LIST OTWARTY W OBRONIE ZABYTKOWYCH PLANT SALINARNYCH W BOCHNI

11250154_1078647678831012_1583176293969470688_n.jpgPlan Plant wg. projektu ogrodnika salinarnego Karola Bauera, Bochnia 1868 r.

 

1. KIM JESTEŚMY?

Wspólnie z Organizacjami Pozarządowymi, Grupami Nieformalnymi i Mieszkańcami Bochni stworzyliśmy List Otwarty do Burmistrza Bochni, Rady Miasta, Komitetu Rewitalizacji oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W Liście o charakterze PETYCJI , zawarliśmy  cztery kategorie postulatów odnośnie ochrony dziedzictwa przyrodniczego na obszarze bocheńskich Plant  wpisanych do   rejestru   zabytków, w   tym   zestaw   postulowanych  zmian  w projekcie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni”.

W akcję zaangażowani są  Sygnatariusze Społeczni Listu Otwartego:  
Honorowy Ambasador Królewsko- Górniczego Miasta Bochni – Marek Piekarczyk oraz Organizacje Pozarządowe i Nieformalne:
Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”, Stowarzyszenie BOCHNIAKÓW i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RABA”, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM”,  Stowarzyszenie „RODZINA KOLPINGA”  w Bochni,  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KROPLA DOBROCI”,  Polski Związek Niewidomych  – Koło Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie „BOCHEŃSCY PATRIOCI” oraz  Grupa  „Nowe Miasto Soli – BOCHNIA 3.0” na faceboooku i „KULTURALNA BOCHNIA”.

 

2. CO POSTULUJEMY?

Postulaty dotyczą przede wszystkim:   apelu o rezygnację z planowanej na dużą skalę  wycinki drzew na terenie Plant  (83 drzew i 477 m2 krzewów), przeprowadzenia pełniej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym aktualnej ekspertyzy stanu zdrowotno-sanitarnego zabytkowego drzewostanu przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych,   a także weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej i merytorycznej wydanych rozstrzygnięć konserwatorskich.
Ponadto Sygnatariusze Społeczni Listu domagają się opracowania projektów zamiennych do dokumentacji budowalno-wykonawczej rewaloryzacji Plant Salinarnych, udostępnionej  publicznie na BIP przez Urząd Miasta Bochnia związku z postępowaniem przetargowym:  https://bip.malopolska.pl/umbochnia,a,2194182,rewaloryzacja
Celem postulowanych zmian w projekcie jest przywrócenie głównych cech stylowych Plant Salinarnych, przy jednoczesnej adaptacji do współczesnych potrzeb, w sposób, który nie będzie kolidował z ich historycznym charakterem.

PEŁNĄ TREŚĆ LISTU OTWARTEGO MOŻNA PRZECZYTAĆ  TUTAJ:
https://bochniacy.pl/wp-content/uploads/2023/01/LIST-OTWARTY-W-OBRONIE-ZABYTKOWYCH-PLANT-SALINARNYCH-W-BOCHNI.pdf

 

3. ZBIERANIE PODPISÓW POD LISTEM – PETYCJĄ
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Bochni i innych zainteresowanych  do złożenia podpisu pod Listem Otwartym.

WAŻNE! Poza petycją online zbieramy  własnoręczne  podpisy  na listach papierowych. WYCHODZIMY  Z INTERNETU!
Żeby to zrobić należy wydrukować Listę Sygnatariuszy Indywidualnych, zebrać podpisy i przekazać nam, bądź dopisać się do już wydrukowanych list we wskazanych miejscach na terenie Bochni. Lista do pobrania  TUTAJhttps://bochniacy.pl/wp-content/uploads/2023/01/Lista-sygnatariuszy-indywidualnych.pdf

Wykaz punktów na terenie naszego miasta, gdzie będzie można podpisać List - Petycję zostanie opublikowany już wkrótce!

15.Staw_salinarny_.jpgStaw salinarny na fotografii ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

 

4. CO DALEJ?

Po zebraniu podpisów planujemy przedstawić postulaty na najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia, adresując je jednocześnie do Burmistrza Bochni, Komitetu Rewitalizacji oraz Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Akcja ma charakter społeczny,  a postulaty zawarte w Liście Otwartym wynikają z  troski zarówno o przyszłość Plant Salinarnych w Bochni, jak i o jej Mieszkańców oraz przyszłych pokoleń.

WIĘCEJ  INFORMACJI znajdziecie na naszej Grupie facebookowej „Nowe Miasto SOLI - BOCHNIA 3.0" –TUTAJ ROZMAWIAMY. https://www.facebook.com/groups/BOCHNIA.3.0.NoweMiastoSoli

                            

Ponadto najważniejsze informacje o naszej  akcji społecznej będą umieszczone  na stronach internetowych i fanpage-ach  Sygnatariuszy Społecznych Listu Otwartego.


Społeczni sygnatariusze listu otwartego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Społeczni sygnatariusze listu otwartego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...