List otwarty do Prof. Adama Bodnara od środowiska akademickiego. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie przedstawicieli nauki i edukacji, do wyrażenia swojego poparcia i złożenie podpisu.

Adam_Bodnar_Senat_2015_(cropped)2.jpg

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LISTEM I WYRAŻENIE POPARCIA DLA NIEGO

-----------------------------------------------------------------------------

 

Warszawa, Lublin, 6 lipca 2021    

 

                                                              Szanowny Pan

                                                              Profesor Adam Bodnar

                                                              Rzecznik Praw Obywatelskich    

 

Szanowny Panie Profesorze,

          W imieniu nas niżej podpisanych oraz wielu podobnie myślących Obywateli, pragniemy wyrazić Panu naszą wdzięczność i wielki szacunek za sposób pełnienia odpowiedzialnej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w trudnych czasach. Funkcja Rzecznika wymaga wrażliwości etycznej i społecznej, znajomości prawa, głębokiego zrozumienia praw człowieka oraz istoty demokracji. Siłą rzeczy stawia Rzecznika Praw Obywatelskich w opozycji do władzy politycznej, jeśli ta nadużywa swych kompetencji lub je nadinterpretuje. O ile władza polityczna dysponuje „autorytetem siły”, to Osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich może przeciwstawić jej siłę autorytetu moralnego opartego na wartościach etycznych i społecznych, znajomości prawa i wrażliwości społecznej.

          Dziękujemy za pracę dla Polski i Polaków – odpowiedzialną, pełną zaangażowania i poświęcenia, niosącą ogromny potencjał edukacyjny. Osoby, które pełnią w społeczeństwie ważne role modelują zachowania społeczne, uświadamiają ludziom aksjologicznie i prawnie ugruntowane kryteria decyzji i działań, są, rzec można, drogowskazami społecznych trendów i rozwiązań. W naszym przekonaniu pełnił Pan Profesor funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób wzorcowy i jest to nieoceniona i niemierzalna zasługa dla kraju i ludzi. Był i jest Pan autentycznym obrońcą człowieka i stróżem prawa, wrażliwym na krzywdę, niesprawiedliwość, opresję lub obojętność decydentów w tych sprawach, w których było to potrzebne. Ufamy, że wykreowane przez Pana i Pana poprzedników standardy jakości pracy Rzecznika Praw Obywatelskich będą kontynuowane w nowej i kolejnych kadencjach, a w przyszłości również docenione przez władzę państwową. Życzymy Panu Profesorowi sił i zdrowia potrzebnych do nowych zadań.    

Prof. dr hab. Robert Alberski, politolog

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, politolog

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, językoznawca

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, lingwista

Dr Bogdan Białek, psycholog

Prof. dr hab. Barbara Bokus, psycholog

Prof.dr hab. Grażyna Borkowska, historyk literatury

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, psycholog

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, psycholog

Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog

Dr Izabela Chojnicka, psycholog

Dr hab. Anna Cierpka, psycholog

Prof. dr hab. Roman Cieślak, psycholog

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska, psycholog

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz

Dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. U SWPS, socjolog, politolog

Prof. dr hab. Dariusz Doliński, psycholog

Dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW, psycholog

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, psycholog

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, biochemik

Prof. dr hab. Andrzej Eliasz, psycholog

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, politolog

Dr Aleksandra Gała, psycholog

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof

Prof. dr hab. Jerzy Gałkowski, filozof

Prof. dr hab. Janusz Grzelak, psycholog

Prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prawnik

Prof. dr hab. Ewa Haman, psycholog

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, psycholog

Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, filozof, politolog

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, literaturoznawca

Prof.dr hab. Michał Karoński, matematyk

Dr hab. Grażyna Katra, psycholog

Dr hab. Grażyna Kmita, psycholog

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, filozof, politolog

Prof.dr hab. Małgorzata Kossowska, psycholog

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik, psycholog

Dr Grzegorz Krajewski, psycholog

Prof.dr hab. Zbigniew Kwieciński, socjolog edukacji

Dr hab. Katarzyna Lubiewska, psycholog

Prof. dr hab. n. med. Joanna Lis

Prof. dr hab. Ewa Łętowska, prawniczka

Prof. dr hab. Emilia Łojek, psycholog

Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, psycholog

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, prawnik

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat, aktor

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, językoznawca

Dr Konrad Maj, psycholog

Prof. dr hab. Marcin Matczak, prawnik

Dr hab. Ewa Marciniak, politolog

Dr hab. Anna Materska-Sosnowska, politolog

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, psycholog

Dr hab. Stanisław Mocek, prof. Collegium Civitas, socjolog, politolog

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Bartosz Molik

Prof. dr hab. Edward Nęcka, psycholog

Dr Alicja Niedźwiecka, psycholog

Prof. dr hab. Czesław Nosal, psycholog

Dr hab. Bartłomiej Nowotarski, politolog

Prof. dr hab. Ryszard Nycz, historyk

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, psycholog

Prof. dr hab. Piotr Oleś, psycholog

Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, psycholog

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki politolog

Dr Przemysław Piwowarczyk, historyk

Prof. dr hab. Ewa Pisula, psycholog

Prof. dr hab. Jacek Raciborski, socjolog

Prof. dr hab. Paweł Rowiński, geofizyk

Dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr., psycholog

Dr hab. Anna Śledzińska-Simon, prawniczka

Dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

Dr hab. Tomasz Słomka, politolog

Dr hab. Leszek Sobkowiak, politolog

Prof. dr hab. Antoni Sułek, socjolog

Prof. dr hab. Jan Szmidt, elektronik

Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek, etyk

Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. UWr

Prof.dr hab. Piotr Sztompka, socjolog

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, politolog

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, psycholog

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, ekonomista

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz, prawnik

Ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki, filozof

Dr hab. Piotr Witek, UMCS, historyk

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, psycholog

Prof. dr hab. Leszek Wojnar, inżynieria materiałowa

Prof. dr hab. Jan Woleński, filozof

Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., prawnik 

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prawnik, filozof

Dr Rafał Zawisza, kulturoznawca

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, historyk

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Konrad Maj do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...