List poparcia wobec Grażyny Bochenek, dziennikarki Radia Rzeszów

6 września, w Polskim Radiu Rzeszów, Grażyna Bochenek przedstawiła dwie wypowiedzi słuchaczy. Obie odnosiły się do osoby prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy z nagranych przez telefon głosów przekonywał, że wbrew opinii prof. Rzeplińskiego, mamy w Polsce prezydenta. Drugi nie zgodził się z przedmówcą i określił Andrzeja Dudę jako „figuranta”. Druga z przedstawionych opinii wywołała reakcję prezesa Radia Rzeszów, Przemysława Tejkowskiego. Udzielił on Grażynie Bochenek pisemnej nagany, zdecydował o odsunięciu jej od prowadzenia na żywo programów publicystycznych i informacyjnych oraz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 135 Kodeksu karnego. Oznacza to, że w opinii prezesa Tejkowskiego, Grażyna Bochenek dopuściła się znieważenia głowy państwa. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

Podstawą rzetelności dziennikarskiej w każdych mediach, a zwłaszcza w mediach publicznych, czyli należących do wszystkich obywateli, powinna być możliwość prezentowania całego spektrum różnych opinii. Grażyna Bochenek, dopuszczając na antenę dwa przeciwstawne głosy, dopełniła standardów rzetelności dziennikarskiej.

Karanie dziennikarki za wyemitowanie głosu krytycznego wobec władzy (głosu mieszczącego się w dodatku w obszarze dozwolonej krytyki) nigdy nie powinno się wydarzyć w państwie demokratycznym. Jest to kuriozalna sytuacja nosząca znamiona cenzury, sytuacja oburzająca i prowokująca do tego, aby postawić pytanie, czym jest wolność słowa i gdzie zaczyna się jej ograniczanie. Naszym zdaniem, w tym przypadku została ograniczona.

Dlatego też wyrażamy swoje wsparcie wobec Grażyny Bochenek i jednocześnie domagamy się przywrócenia jej dotychczasowych obowiązków oraz wycofania nagany, udzielonej jej przez prezesa Tejkowskiego.


Olga Mickiewicz-Adamowicz, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Olga Mickiewicz-Adamowicz, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...