu. Pozostałe sprawy sądowe w tym przedmiocie są na różnych etapach – zdecydowana większość z nich jeszcze przed pierwszą rozprawą sądową. W niektórych sąd dopuścił jako dowód przeprowadzenie ekspertyzy przez biegłego sądowego. Czyli tylko jedna sprawa zakończyła się wygraną TBS z powodu przekroczenia terminu przez powoda, pozostałe toczą się nadal. Ten wstęp był konieczny dla zobrazowania stanu faktycznego i by pokazać to, co nas mieszkańców oburza i boli.

Spółka TBS i portal miejski Wrocław.pl informują bowiem o aktualnym stanie spraw w sposób absolutnie niedopuszczalny, siejąc dezinformację i wprowadzając w błąd zarówno opinię publiczną, jak i samych mieszkańców. Treści redagowane są tak, że sugerują zakończenie i wygranie spraw przez spółkę TBS. Pomijanych jest wiele ważnych informacji, co przedstawia sytuację w innym świetle.

Nie godzimy się na to, by z naszych czynszów opłacać dezinformowanie nas samych i naszych sąsiadów! To oburzająca praktyka. Czy w taki sposób, jak informujecie nas o sprawach, naliczacie nam też opłaty? Jak mamy ufać w uczciwość waszych naliczeń i poczynań, jeśli w temacie spraw sądowych tak nami manipulujecie?

Na początku września br. portal zarządzany przez miasto Wrocław.pl publikuje artykuł o sprawach sądowych, TBS Wrocław na swojej stronie www również opracowuje tekst na ten temat. 11 września pracownicy TBS Wrocław roznoszą kartki informacyjne i zawieszają je w klatkach schodowych w zamykanych gablotach. Cały ten wysiłek poddamy poniżej konstruktywnej krytyce. Oto, na czym polega dezinformacja:

1.      Brak informacji o wyrokach przegranych przez TBS w 1szej instancji – jest ich 9 do tej pory: „Podwyżka niezasadna”. TBS nigdzie nie opublikował tych wyroków ani ich uzasadnienia. Publikuje jedynie informację o 5ciu wyrokach, które są na ich korzyść.

2.      Brak informacji o złożonych przez obie strony sporu odwołaniach od 9 wyroków.

3.      Brak informacji, że wyroki, o których TBS wspomina, są w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem – zarówno z Wrocławia, jak i z poprzednich lat z Grudziądza. Jak również o tym, że są niezgodne z samym uzasadnieniem ustawy o TBS i postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, o czym TBS wie z poprzednich 9ciu przegranych wyroków!

4.      Brak informacji, że nie jest to ostateczna wygrana. Te wyroki, po pisemnym uzasadnieniu będą mogły iść do apelacji i z pewnością pójdą!

5.      TBS od początku sporu nie chciał ujawnić ilu z nas złożyło pozwy do sądu, nadal o tym nie wspomina. To, że jest nas 1755 osób ustaliła pierwsza dziennikarka TOK FM. Treści opracowane przez TBS Wrocław są tak sformułowane, że czytelnik pozostaje z wrażeniem, iż wszyscy mieszkańcy przegrali cały ten spór z miejską spółką. Tymczasem, sprawy prowadzi wielu różnych sędziów i zdecydowana większość z tych spraw jeszcze nie weszła nawet na sądową wokandę. Nie zostały też rozpatrzone apelacje od pierwszych 9ciu wyroków!

6.      W międzyczasie TBS Wrocław przegrało 2 sprawy przed sądem administracyjnym, inspirowane przez mieszkańców i adwokata Grzegorza Prigana, dotyczące nieujawniania informacji publicznej przez spółkę. Dwa 3-osobowe składy sędziowskie rozgromiły w pył argumentację prawników TBS. Nigdzie tego nie przeczytacie – poza naszym społecznym portalem www.ObywatelTBS.pl Spółka miejska ukrywa te przegrane.

7.      „Wyroki dotyczą powództw założonych przez grupę mieszkańców TBS Wrocław, reprezentowanych przez mecenasa Grzegorza Prigana” – pisze TBS. Nie dopisano, że 5ciu spośród ok. 130 powództw u tego prawnika. Nie wspomniano też, że w kancelarii radcy prawnego Marcina Zatorskiego tych powodów jest ok. 1600.

8.      Niestety, nie możemy liczyć, że TBS przedstawi mieszkańcom i opinii publicznej stanowisko prawnika mieszkańców. A ono jest ciekawe i bardzo merytoryczne, oparte na uzasadnieniu ustawy o TBS, na dotychczasowym orzecznictwie.

Dezinformowanie mieszkańców poprzez kanały internetowe i ogłoszenia w gablotach – kosztuje czas pracy osób tworzących tę dezinformację, rzecznika spółki i licznych pracowników zaangażowanych w zawieszanie jej w gablotach na klatkach schodowych. My za to płacimy, bardzo duże czynsze. Nie zgadzamy się być manipulowani za nasze własne pieniądze. Nie zgadzamy się by tak bezproduktywnie pracownicy TBS spędzali czas w pracy.

Stanowczo oczekujemy sprostowania informacji, tak by odzwierciedlała stan faktyczny sporów sądowych.

Minęło ponad 1,5 roku od kiedy mieszkańcy zasobu TBS Wrocław gremialnie zaprotestowali przeciwko praktykom miejskiej spółki. Również przeciwko manipulowaniu informacją. W międzyczasie trzykrotnie zmieniał się zarząd, różne roszady personalne miały opanować kryzys w spółce.

Niestety, dziś znów piszemy o kryzysie – szanowny prezydencie Wrocławia, szanowny prezesie TBS Wrocław – nadal nie szanujecie mieszkańców! Szacunek wymaga uczciwości w przedstawianiu sytuacji, a Wy nami manipulujecie. Przedstawiacie też nieprawdziwy obraz na temat naszego sporu opinii publicznej, wykorzystując przewagę finansową, jaką nad nami macie. Możecie opłacić twórców tekstów, grafików, webmasterów, rzecznika prasowego i wydruk biuletynu. My nie mamy takich możliwości. Wszystko, co robimy, robimy nieodpłatnie. Ale nie ustaniemy w prostowaniu manipulacji.

Pytamy więc: czy tak nadal mają wyglądać relacje między zarządzającymi TBS Wrocław a mieszkańcami? Czy nadal będziecie nas traktować jak bezmyślną masę, którą można oszukać PRowymi sztuczkami? Czy nadal nie możemy spodziewać się uczciwości?

z poważaniem

Inicjatywa społeczna Obywatel TBS

 

* Jeśli zgadzasz się z treścią Listu Otwartego - złóż swój podpis! 


ObywatelTBS www.obywateltbs.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ObywatelTBS www.obywateltbs.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...