List Otwarty Ojców Przeciwko Łamaniu Ich Więzi z Dziećmi

List Otwarty Środowiska Ojców

Dane kontaktowe nadawców:
Zbigniew Lisiecki
Warszawa
Sz.Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny
Aleje Ujazdowskie 11
00–950 Warszawa


do wiadomości:
Sz.Pan Mateusz Morawiecki
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Al.Ujazdowskie 1/3
00-582 Warszawa


List Ojców Przeciwko Łamaniu Ich Więzi z Dziećmi

(wraz ze zbiórką podpisów poparcia)


Warszawa, 25.04.2023


Szanowny Panie Ministrze,

przywołując opisaną w uzasadnieniu dramatyczną sytuacją ojców i ich dzieci, których więzi są wbrew Art.48 mówiącemu o prawie do wychowywania własnych dzieci, a także wbrew Art.32, Art.33 i Art.18 Konstytucji łamane w szczególnie drastyczny sposób, a próby jej naprawy napotykają na pozamerytoryczny opór wnosimy tym pismem o niezwłoczne wydanie przez Pana zarządzenia treści:


Każdy przypadek uporczywego alienowania jednego z rodziców od jego dziecka wbrew merytorycznej konieczności, faktom, oraz szczególnie wbrew wydanym w tej sprawie prawomocnym wyrokom sądu jest znęcaniem się nad tym rodzicem i jego dzieckiem, które należy rozpatrywać w trybie Art. 207 Kodeksu Karnego.  


Uzasadnienie:

Zgodnie ze zobowiązaniem dokładniejszego przyjrzenia się oraz oceny tych dramatycznych przypadków ojców, jakie na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do Spraw Przeciwdziałania Alienacji Rodzicielskiej 13.2.2020 podjął w Pana imieniu Podsekretarz Stanu sytuacja alienowanych ojców jest Panu znana. Już w ostatnim półroczu mieliśmy z jej powodu przypadki co najmniej czterech udokumentowanych samobójstw ojców badane także przez Prokuraturę pod kątem znęcania się przez łamanie więzi ojcowskich. Jeden z nich miał miejsce na terenie sądu. Proszę posłuchać co mówią ojcowie (http://ojcowie.evot.org)
Zdajemy sobie sprawę, że sądownictwo znajduje się w Polsce w stanie zapaści, co ma swoje inne przyczyny. Jednak

 

nie będziemy dłużej czekać

 

bo sprawa dotyczy niekiedy naszego własnego życia. Wnosimy o Pana niezwłoczne działanie, a w przypadku jego braku będziemy wnosić o Pana zwolnienie z funkcji Ministra Sprawiedliwości, czego będziemy domagać się także publicznie podając jako uzasadnienie Pana brak działania w tej sprawie. Tym wnioskiem ani zapowiedzią działania nie oceniamy Pana w innych sprawach. 

Z wyrazami szacunku

Poniżej znajdują się tylko nazwiska pierwszych podpisujących. Pełna lista osób wyrażających poparcie dla naszego postulatu znajduje się na serwerze petycje.pl pod adresem:

Zbigniew Lisiecki
Paweł Lenartowicz
Jarosław Sawczenko
Marek Makara
Mariusz Repecki
Kazimierz Minksztym
Robert Poczta
Marek Wiktor Majcher


Zbigniew Lisiecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zbigniew Lisiecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...