LISTA POPARCIA „STOP budowie budynku mieszkalnego przy ul. Karwińskiej 1-9” „STOP USTAWIE LEX DEWELOPER”

Jako mieszkaniec Osiedla Księże, ale i również mieszkaniec Wrocławia, wyrażam swój sprzeciw wobec budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Karwińskiej 1-9 (dz. nr 8, AM-1, obręb Księże). Planowana budowa budynku mieszkalnego jest wbrew obowiązującemu Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XXV/916/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2008 r.). Zgodnie z planem teren ten oznaczony jest symbolem 9U czyli główne kategorie przeznaczenia to usługi i handel detaliczny wielkopowierzchniowy. Działka ta jest jedną z ostatnich, spełniających wymogi lokalizacji obiektu typu centrum handlowe na naszym Osiedlu. NIE WYRAŻAM ZGODY na zmianę zagospodarowania terenu, na którym miało zostać wybudowane centrum handlowe wraz ze sklepem spożywczym typu dyskont, o czym informowała spółka Npark Karwińska sp. z o.o. ulica Osmańska 12, 02-823 Warszawa. Cytat ze strony spółki: „Kolejny, trzeci N-Park we Wrocławiu, zaplanowany jest u zbiegu ulic Opolskiej, Karwińskiej i Krakowskiej. Zaplanowany tenant-mix to asortyment w głównych kategoriach zakupowych reprezentowanych przez najemców sieciowych oraz znanych na lokalnym rynku dostawców produktów. Na powierzchni najmu ok. 5300 m2, na dwóch poziomach, znajdą się m.in. market spożywczy, drogeria, sklep elektroniczny, sportowy, z modą rodzinną i akcesoriami, usługi i gastronomia.” Wnoszę sprzeciw wobec budowy budynku mieszkalnego zamiast centrum handlowego.

mapa_market1.jpg

Zgadzam się na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania przez Samorząd Osiedla Księże w celu przekazania informacji o poparciu inicjatywy „STOP budowie budynku mieszkalnego przy ul. Karwińskiej 1-9”, adresatom tej inicjatywy, tj. Prezydentowi Wrocławia, Radzie Miejskiej Wrocławia i Wojewodzie Dolnośląskiemu. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięcie.


Rada Osiedla Księże    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rada Osiedla Księże będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...