List otwarty w sprawie marszu w Hajnówce

Hajnówka, 24.02.2016 r.List otwarty do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy
i Prymasa Polski Wojciecha PolakaSzanowny Panie Prezydencie,
Wasza Eminencjo Księże Prymasie,      

My, mieszkańcy Hajnówki i okolic, wyrażamy zaniepokojenie wobec organizacji „I Marszu Żołnierzy Wyklętych”, który z inicjatywy Obozu Radykalno-Narodowego oraz Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki” ma się odbyć w naszym mieście dnia 27 lutego 2016 roku. Oświadczenie o odmowie objęcia marszu patronatem głowy państwa przyjęliśmy z ulgą. Nie jesteśmy przeciwni inicjatywom poświęconym upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych, bo wśród nich byli bohaterowie walczący o wolną Polskę.

Nasze zaniepokojenie wynika z promowania marszu za pomocą wizerunku kontrowersyjnej postaci kpt. Romualda Rajsa „Burego”, którego III Wileńska Brygada NZW-PAS w roku 1946 dokonała w naszych okolicach „zbrodni przeciw ludzkości o znamionach ludobójstwa”. Takie słowa padają w informacjach końcowych śledztwa białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który w 2005 roku badał tę sprawę. Postać „Burego” widniejąca zarówno na plakacie marszu jak też ulotkach organizatorów po raz kolejny otwiera niezagojone jeszcze po wojnie rany i rodzi niepotrzebne podziały w naszej lokalnej społeczności. Organizację marszu w takiej formie uważamy za prowokację oraz zaprezentowanie wrogości. Jest to próba skłócenia naszej mieszanej narodowościowo i wyznaniowo społeczności a dla mieszkających w Hajnówce rodzin ofiar „Burego” to bolesny cios.

Według informacji organizatorów marsz ma wyruszyć spod kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Hajnówce a zakończyć się Mszą świętą sprawowaną w kościele świętych Cyryla i Metodego. Czy to oznacza zgodę Kościoła na promowanie patriotyzmu za pomocą wizerunku kpt. Romualda Rajsa „Burego”, który podczas swego krwawego rajdu mordował kobiety i dzieci? Jesteśmy zaniepokojeni przyzwoleniem hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego na tego typu działania oraz wsparciem dla przedsięwzięć które nie służą współżyciu społeczności katolickiej oraz prawosławnej.    

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec organizacji tego rodzajów marszów w Hajnówce. Eksponowanie wizerunku osoby odpowiedzialnej za zbrodnie na tle narodowościowym i wyznaniowym, którego działaniom przyświecała idea „Polski dla Polaków” budzi nasze zaniepokojenie. Do podpisania listu zapraszamy osoby, którym bliskie jest wzajemne poszanowanie, zrozumienie w duchu tolerancji i godnego współżycia wielonarodowej tradycji Rzeczypospolitej.                                                                                                                                      

Mieszkańcy Hajnówki i okolicMirosław Romaniuk - Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
Halina Surel - Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego
Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy Wiejskiej Hajnówka
Joanna Kojło - Radna Powiatu Hajnowskiego
Eugeniusz Saczko - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania
Nina Łukasik - z-ca dyrektora II LO z BJN
Ewa Moroz-Keczyńska - edukator, lokalny animator
Andrzej Keczyński - mieszkaniec
Bartosz Parfieniuk - mieszkaniec
Mikołaj Buszko - regionalista
Helena Buszko - mieszkaniec
Lucyna Ruszuk - nauczycielka
Ewa Rygorowicz - Radna Miasta Hajnówka
Adam Czurak - Radny Miasta Hajnówka
Tomasz Tichoniuk - Dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce
Agnieszka Tichoniuk - Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL
Katarzyna Sztop-Rutkowska - socjolog
Irena Parfieniuk - animator kultury
Paulina Skiepko - mieszkaniec
Rościsław Kuncewicz - dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury
Mirosława Majewska-Iwaniuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach
Aneta Prymaka-Oniszk - portal www.biezenstwo.pl
Katarzyna Czurak - Stowarzyszenie Metamorphosis
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz - prawosławny biskup gorlickiDo wiadomości:
Beata Szydło,
Premier RP
Sawa,
Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski
Tadeusz Pikus,
Biskup drohiczyński Kościoła rzymskokatolickiego
Bohdan Józef Paszkowski,
Wojewoda Podlaski
Jerzy Leszczyński,
Marszałek Województwa Podlaskiego
Media


Mieszkańcy Hajnówki i okolic    Skontaktuj się z autorem petycji